پیشینه و مبانی نظری مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران #جغرافیا و docx

پیشینه و مبانی نظری مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران

دانلود

پیشینه و مبانی نظری مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران #جغرافیا و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت پیشینه و مبانی نظری مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران   جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)     2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18 2-2 تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..18 2-2-1 خطر……………………………………………………………………………………………………………………………………………18 2-2-2 مخاطرات طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………….19 2-2-3بحران………………………………………………………………………………………………………………………………………….19 2-2-4مدیریت بحران……………………………………………………………………………………………………………………………20 2-2-5واکنش بحران…………………………………………………………………………………………………………………………….20 2-2-6پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران…………………………………………………………………………………………20 2-2-6-1پایگاه‌های ویژه………………………………………………………………………………………………………………….20 2-2-6-2 پایگاه های چندمنظوره……………………………………………………………………………………………………20 2-2-7مکان یابی………………………………………………………………………………………………………………………………21 2-2-8 تقسیم بندی کلی بحران ها………………………………………………………………………………………………..21 2-2-9 ارزیابی بحران………………………………………………………………………………………………………………………23 2-2-10 جنبه های اجتماعی و مشارکت در ریسک………………………………………………………………………24 2-2-11 هدف از ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران……………………………………………………….26 2-2-12 كاركرد های پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران………………………………………………………………….27 2-2-13 مدیریت و کارکنان پایگاه های چند منظوره………………………………………………………………….27 2-2-14 سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)…………………………………………………………………………………28 2-3 پویش تاریخی مکان یابی………………………………………………………………………………………………………29 2-4 نظریه های مکان یابی……………………………………………………………………………………………………………29 2-4-1 نظریه ی وان تونن……………………………………………………………………………………………………………30 2-4-2 نظریه مکان یابی بر مبنای مسائل زیست محیطی………………………………………………………….30 2-4-3 تئوری آکتور…………………………………………………………………………………………………………………….30 2-5 کاربرد مدل در جغرافیا………………………………………………………………………………………………………..31 2-6 مدل های مکان یابی……………………………………………………………………………………………………………32 2-6-1 مدل منطق بولین……………………………………………………………………………………………………………33 2-6-2 مدل همپوشانی شاخص ها…………………………………………………………………………………………….33 2-6-3 مدل منطق فازی……………………………………………………………………………………………………………34 2-6-4 مدل احتمالی بیزین………………………………………………………………………………………………………34 2-6-5 مدل های وزن دهی به معیارها…………………………………………………………………………………….35 2-6-6 مدل سطح جاذبه………………………………………………………………………………………………………….35 2-6-7 مدل های روی هم گذاری و ترکیب لایه های اطلاعاتی با هم دیگر……………………………..36 2-6-8 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) …………………………………………………………………….38 2-6-9 مدل مکانیابی تخصیص…………………………………………………………………………………………………….38 2-7 شاخص های مکان یابی………………………………………………………………………………………………………..39 2-7-1 ماتریس سازگاری…………………………………………………………………………………………………………….39 2-7-2 ماتریس ظرفیت……………………………………………………………………………………………………………….40 2-7-3 ماتریس مطلوبیت…………………………………………………………………………………………………………….40 2-7-4 ماتریس وابستگی…………………………………………………………………………………………………………….40 2-8 توابع GIS…………………………………………………………………………………………………………………………….41 2-8-1 توابع پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………..41 2-8-2 عملیات همسایگی…………………………………………………………………………………………………………..42 2-8-3 پلیگون های تیسن………………………………………………………………………………………………………….42 2-9 کاربرد GIS در مدیریت بحران……………………………………………………………………………………………43 2-10 مکان گزینی به روش GIS ……………………………………………………………………………………………..43 2-11 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………….44     2-1 مقدمه    امروزه یافتن مکان مناسب برای ایجاد یک فعالیت در حوزه ی جغرافیایی معین جزء مراحل مهم پروژه های اجرایی در سطح کلان می باشد. مکان های نهایی باید حتی الامکان همه ی شرایط و قیود قبل از اجرای پروژه ها را داشته باشند، در غیر این صورت نتایج نامطلوب فراوان به دنبال خواهد داشت. با توجه به مطالب فوق، اجرای صحیح، دقیق و همه جانبه مکان یابی در پروژه ها از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. براین اساس مدل های مختلفی بدین منظور مطرح گردیده که هدف همه آنها نظم بخشیدن به مراکز خدماتی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای شهروندان است. در این پژوهش از مدل AHPبرای وزن دهی به معیارها استفاده شده است. از آنجا که مکان یابی دارای ماهیت مکانی است سیستم اطلاعات مکانی به عنوان ابزار توانمند مدیریت و تجزیه و تحلیل های مکانی، محیط مناسبی برای نیل به اهداف فوق محسوب می شود. اگر این مدل‌ها در تحلیل مکانی GIS به کار گرفته شوند می توان به طور جامع‌تر و فراگیر تر از دانش افراد خبره در تحلیل استفاده نمود، به عبارت دیگر استفاده از مدل های تصمیم گیری و دانش کارشناسان به افزایش توانایی GIS و کمک به اتخاذ تصمیمات مکانی خواهد انجامید (مهدی پور و مسگری، 1386: 2). در این فصل ضمن ارائه ی تعاریف و مفاهیم مرتبط با موضوع، به معرفی نظریه ها و مدل های مختلفی که در رابطه با مکانیابی مطرح گردیده، پرداخته شده است.   2-2 تعاریف 2-2-1 خطر خطر منبعی است که توانایی آسیب به افراد، خسارت به اموال و یا محیط زیست را دارد ( والث، 1379: 80). خطر عبارت است از جریان یا واقعه ای که به طور بالقوه، توان ایجاد خسارت را دراد، یعنی منبع خطر  (اسمیت، 1996: 5). در این پژوهش خطر را زلزله معرفی کرده ایم.   خطر طبیعی، پدیده ای طبیعی است که در محدودۀ سکونت بشر اتفاق افتاده، زندگی او را مورد تهدید قرار می دهد و ممکن است باعث وقوع بلایایی گردد. این قبیل خطرات به علل زیست شناختی، آب و هواشناختی، یا فرآیندهایی از این دست، در محیط طبیعی به وجود می آیند (زنگی آبادی و دیگران، 1391: 27).
 • پاورپوینت آشنایی با سبک سوررئالیسم یا وهمگری #معماری و pptx
 • پاورپوینت آشنایی با سبک سوررئالیسم یا وهمگری شناسه محصول :71664 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 246 حجم فایل: 4.774414063 مگابایت
 • تحقیق درباره شغل مهندس رباتیک #کسب و کار و docx
 • تحقیق درباره شغل مهندس رباتیک شناسه محصول :66153 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 751 حجم فایل: 0.045898438 مگابایت
 • پاورپوینت دیوارها در ساختمان #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت دیوارها در ساختمان شناسه محصول :67167 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 329 حجم فایل: 4.586914063 مگابایت
 • ارتباط اعتیاد و بزهكاری #فقه و حقوق اسلامی و doc
 • ارتباط اعتیاد و بزهكاری شناسه محصول :59903 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 3035 حجم فایل: 0.017578125 مگابایت
 • پاورپوینت حفظ محیط زیست #جغرافیا و ppt
 • پاورپوینت حفظ محیط زیست شناسه محصول :100336 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 279 حجم فایل: 533.8359375 مگابایت
 • پاورپوینت تجارت الکترونیکی در اینترنت #کامپیوتر و ppt
 • پاورپوینت تجارت الکترونیکی در اینترنت شناسه محصول :61962 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 353 حجم فایل: 2.171875 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *