پیشینه و مبانی نظری بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش #علوم انسانی و docx

پیشینه و مبانی نظری بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

دانلود

پیشینه و مبانی نظری بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت پیشینه و مبانی نظری بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)   فهرست -1 ) مقدمه……………………………… 14 2-2 ) فاوا در آموزش و پرورش………………. 14 2-2-1) اهمیت فاوا در آموزش و پرورش کشور……. 14 2-2-2 ) دلایل استفاده از فاوا در آموزش……… 15 2-2-3 ) نگرش های توسعه فاوا……………….. 16 2-2-3-1) نگرش ظهور کننده………………… 17 2-2-3-2) نگرش کاربردی…………………… 17 2-2-3-3) نگرش ترکیبی ( ادغامی )………….. 18 2-2-3-4) نگرش تحولی…………………….. 18 2-2-4) ماتریسی برای توسعه فاوا در مدارس……. 19 2-2-5 ) مراحل اجرای برنامه های فاوا در آموزش و پرورش 23 2-2-5-1) مرحله اول : تا پایان برنامه سوم توسعه 24 2-2-5-2 ) مرحله دوم : تا پایان برنامه چهارم توسعه  24 2-2-5-3 ) مرحله سوم : پایان برنامه پنجم توسعه 25 2-2-6 ) مراحل توسعه فاوا در آموزش و پرورش ایران از ابعاد علمی و نظری…………………………………… 26 2-2-6-1)ورود فاوا به صورت ابزار مدیریت در ساختار اداری و … …………………………………….. 26 2-2-6-2) ورود فاوا به مثابه یک درس در آموزش و پرورش    26 2-2-6-3 ) تغییر نگاه به فاوا و تکوین جهت گیری کلی 26 2-2-6-4 ) توسعه ی فاوا در چارچوب طرح تکفا … 27 2-2-7 ) بررسی های موردی در برنامه های ملی فاوا در کشورهای دیگر………………………………………. 27 2-2-7-1 ) کشور بلغارستان………………… 27 2-2-7-2 ) کشور چین……………………… 29 2-2-7-3 ) آموزش و پرورش امریکا ………….  31 2-2-7-4 ) کشور دانمارک…………………. 31 2-2-7-5 ) کشور اندونزی………………….. 32 2-2-7-6 ) کشور برزیل…………………… 33 2-2-7-7 ) کشور مالزی…………………… 34 2-2-8 ) موانع بکارگیری فاوا در آموزش و پرورش.. 36 2-2-8-1 ) موانع زیر ساختی – فنی …………  36 2-2-8-2 ) موانع فردی …………………… 37 2-2-8-3 ) موانع اقتصادی ………………… 39 2-2-8-4 ) موانع فرهنگی – آموزشی …………  40 2-2-9 ) یادگیری الکترونیکی یا آموزش الکترونیکی 42 2-2-10 ) فاوا و ارتقاء یادگیری دانش آموزان…. 45 2-2-11 ) نقش های  یاددهی _ یادگیری فاوا……. 46 2-2-11-1 ) نقش فاوا در تسهیل یاددهی – یادگیری 47 2-2-11-2 ) نقش فاوا در انگیزش یادگیری  …… 49 2-2-11-3 ) نقش فاوا در یادگیری شاگرد محور… 50 2-2-11-4 ) نقش فاوا در سنجش و ارزیابی…….. 54 2-2-11-5 ) نقش فاوا در بهبود و ارتقای مهارتهای تفکر    56 2-2-12 ) صلاحیت های مورد نیاز معلمان در فرایند یاددهی– یادگیری مبتنی بر فاوا…………………………… 59 2-2-12-1 ) صلاحیت های ارتباطی – اطلاعاتی……. 59 2-2-12-2 ) صلاحیت در استفاده از فاوا………. 61 2-2-12-3 ) صلاحیت رسانه ای معلم…………… 62 2-2-13) مدارس هوشمند……………………… 65 2-2-14 ) علل تاسیس مدارس هوشمند……………. 66 2-2-15 ) اهداف مدارس هوشمند………………. 68 2-2-16 ) انتخاب محتوا در مدرسه هوشمند………. 69 2-2-17 ) فرایند تمرین و تکرار در مدرسه هوشمند. 70 2-2-18 ) آزمون در مدرسه هوشمند……………. 70 2-2-19 ) راهبردهای توسعه مدارس هوشمند………. 71 2-2-20 ) زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند   72 2-2-21 ) ساختار اجرایی مدارس هوشمند………… 74 2-2-21-1 ) شرح وظایف مدیر مدرسه هوشمند……. 74 2-2-21-2 ) شرح وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات در مدرسه هوشمند…………………………………….. 75 2-2-21-3 ) شرح وظایف معلمان مدرسه هوشمند….. 75 2-2-21-4 ) شرح وظایف دانش آموزان مدرسه هوشمند 77 2-2-21-5 ) شرح وظایف اولیای دانش آموزان مدرسه هوشمند   77 2-2-22 ) موانع موجود در راه توسعه ی مدارس هوشمند در کشور 78 2-3 ) مبانی عملی تحقیق  …………………. 79 2-3-1 ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……. 79 2-3-2 ) تحقیقات انجام شده در خارج کشور……. 84   2-1 ) مقدمه در این فصل ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق : در دو بخش مجزا ارائه شده است . در بخش اول حول محور فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش و فرآیند آموزش پرداخته می شود و در ادامه مباحثی در مورد مدارس هوشمند و ویژگی های آن مطرح می گیرد . در بخش دوم نیز پیشینه تجربی شامل پژوهش ها ، پایان نامه ها ، مقالات مرتبط با موضوع تحقیق ( اعم از داخلی و خارجی ) مورد بررسی قرار می گیرد .   2-2 ) فاوا در آموزش و پرورش 2-2-1 ) اهمیت فاوا در آموزش و پرورش کشور در ایران موضوع فناوری اطلاعات و مقوله کلاس مجازی از دو وجه اصلی دارای اهمیت است : نخست آنکه یکی از سیاست های اصلی نظام آموزش و پرورش شکوفایی استعدادها و به منصه ی ظهور رساندن توانمندی های افراد در جهت تعالی و توسعه ی متوازن و پایدار است از این رو طراحی و پیاده سازی این ایده گام موثری در تحقق هدف فوق ، رفع تبعیض آموزشی و تربیت نیروهایی است که بتواند در آینده سکان هدایت کشور را بدست گیرند . شایان ذکر است که به دلیل تنگناهای موجود در نظام آموزشی کشور ، متاسفانه در حال حاضر رویکرد حاکم بر مدارس ( و حتی دانشگاه ها ) دیدگاه عملکرد نگر و مبتنی بر خروج است ، به همین دلیل میزان ریزش تحصیلی در مدارس کشور بیش از ده درصد و هزینه ی تکرار پایه افزون بر هزاران میلیارد ریال است . علاوه بر خیل دارندگان مدارک تحصیلی و جویای کار ، معضل عدم کارآفرینی در جامعه ، مبین عدم تجانس آموزش های سنتی رسمی با نیازهای جامعه نیز می باشد .
 • پاورپوینت فروش مال غیر چیست #فقه و حقوق اسلامی و pptx
 • پاورپوینت فروش مال غیر چیست شناسه محصول :95049 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 395 حجم فایل: 584.7783203 مگابایت
 • پاورپوینت روابط آب و خاک و گياه #کشاورزی و ppt
 • پاورپوینت روابط آب و خاک و گياه شناسه محصول :96333 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 558 حجم فایل: 550.9931641 مگابایت
 • پاورپوینت تراکم عناصر در فضا در مبانی نظری معماری #معماری و pptx
 • پاورپوینت تراکم عناصر در فضا در مبانی نظری معماری شناسه محصول :55108 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 291 حجم فایل: 3.80078125 مگابایت
 • پاورپوینت معماری مدرن (بخش دوم) #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت معماری مدرن (بخش دوم) شناسه محصول :67158 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 582 حجم فایل: 7.78125 مگابایت
 • ادبیات و پیشینه تحقیق هوش معنوی #علوم تربیتی و docx
 • ادبیات و پیشینه تحقیق هوش معنوی شناسه محصول :86690 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 397 حجم فایل: 0.025390625 مگابایت
 • پاورپوینت گواهی عدم امکان سازش #فقه و حقوق اسلامی و pptx
 • پاورپوینت گواهی عدم امکان سازش شناسه محصول :96749 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 327 حجم فایل: 4002.326172 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *