کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی درشرکت گلچكان زمانی #حسابداری و docx

کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی درشرکت گلچكان زمانی

دانلود

کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی درشرکت گلچكان زمانی #حسابداری و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی درشرکت گلچكان زمانی فهرست مطالب Contents فهرست مطالب 1 چکیده 6 مقدمه 8 بیان مسئله: 10 مساله اساسی تحقیق: 12 ضرورت انجام تحقیق: 13 سوالات تحقیق: 15 اهداف اساسی تحقیق 15 6) روش انجام پژوهش: 16 الف- روش تحقیق: 16 ب- روش گردآوری داده‌ها: 17 ج – قلمرو تحقیق: 17 د- جامعه و نمونه آماری تحقیق: 18 واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی 19 مقدمه 22 تاریخچه کیفیت 23 تعریف کیفیت 24 تعریف مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality  Management 26 مفاهیم اصولی مدیریت کیفیت فراگیر 28 تحولات در مفاهیم تولیدی کیفیت 29 مشتری 29 انواع مختلف مشتریان 30 رضایت مشتریان 31 مشتریان چه می‌خواهند؟ 32 نیازمندیهای مشتریان 36 گسترش عمکرد کیفیت QFD((Quality Functional Deployment 37 فواید QFD 39 خانه کیفیت House Of Quality 39 ماتریس QFD 40 الف) بخشمشتری: 40 ب)بخش ویژگی فنی: 40 تاریخچه QFD 42 پیشینهتحقیق 43 الف- مطالعات انجام شده در داخل: 43 ب- مطالعات انجام شده در خارج: 49 طرح تحقیق 57 روش تحقیق 58 مراحلتکمیل خانه کیفیت 58 1- شناسایی نیازها، خواستهها و انتظارت مشتریان: 58 2- تعیین عملکرد فعلی شرکت و درجه اهمیت نیازهای مشتریان: 59 3- تشکیل تیم تصمیم: 59 4- توسعه و بهبود خواسته‌های کیفی مشتریان: 59 5-تعیین چگونگی دستیابی به نیازهای مشتریان (الزامات محصول): 60 6- تکمیل ماتریس ارتباطات: 60 7- تکمیل ماتریس همبستگی: 60 8- اولویت‌بندی الزامات محصول: 61 تفسیر خانه کیفیت 61 نمونهگیری 62 1- نمونه‌گیری تصادفی ساده: 62 2- نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده: 63 3-نمونه‌گیری خوشه‌ای: 63 ابزار گردآوری اطلاعات: 64 روایی و پایایی تحقیق 67 1-روایی Validity 67 2- پایایی  Reliability 68 مراحل تکمیل خانه کیفیت در شرکت گلچکان زمانی 71 مرحله اول: انتخاب مصرف کنندگان 71 مرحلهدوم: شناساییخواستهها انتظارات و نیازهای مشتریان شرکت گلچکان زمانی (جمع‌آوری صدای مشتری): 71 مرحله سوم: طبقه‌بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان: 73 مرحله چهارم: تعیین عملکرد فعلی و درجه اهمیت نیازهای مشتریان (تعیین مهمترین بعد کیفیت و عملکرد فعلی شرکت در مورد هر یک از این ابعاد) 74 مرحله پنجم: تشکیل تیم تصمیم 75 مرحله ششم: پرسشنامه مربوط به تکمیل ستون اعداد شاخص برتری (نقاط فروش) و هدف عملکرد: 75 مرحله هفتم: تعیین نسبت بهبود 77 مرحله هشتم: محاسبه وزن هر خواسته کیفی 79 مرحله نهم: محاسبه وزن نسبی هر خواسته کیفی 80 مرحله دهم: چگونگی دستیابی به نیازهای مشتریان (الزامات محصول): 81 مرحله یازدهم: تکمیل ماتریس ارتباطات 81 مرحله دوازدهم: تکمیل ماتریس همبستگی 82 مرحله سیزدهم: محاسبه وزن هریک از الزامات محصول 84 مرحله چهاردهم: محاسبه وزن نسبی هر الزام محصول 84 توزیع فراوانی تحقیق 85 پاسخ به سوالات تحقیق 90 1-ابعاد کیفیت از نظر مشتریان شرکت گلچکان زمانی کدام موارد هستند: 90 2-کدامیک از ابعاد کیفیت برای مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردارند: 90 3و4- شرکت درکدامیک از ابعادکیفیت از عملکرد مطلوب یا ضعیفی برخوردار است: 90 5-با توجه به محدودیت‌های شرکت، چگونه می‌توان بین انتظارات ومشتریان و ارتقاء کیفیت محصولات ارتباط برقرار نمود: 91 نتیجه‌گیری و جمعبندی 91 محدودیت‌های تحقیق 95 پیشنهادات 96 منابع و ماخذ 126   چکیده امروزه کیفیت و مشتری‌مداری به عنوان یکی از چالش‌های جدی درعرصه رقابت مطرح می‌باشد و حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی مستلزم ارائه محصولات و خدمات با کیفیت قابل اعتماد از طریق تأمین نیازهای مشتریان در طراحی و تولید محصولات و یا ارائه خدمات است. گسترش عملکرد کیفیت یاQFD یکی از ابزار مدیریت کیفیت فراگیر است که با تبدیل نیازهای مشتریان به الزامات محصول امکان تحقق خواسته­های فوق را برای صنایع تولیدی و خدماتی فراهم می‌آورد. در این پژوهش نیز از این مدل استفاده گردیده است و 150 مشتری شرکت گلچکان زمانی به عنوان نمونه آماری و 8 نفر از مدیران ارشد و میانی به عنوان اعضای تیم تصمیم جهت جمع‌آوری اطلاعات انتخاب شده‌اند و از طریق سه پرسشنامه شناسایی نیازها، انتظارات و خواسته‌های مشتریان، تعیین عملکرد فعلی شرکت و درجه اهمیت نیازهای مشتریان و پرسشنامه ویژه تیم تصمیم، به طور پیمایشی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات نمودیم. پایایی در قسمت درجه اهمیت با آلفای کرونباخ 85% و ارزیابی سازمان با آلفای کرونباخ 82% مورد تایید واقع شد. نتایج این تحقیق نشان داد معرفی و گسترش سایت اینترنتی جهت آشناسازی مردم با خواص درمانی داروها بیشترین وزن و استفاده از شیشه به جای بطری‌های پلاستیکی کمترین وزن را در جلب رضایت مشتری به خود اختصاص داده اند. از لحاظ الزامات محصول نیز تولید محصول مورد علاقه کودکان نظیر (کامی وی) بیشترین وزن را در طراحی محصول دارد. کلید واژه: گسترش عملکرد کیفیت ،QFD خانه کیفیت، گلچکان زمانی
 • پاورپوینت انواع خرپا در ساختمان های صنعتی و جزئیات آن #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت انواع خرپا در ساختمان های صنعتی و جزئیات آن شناسه محصول :94385 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 253 حجم فایل: 1464.918945 مگابایت
 • آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی از حقوق بیمار #مدیریت و doc
 • آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی از حقوق بیمار شناسه محصول :66477 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 339 حجم فایل: 0.02734375 مگابایت
 • بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران #حسابداری و docx
 • بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :72023 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 159 تعداد بازدید : 327 حجم فایل: 1.022460938 مگابایت
 • پاورپوینت شكايت كيفری و مراحل انجام آن #فقه و حقوق اسلامی و pptx
 • پاورپوینت شكايت كيفری و مراحل انجام آن شناسه محصول :93969 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 245 حجم فایل: 292.5498047 مگابایت
 • پاورپوینت سوله چیست؟ #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت سوله چیست؟ شناسه محصول :94720 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 226 حجم فایل: 544.0439453 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل مدرسه هنر و طراحی بدالز  #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل مدرسه هنر و طراحی بدالز  شناسه محصول :103095 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 309 حجم فایل: 9496.40332 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *