پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی (HSE) #عمران و ساختمان و pptx

پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی (HSE)

دانلود

پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی (HSE) #عمران و ساختمان و pptx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی (HSE) ،در حجم 42 اسلایدقابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮددوﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد. ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺧﻄﺮات زﻳـﺎدی ﻛـﻪ در آن وﺟﻮد دارد از ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪه و ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﺣـﻮادث زﻳـﺎدی را دراﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺷﺎﻫﺪ . ﻧﻮع ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧـﺪد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺪﻳﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ فعالیتها اشاره نمود: -ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺎﺧت و راهسازیƒ -ﻛﺎر ﺑﺎدارﺑﺴﺘﻬﺎ -ƒ ﻛﺎر ﺑﺎﻧﺮدﺑﺎﻧﻬﺎ – ﺗﺨﺮﻳﺐ گودبرداری – بتن رﻳﺰی ﺟﻮﺷﻜﺎری ƒ -کار درارﺗﻔﺎع ƒ- ﺗﻮﻧﻞ -ƒ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه – رنگ آﻣﻴﺰی و…فهرست مطالب:ﻣﻘﺪﻣﻪ حادثهحادثه ناشی از کارنمودارهای آماری حوادث ساختمانیHSEتعریفمدیریت ایمنیدلایل بالا بودن آمار صدمات و جراحات در صنعت ساختعوامل وقوع حادثهﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧﻄﺮ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ1:تجهیز نامناسب کارگاه2:محصور ننمودن کارگاه3:عدم استفاده از راهرو سر پوشیده4:عدم محافظت از پرتگاهها5:عدم رعایت حریم خطوط برق6: سیم کشی های موقت7:سیم اتصال به زمین8: سقوط بالابر ها9: استفاده از داربست و جایگاه کار نامناسب10: سقوط از ایرانیت های نورگیرمنابعاین فایل با فرمت پاورپوینت در 42 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.هدیه محصول:فایل پاورپوینت ایمنی در كارگاه(25 اسلاید)
 • پاورپوینت اصول مقاله نویسی ISI #مقالات isi و ppt
 • پاورپوینت اصول مقاله نویسی ISI شناسه محصول :89492 موضوع : مقالات isi فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 74 تعداد بازدید : 2020 حجم فایل: 3.390625 مگابایت
 • دانلود مقاله بررسی تأثیر موسیقی در كاهش اضطراب و دلهره #روان شناسی و doc
 • دانلود مقاله بررسی تأثیر موسیقی در كاهش اضطراب و دلهره شناسه محصول :52154 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 73 تعداد بازدید : 461 حجم فایل: 0.069335938 مگابایت
 • تحقیق بلیرینگ و روغن كاری #مکانیک و doc
 • تحقیق بلیرینگ و روغن كاری شناسه محصول :66253 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 465 حجم فایل: 4.567382813 مگابایت
 • پاورپوینت معرفی نشریات تخصصی در حوزه مهندسی شهرسازی #شهرسازی و pptx
 • پاورپوینت معرفی نشریات تخصصی در حوزه مهندسی شهرسازی شناسه محصول :70729 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 390 حجم فایل: 4.127929688 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل طراحی کلینیک تخصصی اورتودنسی Blue Ridge #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل طراحی کلینیک تخصصی اورتودنسی Blue Ridge شناسه محصول :99004 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 230 حجم فایل: 3638.865234 مگابایت
 • اپدیت اخر جزوه ی کسب درآمد تضمینی از اینترنت بدون سرمایه یا کمترین سرمایه #عمومی و آزاد و pdf
 • اپدیت اخر جزوه ی کسب درآمد تضمینی از اینترنت بدون سرمایه یا کمترین سرمایه شناسه محصول :56399 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 101 تعداد بازدید : 428 حجم فایل: 1.024414063 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *