پیشینه و مبانی نظری سرمایه اجتماعی و مولفه‌ های اخلاق حرفه ای #علوم انسانی و docx

پیشینه و مبانی نظری سرمایه اجتماعی و مولفه‌ های اخلاق حرفه ای

دانلود

پیشینه و مبانی نظری سرمایه اجتماعی و مولفه‌ های اخلاق حرفه ای #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت پیشینه و مبانی نظری سرمایه اجتماعی و مولفه‌ های اخلاق حرفه ای   جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA) فهرست – 1) بخش اول –  سرمایه اجتماعی 2- 1- 1) مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  19  2- 1- 2) تاریخچه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  19  2- 1- 3) مفهوم سرمایه اجتماعی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 2- 1- 4) مبانی نظری سرمایه اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………………………………….  23 2- 1- 4- 1) تئوری پیوند ضعیف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  23 2- 1- 4- 2) تئوری شکاف ساختاری   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..   23 2- 1- 4- 3) تئوری منابع اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  24 2- 1- 4- 4) مدل کیفی سرمایه اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………………………………  25 2- 1- 4- 5) مدل CLRLA   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  26 2- 1- 4- 6) مدل SCAT   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  27 2- 1- 4- 7) مدل کمی برای سرمایه اجتماعی   ………………………………………………………………………………………………………………………  29 2- 1- 4- 8) مدل سرمایه اجتماعی گوشال و ناهاپیت   …………………………………………………………………………………………………………  30 2- 1- 4- 9) مدل سرمایه اجتماعی استون   ……………………………………………………………………………………………………………………………..  32 2- 1- 4- 10) دیدگاه سرمایه اجتماعی هسلی و همکاران    ……………………………………………………………………………………………….   33 2- 1- 4- 11) چارچوب سرمایه اجتماعی مشترك و اعتبار مشترك ( شهرت مشترك ) ویدمن و همكاران  ……………….. 33 2- 1- 4- 12) مدل سرمایه اجتماعی لینا و وان بورن   …………………………………………………………………………………………………………..  34 2- 1- 4- 13) مدل سرمایه اجتماعی لاک لی   ………………………………………………………………………………………………………………………..  34 2- 1- 4- 14) رویکرد کندی در سرمایه اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………………………….  35 2- 1- 5) مزایای سرمایه اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  38 2- 1- 6) دیدگاه های انتقادی پیرامون سرمایه اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………………   39 2- 1- 7) نشانه‌های ضعف سرمایه‌های اجتماعی در سازمان ها   ……………………………………………………………………………………….. 42 2- 1- 8) عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی   ………………………………………………………………………………………………………  43 2- 1- 9) روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………………………  45 2- 1- 10) سرمایه اجتماعی و آموزش عالی   ……………………………………………………………………………………………………………………….  46 2- 2) بخش دوم –  اخلاق حرفه‌ای 2- 2- 1) مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  50 2- 2- 2 ) تعاریف اخلاق حرفه‌ای   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  50 2- 2- 3) تاریخچه اخلاق حرفه‌ای   …………………………………………………………………………………………………………………………………………  52 2- 2- 4) اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه   …………………………………………………………………………………………………………………………………….   53   2- 2- 5) اعضای هیأت علمی و اخلاق حرفه‌ای   ………………………………………………………………………………………………………………..   54 2- 2- 6) ابعاد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه   ……………………………………………………………………………………………………………………………   55 2- 2- 6- 1) مسئولیت علمی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   55 2- 2- 6- 2) باور به خودکارایی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62 2- 2- 6- 3) حس تعلق به اجتماع علمی   …………………………………………………………………………………………………………………………………  63 2- 2- 7) عوامل مؤثر  بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه   ……………………………………………………………………………………………………..  65 2- 2- 7- 1) فرهنگ رشته‌ها    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  65 2- 2- 7- 2) فرهنگ نهادی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66 2- 2- 7- 3) فرهنگ نظام ملی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66 2- 2- 8) استراتژی درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی   ………………………………………………………………………………………………… 67 2- 3) بخش سوم – پیشینه تحقیق 2- 3- 1) مطالعات داخلی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  72 2- 3- 2) مطالعات خارجی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  77       2-1-1) مقدمه    امروزه در کنار سرمایه‏های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری بنام سرمایه‌ی اجتماعی مطرح شده است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان‏ اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل‏ موجب تحقق اهداف اعضاء می‏شود (عباس زاده و مقتدایی، 1388). سرمایه‌ی اجتماعی مفهوم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی است و به‌طور خلاصه به ‌معنای «هنجارها و شبکه‌هایی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به‌منظور کسب سود متقابل را فراهم می‌کند» و با شیوه‌هایی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در انجمن های مدنی رسمی یا غیررسمی قابل اندازه‌گیری است. سرمایة اجتماعی مفهومی ترکیبی است که «موجودی» یا میزان این هنجارها و شبکه‌ها را در یک جامعه و در یک مقطع زمانی خاص تشریح می‌کند (اندیشمند، 1388). رابطة متقابل، رفتار غیرخودخواهانه و اعتماد نمونه‌هایی از این هنجارها هستند. این شبکه‌ها ممکن است رسمی یا غیررسمی باشند. از این منظر، سرمایة اجتماعی یکی از عناصر مهم قدرت «جامعة مدنی» یا ظرفیت جامعه برای مدیریت خویش از طریق فعالیت های گروهی غیررسمی، داوطلبانه، غیردولتی و غیرانتفاعی است (الوانی ونقوی، 1387).
 • پاورپوینت زهکشی و تاریخچه آن #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت زهکشی و تاریخچه آن شناسه محصول :71635 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 293 حجم فایل: 4.728515625 مگابایت
 • پاورپوینت ضوابط و استاندارد ترمینال مسافربری #معماری و ppt
 • پاورپوینت ضوابط و استاندارد ترمینال مسافربری شناسه محصول :96106 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 59 تعداد بازدید : 176 حجم فایل: 10728.59473 مگابایت
 • پاورپوینت ملات چیست و انواع ملات های ساختمانی کدام است؟ #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت ملات چیست و انواع ملات های ساختمانی کدام است؟ شناسه محصول :67294 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 497 حجم فایل: 1.4609375 مگابایت
 • پاورپوینت معرفی شغل استاد دانشگاه #کسب و کار و pptx
 • پاورپوینت معرفی شغل استاد دانشگاه شناسه محصول :85507 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 979 حجم فایل: 0.073242188 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه ابتدایی Jadgal #معماری و pptx
 • پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه ابتدایی Jadgal شناسه محصول :104612 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 178 حجم فایل: 3.77 مگابایت
 • دلایل افسردگی بعضی از دانش آموزان دوره ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای آن #علوم تربیتی و doc
 • دلایل افسردگی بعضی از دانش آموزان دوره ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای آن شناسه محصول :95978 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 318 حجم فایل: 84.37402344 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *