پیشینه و مبانی نظری تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور) #علوم انسانی و docx

پیشینه و مبانی نظری تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور)

دانلود

پیشینه و مبانی نظری تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور) #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت پیشینه و مبانی نظری  تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور)   جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA) فهرست بخش اول : تفکر استراتژیک 17 مقدمه 17 تعریف تفکر استراتژیک: 18 مدلی برای آموزش استراتژیک 19 عناصر تفكر استراتژیك 23 تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک 24 تعریف برنامه ریزی استراتژیک 24 فرآیند برنامه ریزی استراتژیک: 25 خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک 26 اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک 27 ابزارهای  برنامه ریزی استراتژیک 28 تفکر و برنامه ریزی استراتژیک 28 تفکراستراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک 30 وابستگی و هم ترازی اساسی 32 برخی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک 33 یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر 34 برنامه ریزی استراتژیک طی زمان های متمادی در قالب تفکر استراتژیک تکامل یافته است 34 برنامه ریزی استراتژیک یک تفاوت اساسی را به وجود می آورد 35 چارچوب رابیک کیوب   مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک 36 آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار است؟ 37 دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر 39 فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها 40 بازنگری درباره مدیریت استراتژیک جدید 41 جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک 42 خلاقیت استراتژیک: 43 انواع تفکر و متفکران: 46 تفکر خلاقانه و آنالیزگرا: 48 خلاقیت یک عامل کلیدی در شکل گیری استراتژی می باشد: 51 تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک 51 راهکارهای شهودی کلاسیک می باشند: 55 تفکر استراتژیک بستر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سده 21 56 تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی 57 مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی  و کاربردآن 58 فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی 59 رابطه بین برنامه های کسب وکار، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی 59 تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی 61 خصوصیات توسعه استراتژیک منابع انسانی 61 ارتباط دهی توسعه منابع انسانی واستراتژی 62 نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک 63 فرهنگ و مكاتب فرهنگی مدیریت استراتژیك 64 ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار 67 فرهنگ سازمانی و تفكر استراتژیك : 68 تاثیر فرهنگ بر روی الگوهای شناختی : 69 ساخت فرهنگی كه مشوق تفكر استراتژیك باشد 69 بخش دوم: مزیت رقابتی 71 مقدمه: 71 مزیت رقابتی و منشأ آن 72 انواع مزیت رقابتی 80 جایگاه و مدل رقابتی 87 اساس ماهیت رقابت: 88 منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد؟ 89 کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی 91 مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی 92 روشهای شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی: 98 روشهای شناسایی عوامل داخلی راهبردی: 99 الف:رویکرد زنجیره ارزش: 99 ب)رویکرد وظیفه ای: 99 دلیل توجه به منابع انسانی به عنوان عاملی برای مزیت رقابتی 100 کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده: 106 بانک،بازاریابی و مزیت رقابتی 108 مروری بر 5 نیروی موثر بر رقابت در صنعت بانکداری 111 بخش سوم: تاثیرتفکر استراتژیک بر مزیت رقابتی 114 مقدمه 114 چشم انداز سیستمی و مزیت رقابتی 114 فرضیه های محرک(فرضیه محور بودن)و مزیت رقابتی 114 تمرکز بر قصد(نیت)و مزیت رقابتی 115 بخش چهارم: پیشینه تحقیق 115 الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 115 ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور 115   بخش اول : تفکر استراتژیک تفکر استراتژیک خلق آینده آرمانی در لحظه می باشد مقدمه برای هر سازمانی موقعیتهای استثنائی و استراتژیکی بوجود می آید(استیسی،1387)،  که در این شرایط درک محیط و پیش بینی روندهای اصلی آن با دشواری و خطای زیادی همراه است که استفاده از چهار چوبها و پارادایمهای قبلی کارساز نمی باشد و نظر خبرگان غیر قابل اتکا می باشد(غفاریان و کیانی،1387)، در این چنین شرایطی است که مدیران ارشد یک سازمان می بایست از استراتژیها و روشهای جدید حل مساله استفاده نمایند. به این دلیل ما عبارت موقعیتهای استراتژیک را بکار برده ایم چون این گونه موقعیتها تابحال رخ نداده اند،در چنین وضعیتی است که تمامی ابعاد سازمان تحت الشعاع قرار می گیرد که تصمیم گیری در چنین وضعیتی با ریسک بالایی همراه است و تصمیمات نابجا در محیط متغییر و پرآشوب امروزی موجب زوال یک سازمان می گردند. برای تصمیم گیری در محیط امروزی، مدیران می بایست از مهارتهای شهودی و قدرت قضاوت خود استفاده نمایند. آنان موظفند از تفکر استراتژیک در این راستا بهره بگیرند. شهود نقش اساسی در تفکر استراتژیک دارد ولی نباید از تاثیر فراوان آموزش مدیران غافل گردید(استیسی،1387). جهان امروزی دنیای کسب و کار و تغییر است. با بررسی متون مدیریتی، می توان گرایش عمومی به تغییر مستمر را مشاهده کرد. تغییر مستمر نشانه بارز قرون بیست و بیست و یک می باشد. آلوین تافلر این روند را مرگ ثبات لقب داده است و آن را با شوک آینده در ارتباط می داند(پورحسینی،1389).         پژوهشگران ریشه های تفکر استراتژیک را در طرح های نظامی که از قرن ها پیش توسط بشر یادگرفته شده است جستجو می کنند، که با واژه هایی مانند اهداف، ماموریت ها، توانایی ها و محدودیت ها جهت رویارویی با مشکلات دریک میدان نبرد به کار برده می شدند که خود آن بیانگر گوشه هایی از کاربرد تفکر استراتژیک بوده است. این در حالی است که یک مطالعه اندک در تاریخ نظامی گری ها بیان می کند که نتایج مثبت در موفقیت های نظامی به طور تصادفی نبودند بلکه آنها یک سری نتایجی قابل انتظار و نشات گرفته شده از تفکر استراتژیک بوده است. همچنین شامل یک مراقبت و توجه پیوسته و دقیق جهت تغییر شرایط و اوضاع محیط و کاربرد معقول و دقیق منابع جهت کسب نتایج بهینه است. فرآیند تفکر و اعمال آن که برنامه های استراتژیک یک سازمان و یا ارتش را هدایت می کند همواره در بخشی مهم و سطح عالی که به طور معمول قابل شناسایی هستند فرموله شده است. هر دوی سازمان  و ارتش  همواره سعی می کنند که قدرت هایشان را جهت بهره برداری ضعف ها و کاستی های رقبا و حریفشان به کار برند اگرچه یک تفاوت اساسی بین نحوه عملکرد آنهاست و آن این است که استراتژی سازمان ها بر پایه روحیه رقابت با دیگر سازمان ها بوده و استراتژی ارتش حول محور تهاجم و تعارض گردش می کند ( Baloch , 2008& Inam ).
 • پاورپوینت آموزش بزرگسالان #علوم تربیتی و ppt
 • پاورپوینت آموزش بزرگسالان شناسه محصول :97154 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 129 تعداد بازدید : 378 حجم فایل: 1904.555664 مگابایت
 • آموزش ترسیم نقشه های سازه (ساختمان های اسکلت فلزی) #عمران و ساختمان و pdf
 • آموزش ترسیم نقشه های سازه (ساختمان های اسکلت فلزی) شناسه محصول :98414 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 277 حجم فایل: 1685.267578 مگابایت
 • پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده #مدیریت و pptx
 • پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده شناسه محصول :99028 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 5212.640625 مگابایت
 • سازهای بادی #هنر و docx
 • سازهای بادی شناسه محصول :57290 موضوع : هنر فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 77 تعداد بازدید : 683 حجم فایل: 1.517578125 مگابایت
 • پاورپوینت شمع کوبی #عمران و ساختمان و ppt
 • پاورپوینت شمع کوبی شناسه محصول :85275 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 392 حجم فایل: 1.735351563 مگابایت
 • مصرف دوهفته مکمل ال کارنیتین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت هوازی شدید #علوم پایه و docx
 • مصرف دوهفته مکمل ال کارنیتین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت هوازی شدید شناسه محصول :56882 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 96 تعداد بازدید : 646 حجم فایل: 2.483398438 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *