پیشینه و مبانی نظری حمل و نقل شهری پایدار #جغرافیا و docx

پیشینه و مبانی نظری حمل و نقل شهری پایدار

دانلود

پیشینه و مبانی نظری حمل و نقل شهری پایدار #جغرافیا و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت پیشینه و مبانی نظری حمل و نقل شهری پایدار   جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA) 1-2- مقدمه 18 2-2- مروری بر پیشینه برنامه ریزی حمل و نقل 18 1-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل شهری در جهان ( پس از دهه 1980): 18 2-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل در ایران 22 3-2- نظریه‌ها و دیدگاه‌های مرتبط با حمل و نقل پایدار 24 1-3-2- نظریه توسعه پایدار- توسعه پایدار شهری 24 2-3-2-  جنبش نوشهرسازی ( نوشهرگرایی) 27 3-3-2-دیدگاه‌های اندیشمندان حمل و نقل انسان محور 29 1-3-3-2-  جین جیکوبز 29 2-3-3-2- کالین بوکانان 30 3-3-3-2-دونالد اپلیارد 31 4-3-3-2-  پیتر کالتروپ 32 4-2- ابعاد حمل و نقل پایدار شهری 32 1-4-2- بعد زیست‌محیطی حمل و نقل پایدار 33 2-4-2- بعد اجتماعی حمل و نقل پایدار 33 3-4-2- بعد اقتصادی حمل و نقل پایدار 33 5-2- محورهای حمل و نقل پایدار 34 6-2- اهداف حمل و نقل پایدار 35 7-2-راهبردها و استراتژی‌های عمده حمل و نقل پایدار 38 1-7-2-تغییرات در تکنولوژی وسایل نقلیه / سوخت 39 2-7-2-اصلاح نحوه‌ی استفاده از وسایل 39 3-7-2-مدیریت تقاضا 39 4-7-2-استراتژی کاربری زمین 40 8-2- سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار 40 9-2- اصول برنامه ریزی و سیاست گذاری در دست‌یابی به حمل و نقل پایدار 41 1-9-2- محدودیت تردد وسایل نقلیه 41 2-9-2-تغییر ساختار شهری و کاربری زمین 42 3-9-2-کاهش نیاز به سفر و تقلیل تأثیرات سوء حمل و نقل 43 1-3-9-2-ترویج پیاده‌سازی 43 2-3-9-2- ترویج دوچرخه سواری 43 3-3-9-2-گسترش حمل و نقل عمومی 43 4-9-2-تغییر فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه‌ی شخصی 44 5-9-2-مدیریت تقاضای سفر 44 1-5-9-2- پیش‌بینی پارکینگ‌ها 44 2-5-9-2- پیش‌بینی نیازهای حرکت کالا 45 3-5-9-2- پیش‌بینی نیازهای معلولین 45 6-9-2- ارتقاء کیفیت زیست‌محیطی 45 7-9-2-توجه به نقش شبکه‌ی حمل و نقل در مدیریت بحران حوادث طبیعی 46 10-2-شاخص‌های حمل و نقل پایدار 46 11-2-چالش‌های اصلی توسعه پایدار حمل و نقل 51 1-11-2-چالش‌های پایداری مالی و اقتصادی حمل و نقل 51 2-11-2-چالش‌های پایداری محیطی و بو مشناسی حمل و نقل 51 3-11-2-چالش‌های پایداری اجتماعی و توزیعی حمل و نقل 52 12-2-چارچوب نظری تحقیق 52 13-2-  پیاده‌سازی ( حمل و نقل پیاده‌ محور ) 53 1-13-2-  مقدمه 53 2-13-2-  ضرورت و اهمیت موضوع 54 3-13-2- مؤلفه‌های تأثیرگذار در محیط‌های پیاده‌سازی 55 4-13-2-  اصول و معیارهای حمل و نقل پیاده‌سازی 62 5-13-2- راهبردها و سیاست‌های حمل و نقل پیاده‌سازی 63 6-13-2-  نتیجه‌گیری 64 14-2- دوچرخه سواری 65 1-14-2- مقدمه 65 2-14-2-  پیشینه تردد دوچرخه در جهان و ایران 66 3-14-2- انواع مسیرهای دوچرخه 66 4-14-2- عوامل مؤثر در طراحی شبکه دوچرخه سواری موفق شهری 67 5-14-2-  نتیجه‌گیری 68 15- 2- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 68 1-2- مقدمه ترتیب مطالب فصل حاضر به گونه‌ای است که مبانی نظری و ادبیات تحقیق در حوزه مسائل حمل­ونقل، به خصوص حمل­ونقل پایدار از ابعاد مختلف مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. در این فصل ابتدا پیشینه­ی برنامه­ریزی حمل­ونقل به طور عام و حمل­ونقل خصوصی به طور خاص در جهان و ایران مطرح شده و سپس ابعاد و محورهای مهم موضوع بیان شده و پس از آن بر مبنای ترتیبی که در برنامه­ریزی راهبردی است اهداف، راهبردها و سیاست­های حمل­ونقل پایدار براساس منابع مختلف ارائه شده و در ادامه اصول برنامه­ریزی و سیاست­گذاری در دستیابی به حمل­ونقل پایدار براساس موارد قبل بیان شده و در نهایت شاخص­ها و چالش­های پیش روی حمل­ونقل پایدار ارائه شده است. هدف از تدوین مبانی نظری در این پژوهش، مطالعه­ی ادبیات نظری مطرح در زمینه موضوع حمل­و­نقل پایدار و آشنایی بیشتر با موضوع است تا بتوان داده­های لازم در مدل­های تحلیلی را بر مبنای آن تعیین نموده و به نتایج علمی و دقیق دست یافت. 2-2- مروری بر پیشینه برنامه­ریزی حمل­ونقل­ 1-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه­ریزی حمل و نقل شهری در جهان ( پس از دهه 1980): از آن­جایی­که موضوع و مفهوم حمل­و­نقل پایدار (موضوع کلی تحقیق حاضر)، در حوزه حمل­و­نقل انسان­محور می­گنجد و براساس منابع علمی مختلف، پس از دهه 1980 بود که نگرش برنامه­ریزی حمل­و­نقل به سمت مفاهیم و موضوعات حمل­و­نقل انسان­محور گرایش پیدا کرد؛ بنابراین آن­چه که نیاز است در این تحقیق به آن پرداخته شود ، بررسی دیدگاه­های حمل­و­نقلی پس از دهه 1980 می­باشد. نظریه­های حمل­ونقلی انسان­محور بعد از دهه 1980 : یكی از مهمترین نظریه‌های ارائه شده در این دوران ، الگوی وونرف یا آرام سازی ترافیك است كه گرچه به لحاظ نظری در اواخر دهه 1960 تبیین گردید اما از اوایل 1980 جنبه عمومی و اجرایی به خود گرفت. وونرف­ها در واقع خیابان‌های واحد همسایگی طراحی شده جهت محدود كردن سرعت خودرو و اولویت بخشی به حركت پیاده و زندگی روزانه ساكنان هستند. از اواخر دهه 1980 سرمایه­گذاری جهت ایجاد شبكه­ها و انواع سامانه­های حمل­ونقل همگانی در شهرها ابعاد بسیار گسترده­تری یافت و گره­های حمل­ونقلی به عنوان یكی از مهم­ترین كانون­های توسعه شهری مطرح گردیدند. نظریه توسعه وابسته به حمل­ونقل همگانی كه در برخی متون تخصصی با اصطلاحات و عبارات دیگری چون توسعه پیوسته با حمل­ونقل همگانیو توسعه در مجاورت حمل­ونقل همگانی نیز یاد می­گردد در همین زمان ارائه شد. از سوی دیگر، در دهه پایانی قرن گذشته و در آستانه هزاره سوم و با تقویت گرایش به رویكردهای اجتماعی و طراحی شهری در توسعه­ی بافت­های پیرامونی پایانه­های حمل­ونقلی، در سالیان اخیر توسعه حمل و نقل همگانی محوربه عنوان كامل­ترین دیدگاه معرفی شده است كه برخی از مهم­ترین ویژگی­های این­گونه­ی اخیر، وجود كاربری مختلط در پیرامون پایانه­ها، توجه به كیفیات طراحی محله، كاهش استفاده از اتومبیل شخصی و گسترش گونه­های ترابری همساز با حمل­و نقل همگانی به ویژه پیاده­روی و دوچرخه­سواری می­باشد.
 • پاورپوینت طراحی اتصالات جوش #عمران و ساختمان و ppt
 • پاورپوینت طراحی اتصالات جوش شناسه محصول :67436 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 86 تعداد بازدید : 431 حجم فایل: 15.39941406 مگابایت
 • نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی هنر #نمونه سوالات کنکور کارشناسی و pdf
 • نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی هنر شناسه محصول :58996 موضوع : نمونه سوالات کنکور کارشناسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 1388 حجم فایل: 7.479492188 مگابایت
 • پروژه کارآفرینی تولید نان فانتزی #طرح های توجیهی و doc
 • پروژه کارآفرینی تولید نان فانتزی شناسه محصول :53462 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 782 حجم فایل: 0.642578125 مگابایت
 • دانلود پرسشنامه موقعیت های زناشوئی(MSS) #علوم انسانی و doc
 • دانلود پرسشنامه موقعیت های زناشوئی(MSS) شناسه محصول :69643 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 285 حجم فایل: 0.026367188 مگابایت
 • پاورپوینت بررسی معماری موزه هنر مدرن سانفرانسیسکو #معماری و ppt
 • پاورپوینت بررسی معماری موزه هنر مدرن سانفرانسیسکو شناسه محصول :101021 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 287 حجم فایل: 10913.74414 مگابایت
 • بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در فرایند تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی #مدیریت و docx
 • بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در فرایند تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی شناسه محصول :56684 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 154 تعداد بازدید : 450 حجم فایل: 1.571289063 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *