پیشینه و مبانی نظری عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری #جغرافیا و docx

پیشینه و مبانی نظری عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری

دانلود

پیشینه و مبانی نظری عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری #جغرافیا و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت پیشینه و مبانی نظری عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)   مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….14 2-1-مفاهیم فضا، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی………………………………………………..15 2-1-1-فضا………………………………………………………………………………………………………15 2-1-1-1-فضا در جغرافیا…………………………………………………………………………………..16 2-1-1-2-فضای شهری……………………………………………………………………………………..18 2-1-2-عدالت…………………………………………………………………………………………………..20 2-1-2-1-عدالت جغرافیایی………………………………………………………………………………..21 2-1-2-2-عدالت محیطی……………………………………………………………………………………22 2-1-2-3-عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………….23 2-1-2-4-عدالت اجتماعی و شهر………………………………………………………………………..25 2-1-2-5-عدالت اجتماعی و برنامه ریزی شهری…………………………………………………….27 2-1-2-6-عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی……………………………………………………………28 2-1-2-7-عدالت اجتماعی و احساس سرزندگی…………………………………………………….30 2-1-2-8-عدالت اجتماعی و توسعه پایدار……………………………………………………………31 2-1-3-عدالت فضایی………………………………………………………………………………………..33  2-1-3-1-عدالت فضایی شهری…………………………………………………………………………..34 2-1-3-2-نابرابری فضایی و اجتماعی در شهرها…………………………………………………….35 2-1-4-مکاتب شهری، جغرافیایی و عدالت اجتماعی……………………………………………….38 2-1-4-1-عدالت در یونان باستان………………………………………………………………………..38 2-1-4-2-عدالت اجتماعی و مکاتب شهری…………………………………………………………..40 2-1-4-3-عدالت اجتماعی و آنارشیسم…………………………………………………………………40 2-1-4-4-عدالت اجتماعی و کارکردگرایان…………………………………………………………..41 2-1-4-5-عدالت اجتماعی و رادیکالیسم………………………………………………………………42 2-1-4-6-عدالت اجتماعی و لیبرالیسم………………………………………………………………….44 2-2-تسهیلات شهری………………………………………………………………………………………….46 2-2-1-تسهیلات و خدمات عمومی شهری…………………………………………………………….46 2-2-2-تسهیلات شهری و عدالت فضایی………………………………………………………………48 2-2-3-تسهیلات شهری و دسترسی………………………………………………………………………49 2-2-4-کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………51 2-2-4-1-کیفیت زندگی شهری…………………………………………………………………………..52 2-2-4-2-کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی…………………………………………………………..54 2-2-5-سیستم اطلاعات جغرافیایی……………………………………………………………………….55 2-2-6-فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………….56 2-2-7-خود همبستگی فضایی……………………………………………………………………………..57 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………..59   مقدمه: رشد شهری در قرن بیستم سهم جمعیت شهر نشین را به شدت افزایش داد و شهرنشینی را به شیوه غالب زندگی تبدیل کرد. اگرچه شهر و شهرنشینی خود یکی از مهمترین شاخص های رفاه و توسعه اجتماعی واقتصادی محسوب می شود، رشد شتابان آن می تواند سرانه برخورداری از بسیاری از امکانات اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد و از این طریق پیامدهای آن به صورت کاهش سطح کیفیت زندگی در عرصه های مختلف شهری نمایان شود. نابرابری های اجتماعی قبل از هر چیز در معیارهای زندگی بازتاب میشود و به نوبه ی خود با مفهوم فرصت ها و كیفیت زندگی ارتباط دارد. گسترش نامتقارن كیفیت زندگی یكی از مهم ترین ابزارها برای پی بردن به وجود نابرابری های اجتماعی در هر جامعه است. به این دلیل از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتی کامل تر عدالت فضایی است. در این راستا تسهیلات و خدمات شهری از جمله عوامل مؤثر و مفیدی هستند که با پاسخگویی به نیازهای جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و توجه به شایستگی افراد می توانند با برقراری ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند. در واقع تعادل فضایی در توزیع مراکز خدماتی در شهر و دستیابی به آن مقدمات توسعه پایدار شهری را فراهم می آورد و نابسامانی در توزیع منطقه ای و محلی باعث دوری مناطق و محلات از عدالت اجتماعی می گردد.   2-1- مفاهیم فضا، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی 2-1-1- فضا ریشه ی کلمه ی فضا “Espace” از کلمه ی لاتین “Spatiun” است و به وسعت گسترده ای اطلاق می شود که با داشتن سه بعد می تواند اشیاء را در برگیرد. فضا می تواند با چهار بعد هم مطرح شود که بعد چهارم آن زمین است. در بیان علمی و فلسفی فضا معادل کلمه ی مکان یا نقطه ای گرفته شده که با بخش های پیرامونی خود مشخص می شود و در قلمرو فلسفه، فضا محیط همگون و نامحدودی است که در آن اشیاء محسوس جایگزین شده است و از نظر لایپ نیتز و کانت فضا ادراک شدنی و غیر قابل تقسیم است و مفهوم فضا با وسعت “Etendue” که بی نهایت تقسیم شدنی است یکی نمی باشد(فرید،1380: 9). در رویکرد ژئوپلیتیکی، مفهوم فضا شامل سرزمین هایی است که انسان توانسته در آنجا سکونت گزیند یا به گونه ای در آن دخل و تصرف کند. فضا صحنه نمایش پدیده های گوناگونی است که در آن ترکیب و تلفیق این پدیده ها به شکلهای گوناگون، آثار متنوعی از خود بر جای می گذارند(جوان و عبداللهی،1387: 137).
 • استراتژی توسعه کسب و کار خانگی #مدیریت و doc
 • استراتژی توسعه کسب و کار خانگی شناسه محصول :40460 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 103 تعداد بازدید : 730 حجم فایل: 1.943359375 مگابایت
 • تحقیق درباره شغل کاشی کار #کسب و کار و docx
 • تحقیق درباره شغل کاشی کار شناسه محصول :65616 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 8 تعداد بازدید : 663 حجم فایل: 0.040039063 مگابایت
 • پاورپوینت بررسی معماری گنبد سلطانیه #معماری و ppt
 • پاورپوینت بررسی معماری گنبد سلطانیه شناسه محصول :100186 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 211 حجم فایل: 32.65 مگابایت
 • پاورپوینت قیم کیست و شرایط انتصاب آن چگونه است #فقه و حقوق اسلامی و pptx
 • پاورپوینت قیم کیست و شرایط انتصاب آن چگونه است شناسه محصول :93929 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 310.78125 مگابایت
 • مبانی نظری اسباب و ابزار ابتلاء، تکالیف عمومی، روزه، جهاد، حج، #علوم انسانی و docx
 • مبانی نظری اسباب و ابزار ابتلاء، تکالیف عمومی، روزه، جهاد، حج، شناسه محصول :88884 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 223 حجم فایل: 0.12109375 مگابایت
 • پاورپوینت بتن پلاستیکی در سدها(بتن بنتونتی) #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت بتن پلاستیکی در سدها(بتن بنتونتی) شناسه محصول :69830 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 354 حجم فایل: 0.57421875 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *