مبانی نظری روابط عاشقانه قبل از ازدواج، دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج #علوم انسانی و docx

مبانی نظری روابط عاشقانه قبل از ازدواج، دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج

دانلود

مبانی نظری روابط عاشقانه قبل از ازدواج، دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت مبانی نظری روابط عاشقانه قبل از ازدواج، دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج توضیحات: 37صفحه فارسی (word) با منابع کامل دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی خلاصه ای از کار: نظریه­های روانشناختی روابط عاشقانه    بسیاری از مدل­های نظری معروف به بررسی رابطه­های عاشقانه و دوستانه می­پردازند که به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می­کنیم، اینکه چه عواملی موجب بروز رفتارهای عاشقانه  می­شوند؟ و چگونه این روابط تقویت می­شوند.   – نظریه جذب و کشش[1]  نظریه جذب و کشش به عنوان یکی از موضوع­های مطرح در روانشناسی اجتماعی برای توضیح رابطه­های عاشقانه و دوستانه تلاش می­کند. مطابق با این نظریه، انسان به عنوان کنش­گر اجتماعی همیشه کنش­های عقلانی معطوف به هدف مشخصی ندارد. رابطه­های عاشقانه، خودجوش، رازگونه و شگفت­انگیز بین افراد تنها هنگامی روی می­دهد که تحت­تأثیر کنش­متقابل عاطفی واقع شود. همجواری، ارتباط و دوستداری، همانندی و جاذبه جسمی از عامل­های کارآمد بر جذب و کشش می­باشد. اصل همجواری بر این واقعیت تأکید می­کند که در عمل، رابطه­های دوستانه و عاشقانه و مجذوب شدن افراد به یکدیگر به شدت تحت تأثیر فاصله مکانی می­باشد. به عنوان نمونه در گزینش همسر که بیشترین حد روابط عاشقانه و مجذوب شدن را به همراه دارد، فاصله مکانی نقش کارآمدی دارد. اغلب ازدواج بین مردان و زنانی روی می­دهد که در همجواری یکدیگر مانند محل تحصیل یا محل کار بوده­اند. فرضیه ارتباط و دوستیاری بر این موضوع تأکید می­کند که در شرایطی ویژه، هرچه افراد گروههای گوناگون قومی، نژادی و غیره بیشتر در ارتباط با هم باشند، بیشتر به نگرش های بهینه نسبت به یکدیگر دست می­یابند و بیشتر به یکدیگر همدلی پیدا کرده و جذب و کشش بین آنها بیشتر خواهد شد. همچنین روان­شناسان اجتماعی فرضیه همانندی را مطرح کرده­اند و بر این باورند که مردم کسانی را ترجیح داده و مجذوب آنها می­شوند که در شیوه­­های زندگی با ایشان اشتراک داشته باشند. سرانجام روان­شناسی اجتماعی در آزمون­های گوناگون به این نتیجه رسیده­اند که جاذبه جسمی نقش کارآمدی در جذب و کشش افراد به یکدیگر ایفاء می­کند(احمدی،1387: 123-115).  …………. ……………….. – نظریه دلبستگی[2]  نظریه دلبستگی در سال 1969 توسط  بالبی[3] گسترش یافت. بر اساس این نظریه همة افراد با مجموعه­ای از سیستم­های کنترل رفتاری[4] به دنیا می­آیند که این سیستم­های رفتاری باعث می­شود که نوزادان و بچه­ها رفتارهایی را از خود بروز دهند که در نهایت  بقای آنان را به ویژه در دوران نوازدی و کودکی تضمین می­کنند. بالبی بر این اعتقاد بود که نگهدارندگان اولیه کودک حکم “تکیه……….. ………….. – نظریه شناخت اجتماعی  نظریه یادگیری اجتماعی یکی از نظریاتی است که توسط آلبرت بندورا (1977)ارائه شده و به عقیده بسیاری، یکی از تأثیرگذارترین نظریه­های یادگیری و رشد محسوب می­شود. بندورا اخیراً در سال 1986این تئوری را تحت تئوری شناخت اجتماعی مجدداً نامگذاری نمود تا از سایر تئوریهای یادگیری اجتماعی متمایز شود. نظریه شناخت اجتماعی نظریه­ای برای تبیین رفتارهای انسانی است که هم به خصائل درونی و هم به رخدادهای محیطی توجه دارد. نظریه شناخت اجتماعی عناصر  میکانیکی و ارگانیکی رفتار را درنظر می­گیرد، اما یک نظریه کاملاً موقعیتی است. زیرا رفتار شخص را در ارتباط با محیط توضیح می­دهد. مطابق این تئوری ،عوامل شخصی، رفتاری و موقعیتی به طرز پیوسته جهت تعیین آنچه ما فکر می­کنیم، و آنچه ما انجام می­دهیم، در تعامل می­باشند. نظریه باندورا همچنین بر فرایندهای خود ارزیابی افراد تأکید می­کند. اهداف شخصی و خود ارزیابی­ها می­تواند تأثیر قابل توجهی بر روی آنچه افراد انجام می­دهند، داشته باشد(گودین،1990: 108). ……………… – نظریه­های انحرافات اجتماعی  زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد یا هنجارهاى اجتماعی است.اگر ما از قواعدی که بعضی انواع رفتار را در زمینه­های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می­کنند، پیروی نمی­کردیم فعالیت­هایمان……………….. ……… – نظریه فشار فرهنگی و آنومی مرتون[5] رابرت کی مرتون به مسئله ساخت هنجاری جامعه و تأکید بر آرزوها و امیالی که ارزش­های جامعه آن­ها را مورد توجه قرار می­دهند…………. ……….. – نظریه­های جامعه­شناختی روابط عاشقانه نظریه جامعه شناختی محصول خودآگاهی و جزء ضروری تفکر است که با آشکار ساختن مسائل نامرئی و غیرآگاهانه، درک روشن مسائل اجتماعی را ممکن می­سازد. از همین رو است که جرج ریتزر در تعریف نظریه جامعه شناختی می­نویسد: نظریه جامعه شناسی، نظام گستره­ای از افکار است که با مهمترین قضایای مربوط به زندگی اجتماعی سرو کار دارد(توسلی، 1379: 25). – نظریه کنش اجتماعی پارسونز[6]  ……………… – نظریه نسلی پیر بوردیو[7]  به اعتقاد بوردیو، در شرایط معاصر، شكاف نسل­ها، شكافی افقی بوده و در عصرها و میدان­های مختلف اجتماعی اعم از نهادی یا غیر نهادی، رویارویی بین جوانان و افراد مسن عملاً حاكی از تعارض بین افرادی به مواضع گوناگون قدرت و ثروت است. از نظر بوردیو، جوان و پیر نه یك امر عینی و واقعی، بلكه یك ساختار اجتماعی هستند كه در نتیجه­ی مبارزه میان پیر و جوان درمیدان­های مختلف به وجود می­آیند. ………… – رویکرد تاریخی تحلیل نسل[8]  نظریه نسل تاریخی اولین بار توسط مانهایم متفکر آلمانی دهه 30-1920 فرمول بندی و تنظیم شد. در این دیدگاه، نسل صرفاً شامل افراد هم­دین یا هم دوره نبوده و فاصله زیستی30-20 سال نیز در تبیین تغییر اجتماعی با تغییر نسل، نسبتاً بی­اهمیت است. درواقع، ظهور یك نسل حقیقی و تبلور یك آگاهی نسلی متمایز، نتیجه حوادث تاریخی عظیمی است كه افراد در حدود 25-17 سالگی خود در داخل حوزه جغرافیایی واحدی، به طور مشترك آن را تجربه می­كنند ( توكل و قاضی نژاد،98:1385). در واقع این…………. ………… – نظریه ساختار ارزشی شوارتز[9] ارزش­ها تصورات مشترک اجتماعی یا شخصی دراین باره­اند که یک فرد چطور بایست در یک موقعیت معین رفتار نماید و چه اهداف یا چه وضعیت­های نهایی­ای بایست برگزیده شود(روکیج :1973). علاوه بر این، ارزش­ها به ندرت، «مستقل» هستند، بلکه هم نظام ارزشی فردی و هم نظام ارزشی اجتماعی به صورت جمعی ایجاد می­شوند(پارسونز :1953). یک نظام ارزشی«سازمان دیرپایی از باورها درباره شیوه­های رفتار یا وضعیت­های نهایی زندگی است که در طول پیوستاری از اهمیت قرار دارد»(روکیج:1973به نقل از کارفا،1999: 12-11)…………… ……….. – دیدگاه اسلام از دیدگاه اسلام، ارتباط میان زن و مرد فی نفسه ممنوعیتی ندارد. طبیعی است، در جامعه­ای كه معمولاً نیمی از آن را جنس مرد و نیمی دیگر را جنس زن تشكیل می­دهد، چـاره­ای جز ارتباط دو جنس مخالـف بـا همدیگر نیست. بـه تعبیـر دیـگر، اجتمـاع مجموعه­ای از زنان و مردان است و قابل تقسیم به جامعه­ی مردان و جامعه‌ی زنان نیست. ………. ………….. – نظریه  پست مدرن پست مدرنیسم مانند بسیاری از اصطلاحات و تعابیر دیگر دچار بی ثباتی و تزلزل در معناست؛ یعنی یک نظریه نظام­مند، با فلسفه­ای جامع و فراگیر نیست؛ بلکه یک پیکره پیچیده و در هم تنیده و متنوع از اندیشه­ها، دریافتها، تشخیصها، شناختها، تفاسیر، تعابیر، برداشتها، آراء و نظریات متفاوتی از فرهنگ رایج و ترسیم نمایی از کثرت پدیده­های مرتبط به هم می­باشد(علیزاده،1383: 156)………… …………. -عشق سیال زیگمونت باومن[10] درکتاب عشق سیال، باومن به بررسی رابطة انسانی میان زنان و مردان پرداخته و بر ناپایداری[11] خارق العاده پیوندهای انسانی، احساس ناامنی حاصل از این ناپایداری، وامیال متضاد ناشی از این احساس مبنی بر تحکیم پیوندها و در عین حال سست نگه داشتن آنها در دوران مدرن تأکید می­کند. باومن نشان می­دهد چگونه در جامعه مدرن، روانشناسی، بازار و … انسان­ها را به سوی……….. ……… نظریه تغییر نگرشی و ارزشی اینگلهارت[12] در دهه های اخیر مسأله تغییرات فرهنگی به عنوان یکی از عمده­ترین پدیده­های جامعه­شناسی از سوی بسیاری از متفکران مطرح بوده است. در این میان رونالد اینگلهارت از نامدارترین اندیشمندانی است که از اواسط دهه 1970 میلادی تاکنون، یکی از مشهورترین مجموعه آثار، درباره تحولات ارزشی در جهان را منتشر کرده است. سیر آثار وی از پژوهش­های تجربی درباره تحولات فرهنگی در جوامع صنعتی آغاز شده و ضمن گسترش به زمینه تحولات ارزشی در کل جهان و مطالعه تطبیقی این موضوع در بین کشورهای مختلف، به شکل­گیری بینش­های نظری درباره تغییر اجتماعی انجامیده است(فاضلی1383: 66). اینگلهارت در این نظریه به دنبال این مطلب است که ماهیت دگرگونی­های فرهنگی، علت­ها و پیامدهایش چه می باشد(آزادارمکی،1380: 18). ………… ……….. فهرست منابع -آزادارمکی، تقی. زند، مهناز. خزایی، طاهره(1379).”بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی.” مجله علوم اجتماعی. شماره16 صص 29-3. -آزادارمکی، تقی. شریفی­ساعی، محمدحسین(1390). “تبیین جامعه­شناختی روابط جنسی آنومیک در ایران.” مجله خانواده­پژوهی. سال هفتم، شماره 28 صص462-435. -آزادارمکی، تقی. شریفی­ساعی، محمدحسین. ایثاری، مریم. طالبی، سحر(1390). “سنخ­شناسی الگوی روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران.” مجله جامعه­پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم­انسانی و مطالعات فرهنگی. سال دوم، شماره 2 صص34-1. -آزادارمکی، تقی. غفاری، غلامرضا(1386). جامعه­شناسی نسلی در ایران. تهران: جهاد دانشگاهی، پژوهشکده علوم­ انسانی و اجتماعی. ……………….   [1] -Attraction Theory [2] -Attachment Theory [3] -Bowlby, J [4] – Behavioural control systems [5] -Merton [6] -Parsonz [7] -Bordieu [8] Generation [9] – Shchwartz [10] -Bowman, Sigmund [11] -Frailty [12] -Inglehart, Ronald
 • پاورپوینت تحلیل معماری کلیسای وانک #معماری و pptx
 • پاورپوینت تحلیل معماری کلیسای وانک شناسه محصول :104231 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 5430 حجم فایل: 8.91 مگابایت
 • پاورپوینت استاندارد شماره 16 (آثار تغییر در نرخ ارز) #حسابداری و ppt
 • پاورپوینت استاندارد شماره 16 (آثار تغییر در نرخ ارز) شناسه محصول :92959 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 263 حجم فایل: 0.797851563 مگابایت
 • پاورپوینت چگونه ساختمانی بسازیم كه انرژی در آن تلف نشود #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت چگونه ساختمانی بسازیم كه انرژی در آن تلف نشود شناسه محصول :74640 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 257 حجم فایل: 1.649414063 مگابایت
 • مبانی و پیشینه نظری انزوای اجتماعی #روان شناسی و docx
 • مبانی و پیشینه نظری انزوای اجتماعی شناسه محصول :68235 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 63 تعداد بازدید : 318 حجم فایل: 0.064453125 مگابایت
 • پاورپوینت انواع پله (انگلیسی) #عمران و ساختمان و ppt
 • پاورپوینت انواع پله (انگلیسی) شناسه محصول :84888 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 331 حجم فایل: 1.529296875 مگابایت
 • پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM #مدیریت و ppt
 • پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM شناسه محصول :71791 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 283 حجم فایل: 0.791992188 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *