پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا #جغرافیا و docx

پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا

دانلود

پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا #جغرافیا و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا   جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA) 2-1- مقدمه….. 28 2-2- مفهوم توریسم (گردشگری) 29 2-3- مفهوم توریست (گردشگر) 30 روستا و روستانشینی 31 2-3-1- تعریف روستا متناسب با گردشگری روستایی 32 2-4- تاریخچه گردشگری روستایی 34 2-5- توسعه و مفاهیم مرتبط با آن 35 2-5-1- تعریف توسعه 35 2-5-2- تعریف توسعه روستایی و اهداف آن 36 2-6- گردشگری روستایی 38 2-7- اقسام گردشگری روستایی 42 2-7-1- گردشگری کشاورزی 42 2-7-2- گردشگری سبز 42 2-7-3- اکوتوریسم (طبیعتگردی) 42 2-7-4- گردشگری غذایی 43 2-7-5- گردشگری ماجراجویانه 43 2-7-6- گردشگری به منظور دیدار از دوستان و آشنایان 44 2-7-7- گردشگری با انگیزه خاص 44 2-7-8- سایر فعالیت‏ها و فرهنگ سنتی روستایی 45 2-8- علل توسعه گردشگری روستایی در دنیای مدرن 45 2-8-1- جذابیت‏های بصری روستایی 46 2-8-2- شرایط اقلیمی و آب و هوای مطلوب روستاها 46 2-8-3- وجود چشمه‏های آب معدنی و آبدرمانی ومنابع گیاهی درمناطق روستایی 47 2-8-4- توسعه اقامتگاه‏های گردشگران در مناطق روستایی 47 2-8-5- سهولت دسترسی به روستاها 48 2-8-6- پدیده شهرگریزی 48 2-9- دیدگاه‏های مربوط به توسعه گردشگری روستایی 49 2-9-1- گردشگری روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی 49 2-9-2- گردشگری روستایی به عنوان سیاستی برای بازساخت سکونتگاه‏های روستایی 49 2-9-3- گردشگری روستایی ابزاری برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی 50 2-10- اثرات و پیآمدهای گردشگری در نواحی روستایی 52 2-11- بعد اقتصادی گردشگری روستایی 53 2-12- بعد فرهنگی ـ اجتماعی گردشگری روستایی 56 2-12-1- پیآمدهای بالقوه مثبت فرهنگی ـ اجتماعی 57 2-12-2- پیآمدهای بالقوه منفی فرهنگی ـ اجتماعی 58 2-12-3- گردشگری مطلوب 59 2-13- بعد محیطی گردشگری روستایی 59 2-13-1- پیآمدهای بالقوه مثبت محیطی 60 2-13-2- پیآمدهای بالقوه منفی محیطی 61 2-13-3- گردشگری مطلوب 62 2-14- بعد کالبدی و فیزیکی گردشگری روستایی 63 2-14-1- پیآمدهای بالقوه مثبت كالبدی و فیزیكی 63 2-14-2-      پیآمدهای بالقوه منفی 63 مقدمه یكی از عرصه های تنوع بخشی اقتصاد كشور با توجه به گونه گونی محیطی و مزیت های نسبی موجود، توریسم (گردشگری) است. گردشگری امروزه در اغلب كشورهای جهان به ویژه جهان سوم، كلید اقتصاد به شمار می رود، تا جایی كه در این كشورها گردشگری بیش از سایر برنامه های توسعه در اولویت قرار گرفته است.صنعت گردشگری امروزه به عنوان پول ساز ترین و پاک ترین صنعت در بهره برداری از منابع طبیعی محسوب می‏گردد. به طوری که در بسیاری از کشورها پایانه اصلی اقتصاد بر این اساس پایه گذاری شده است و حتی در برخی از کشورهای نفت خیز، درآمد حاصل از گردشگری جایگزین درآمد نفت شده است چراکه در دیدگاه کلی، آمار و ارقام حاصل از درآمد گردشگری در سطح جهانی چشم انداز روشنی را برای آینده این صنعت ترسیم و حکایت از رونق روزافزون این صنعت در جهان دارد. به طوری که طبق آمار سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در سال 2008، درآمد حاصل از گردشگری بین المللی رقمی معادل 944 میلیارد دلار بوده، و این رقم در سال 2020 به مرز 2000 میلیارد دلار خواهد رسید آنچه در این مقوله از اهمیت اساسی برخوردار است، آنست كه گردشگری با تمامی انواع و اشكالش، می رود تا به عنوان اولین فعالیت پیشتاز اقتصادی جهانی بدل گردد، كه گردشگری روستایی نیز به عنوان یكی از مهمترین اشكال گردشگری، سهم برجسته ای را در این خصوص به خود اختصاص می دهد.به طور کلی گردشگری روستایی بخش عمده رشد ملی و بین المللی بازار گردشگری را تشکیل می‏دهد. گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغال زایی و ایجاد درآمدست و می‏تواند وسیله مهمی برای توسعه اجتماعی- اقتصادی جوامع روستایی باشد، و در بسیاری از کشورها، با سیاست های کشاورزی در ارتباط است و غالباً وسیله ای در جهت حمایت محیط زیست و فرهنگ روستایی می‏باشد و بنابراین می‏تواند نقشی اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد. این فصل كه مبتنی بر مطالعات و بررسیهای كتابخانه‌ای است، ضمن تعریف مفاهیم گردشگری، گردشگری روستایی، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری، به بررسیابعاد و پی آمدهای گردشگری روستایی از جمله تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی از دیدگاه صاحبنظران داخلی و خارجی می‏پردازد و سپس با بیان و تشریح اهمیت و ضرورت بررسی این اثرات در توسعه و برنامه ریزی گردشگری روستایی، روشها و عوامل مؤثر بر آن را مطرح می‌نماید. چارچوب نظری تحقیق علیرغم اجماع نظر مبنی بر ضرورت توسعه گردشگری در مناطق روستایی یکی از مسائلی که هنوز لازمه آن احساس می‏شود توجه به شدت و میزان توسعه گردشگری و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد، بافت اجتماعی و کالبدی این مناطق است. به دلیل دشواری دسترسی و توسعه نیافتگی، مناطق روستایی دارای گزینه‏های محدودی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی هستند (آبی لیو، 2005، ص 878). روش‏های سنتی کسب مایحتاج زندگی که بر پایه محصولات کشاورزی است فقط به عنوان منبعی ابتدایی برای کسب درآمد در مناطق روستای محسوب می‏شود.  برای تحزیک اقتصاد روستا، ضرورت یافتن جاگزین‏هایی برای منافع محلی احساس می‏شده است، با اثرات نسبی و اشتغالزایی که گردشگری داشته است، می‏توان آن را به عنوان گزینه‏ای مناسب برای ارتقاء کسب زندگی روستایی و محرکی برای ایجاد تغییرات مثبت در توزیع درآمد در مناطق محروم از مزایای اقتصادی و اجتماعی تلقی کرد (همان). گردشگری به تقویت اقتصاد روستا کمک کرده و نقشی مهم را در ایجاد ارزش افزوده تجاری برای محصولات محلی بازی می‏کند. معهذا، یکی از مسائلی که باید در گردشگری روستایی در نظر گرفت توجه به تاثیراتی است که توسعه این صنعت پردرآمد بر جنبه‏های مختلف زندگی روستانشینان برجای می‏گذارد. در اکثر موارد تحقیقاتی، صرفاَ زمینه‎‏ها و راهکارهای مختلف برای توسعه این صنعت در مناطق روستایی و پتانسیل‏های این مناطق در جذب گردشگر در نظر گرفته می‏شوند. این تحقیق، اما، به بررسی تاثیرات احتمالی توسعه گردشگری در بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ می‏پردازد. امروزه مبحث پایداری یکی از مسائل بسیار مهمی است که در طرح‏های توسعه در نظر گرفته می‏شوند. در دهه‏های گذشته، توجه به اثرات گردشگری در تحقیقات و مطالعات توسعه گردشگری بیش از پیش بوده ‏است. آنچه که مشخص است این است که گردشگری قابیلت و پتانسیل زیادی برای توسعه مناطق مختلف دارد. (جارکو سارینن، 2006، ص 1021).  
 • پاورپوینت مانومتر و لو له بوردن #شیمی و pptx
 • پاورپوینت مانومتر و لو له بوردن شناسه محصول :72892 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 702 حجم فایل: 0.450195313 مگابایت
 • بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران #حسابداری و docx
 • بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :72037 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 155 تعداد بازدید : 342 حجم فایل: 0.506835938 مگابایت
 • پاورپوینت اصول تغذیه صحیح #علوم تغذیه و ppt
 • پاورپوینت اصول تغذیه صحیح شناسه محصول :72618 موضوع : علوم تغذیه فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 1678 حجم فایل: 0.846679688 مگابایت
 • پاورپوینت انواع دیوارهای پوششی #معماری و pptx
 • پاورپوینت انواع دیوارهای پوششی شناسه محصول :94885 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 239 حجم فایل: 676.3271484 مگابایت
 • پاورپوینت بتن خود تراکم SCC #عمران و ساختمان و ppt
 • پاورپوینت بتن خود تراکم SCC شناسه محصول :74440 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 309 حجم فایل: 0.6875 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل ساختمان ۱۲۰۰Intrepid آمریکا و دو نمونه موردی دیگر #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل ساختمان ۱۲۰۰Intrepid آمریکا و دو نمونه موردی دیگر شناسه محصول :98156 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 809 حجم فایل: 15.81 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *