پژوهشی در رابطه با بیمه #اقتصاد و doc

پژوهشی در رابطه با بیمه

دانلود

پژوهشی در رابطه با بیمه #اقتصاد و doc +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت پژوهشی در رابطه با بیمه   مبحث اول تعریف بیمه، اركان و اصطلاحات مهم آن در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذكر مهمترین اركان و اصطلاحات آن كه همچنین دارای بیشترین كاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر كدام از آنها ارائه خواهیم نمود.                                                                             گفتار اول                                                                         تعاریف  در اینجا سعی خواهیم كرد از میان تعاریف مختلفی كه از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و… در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تكنیك بیمه تعریف كرده و معنایی كلی از آن را به خواننده منتقل كنیم.   بند اول تعریف لغوی بیمه در فرهنگ معین آمده است كه «بیمه»[1] (Insurance)[2] از كلمة «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند كه «بیمه» كلمه‌ای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز»[3]. تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب می‌باشد: «عملی است كه اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت كالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌كننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.»[4]   بند دوم تعریف قانونی بیمه ماده یك قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف می‌كند: «بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می‌كند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را كه بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را كه بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.[5]» كه البته این تعریف خالی از ایراد نمی‌باشد.[6] لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه می‌پردازیم كه ایرادات كمتری دارد: «بیمه عبارت است از آنچنان عملی كه طی آن بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر كه یك سلسله خطرات را قبول می‌كند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می‌نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می‌كند. با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه‌گر انجام می‌شود.»[7]   بند سوم  تعریف فنی بیمه  درست است كه پیوند میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد می‌شود، ولی باید توجه داشت كه بیمه تنها یك رابطة حقوقی میان این دو طرف نیست. بلكه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطه‌ها و ساخت‌وكارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشاركت گروهی و همكاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است.[8] و این امر مستلزم وجود یك مؤسسه سازمان‌یافته بر مبانی علمی است كه تكنیك ویژه‌ای رامی طلبد. این همان است كه حدود صدسال قبل توسط یك مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد كه: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشاركتی كه براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.»[9] از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمه‌گر، مبنی بر توزیع حق بیمه‌های جمع شده از گروه كثیر بیمه‌گذاران، بین آن عده كه در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، یادآوری شده است. بنابراین مشخص شد كه عملیات بیمه‌گری و معامله‌های بیمه‌ای، ظرافت و پیچیدگی ویژه‌ای دارند كه اجرای آنها مستلزم بهره‌گیری بهینه از دانش ریاضی (آمار و محاسبه‌های فنی)، دانش حقوقی (اصول قراردادها)، دانش مالی و اقتصادی (اصول نگهداری حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها)، دانش بازاریابی، بازرگانی و دانش مدیریت است.[10]   گفتار دوم اركان و  اصطلاحات مهم بیمه در این گفتار از میان اصطلاحات و واژگان اختصاصی بیمه به تعدادی از مهمترین و پركاربردترین آنها در این صنعت، كه اتفاقا در بیمه هواپیما نیز به وفور مورد استفاده قرار خواهند گرفت اشاره داشته و به شرح مختصری از هر یك اكتفا می كنیم.   بند اول  بیمه‌گر بیمه‌گر(Insurer-underwriter)  شخصی است كه در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد. بیمه‌گر شخص حقوقی است كه جهت انجام حرفه بیمه‌گری باید شرایط خاصی را كه قانون تعیین می‌كند دارا باشد.[11] در این خصوص ماده 31 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مقرر میدارد: «عملیات بیمه در ایران به وسیله شركتهای سهامی عام ایرانی كه كلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»   بند دوم  بیمه‌گذار بیمه‌گذار(Assured-Insured) طرف تعهد بیمه‌گر است. شخصی است كه با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. ضمناً بخلاف بیمه‌گر كه الزاماً باید شخص حقوقی باشد بیمه‌گذار می‌تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی (شركت، مؤسسه، انجمن و غیره)[12] باشد. همچنین ماده 5 قانون بیمه مقرر می‌دارد: «بیمه‌گذار ممكن است اصیل باشد یا به یكی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»   [1] – واژة «بیمه» در زبان انگلیسی (Insurance) و در زبان فرانسوی (assurance) نامیده می‌شود و لغت‌شناسان معتقدند كه ریشة لاتین این واژگان انگلیسی و فرانسه (securus) به معنای اطمینان، تأمین و تضمین می‌باشد. (توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام، پایان‌نامه دوره كارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشكده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز، سال تحصیلی 71-1370، صص 3-1) [2] – Contract whereby a company or the state agrees to pay compensation for death, injuries , loss, etc. in return for an agreed premium. یعنی بیمه قراردادی است كه به موجب آن یك طرف یا دولت در مقابل دریافت یك مبلغ تراضی شده با پرداخت غرامت برای فوت یا صدمه بدنی یا زیان و غیره توافق كند (فرهاد معزی و محمدرضا كیهان، عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، فصلنامه بیمه مركزی ایران، سال ششم، ش 3، پائیز 1370، ص 33). [3] – گفته می‌شود این لفظ اول بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار و در هنگام عقد قرارداد با لازارپولیاكف روسی وارد فارسی شده و علت آنهم ترجمه «استروخانه» از زبان روسی به «قرارداد بیمه» به زبان فارسی بوده است و چون «استراخ» در زبان روسی به معنای «ترس» است، قرارداد بیمه را نیز به معنی قرارداد گریز از ترس و «بیم» در نظر گرفته‌اند (محمود احمدی، كلیات بیمه (خلاصه و كاربردی به همراه پرسش و پاسخ كامل)، تهران ، انتشارات محقق، چاپ اول بهار 1382، ص 13). و برای اطلاعات بیشتر ر. ك (جانعلی محمود صالحی، فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی، «شركت صادراتی» سازمان صنایع ملی ایران چاپ اول، 1367، صص 53 و 52) و نیز ر. ك (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، تهران، بیمه مركزی ایران، چاپ اول، 1381، صص 68-66). [4] – محمود احمدی، پیشین، ص 14. [5] – برای اطلاعات بیشتر ر.ك: (ناصر رسائی‌نیا، حقوق تجارت، ج 1، تهران، انتشارات خیام، چاپ اول، پائیز 1376، ص 93. [6] – اولین ایرادی كه در این تعریف به نظر می‌رسد این است كه در تعریف عقد بیمه به مسائل فنی بیمه‌گری از جمله شخصیت حقوقی بیمه‌گر و اجتماع عظیم بیمه‌گذاران كه برای امر بیمه‌گری لازم است به دقت توجه نشده و فقط به تعریف عقد بین دو طرف بسنده گردیده كه نمی‌توان به آن بیمه اطلاق نمود، زیرا اگر در مقابل بیمه‌گر تنها یك بیمه‌گذار وجود داشته باشد و قرارداد بیمه منحصر به فرد باشد اصولاً بیمه‌ای وجود ندارد و عمل بیمه‌گر از نظر فنی‌ قابل توجیه نیست و قمار تلقی می‌شود. همچنین این تعریف بیمه‌هایی را كه به نفع شخصی غیر از بیمه‌گذار انجام می‌شود مانند بیمه به شرط فوت را شامل نمی‌شود. ضمناً در  تعریف فوق به یكی از انواع بیمه‌ها كه بیمه مسئولیت می‌باشد، به صراحت اشاره نشده است. (محمد هوشنگی، بیمه حمل و نقل كالا، تهران ، شركت سهامی بیمه ایران، چاپ اول، بهمن 1369، صص 22 و21) همچنین برای دیدن ایرادات دیگری كه به این تعریف  وارد می باشد ر.ك به: (عارفه مدنی كرمانی، حقوق بیمه، تهران، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1376، صص 27-25) [7] – ………………، شناخت انواع بیمه، فصلنامة بیمه آسیا، شمارة اول، زمستان 1375، ص 37. [8] – بدین معنا كه مؤسسه بیمه یا بیمه‌گر با ساماندهی و همكاری اشخاص در معرض خطر و با دریافت سهمی به نام «حق بیمه» (بهای مشاركت و تأمین خطر)، شمار زیادی از خطرها را بر پایة معیارها و موازین آماری گردآوری می‌كند و با سامانگری ریسك‌ها و اعمال مدیریت و سرمایه‌گذاریهای سودمند، تأمین بایسته و مقدور را در اختیار بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حق می‌گذارد. در واقع مؤسسه بیمه همچون مدیر علمی و فنی صندوق مشترك جامعه و جهور بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان بر پایة مشاركت آنان به فعالیتهای بیمه‌گری می‌پردازد. این ویژگی مشاركتی (مشاركت سازمان‌یافته)، نهاد بیمه را از صورت انفرادی بیرون آورده و به آن خصلت جمعی و جمهوری می‌دهد. (جامعة سامان یافتة بیمه‌گذاران). (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، پیشین، ص 87). [9] – بیمه‌ها، A. Chaupton و 1884، ص 347 به نقل از: روژه – بو، حقوق بیمه، ترجمة دكتر محمد حیاتی، تهران، نشر بیمه مركزی ایران، چاپ دوم، 1378، ص 16. [10] – جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، پیشین، ص 87 . [11] – محمد هوشنگی، پیشین، ص 23 و نیز ایرج زینال زاده، بیمه و تجارت خارجی، تهران، نشر قانون، چاپ اول، آذر 1373، ص 6. [12] – علیرضا راشد اشرفی، مجموعه اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی، نشر قانون، چاپ اول، تیر 1376 ، ص 51.
 • آزمون آر کی تایپ‌های زنانه #علوم انسانی و doc
 • آزمون آر کی تایپ‌های زنانه شناسه محصول :70192 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 216 حجم فایل: 0.030273438 مگابایت
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت(فصل دوم تحقیق) #علوم انسانی و docx
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت(فصل دوم تحقیق) شناسه محصول :70129 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 57 تعداد بازدید : 243 حجم فایل: 0.533203125 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی:Potsdamer Platz #برنامه نویسی و ppt
 • پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی:Potsdamer Platz شناسه محصول :52891 موضوع : برنامه نویسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 1215 حجم فایل: 0.818359375 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل طراحی بی نظیر خوابگاه دخترانه در استانبول #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل طراحی بی نظیر خوابگاه دخترانه در استانبول شناسه محصول :98855 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 265 حجم فایل: 9.14 مگابایت
 • پاورپوینت علامت تجاری چیست #علوم انسانی و pptx
 • پاورپوینت علامت تجاری چیست شناسه محصول :99062 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 193 حجم فایل: 4355.050781 مگابایت
 • پاورپوینت سیستم پانل پیش ساخته سبك سه بعدی #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت سیستم پانل پیش ساخته سبك سه بعدی شناسه محصول :89815 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 132 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 24.05859375 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *