مبانی نظری خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان #علوم انسانی و docx

مبانی نظری خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان

دانلود

مبانی نظری خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت مبانی نظری خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان توضیحات: 41صفحه فارسی (word) با منابع کامل دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه مدیریت منابع انسانی، اجرایی، بازرگانیف دولتی و سایر گرایش ها، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی خلاصه ای از کار: خلاقیت – خلاقیت چیست؟ خلاقیت زیباترین و شگفت انگیزترین خصیصه انسان است.نگاه کردن متفاوت به مسائل و رسیدن به یک راه حل جدید همان چیزی است که عموماٌ از آن به خلاقیت تعبیر می شود.خلاقیت در حقیقت فرآیندی است که در ذهن فرد خلاق اتفاق می افتد و حاصل آن شکل گرفتن یک ایده جدید یا یک راه حل ابتکاری است.امروزه اهمیت خلاقیت و نقش زیربنائی آن در کلیه مسائل زندگی برای همگان آشکار گشته است.لازمه هرگونه تحول،پویایی و حرکت،خلاقیت است.بنابراین اغراق نیست اگر بگوییم انسان در کلیه پیشرفت هایش مدیون تفکر خلاق است (فیض بخش، ١٣٨١)…………… …………. – ویژگی های افراد خلاق : خلاقیت را نمی توان فقط در انحصار عده ای معدود دانست.اگرچه استعدادهایی که این قبیل افراد از آن برخوردارند،در سطحی بسیار بالاتر است اما این صفتی نیست که بتوان آن را تنها مختص آنها دانست.خلاقیت در همه ما موجود است.این قابلیتی است که افراد انسانی را در مقامی بالاتر از همه موجودات زنده که در جهان زندگی می کنند قرار می دهد.توانایی های خلاق همچون سایر انواع هوش به درجات متفاوت در میان همه وجود دارد.آنچه بر عهده همه ما گذاشته شده است این است که آنها را شکوفا ساخته و به خدمت بگیریم. ویژگی های افراد خلاق از نظر میهای سیکزنت میهالی:[1] ١- افراد خلاق مقدار زیادی انرژی دارند اما آنها همواره ساکت و آرام هستند. ٢- افراد خلاق ترکیبی از بازیگوشی و انظباط و یا مسئولیت پذیری و مسئولیت ناپذیری هستند. ٣- افراد خلاق تمایل به زیرکی دارند.همواره ساده لوحامه در بعضی اوقات رفتار می کنند.     ٤- افراد خلاق تناوبی میان ابتکار و رویا هستند.                                          ٥- افراد خلاق در تمام اوقات به طور استثنائی فروتن و سربلند هستند. ٦- انسان هایی که خلاق به نظر می رسند تمایل به داشتن یک جایگاه میان پیوستار درون گرایی و برون گرایی دارند. ٧- افراد خلاق به طور کاملاٌ قطعی از نقش های کلیشه ای انعطاف ناپذیر جنسیتی در جهت انسان بودن به دور از جنسیت فرار می کند. ٨- عموماٌ انسان خلاق،مستقل است. ٩- افراد خیلی خلاق درباره کارشان بسیار پر احساس هستند.آنها می توانند شدیداٌ عینی گرا و خیلی خوب باشند. ١٠- افراد خلاق،حساس و روشنفکر اغلب در معرض سختی و رنج،در کنار مقدار زیادی بهره کشی هستند (سیکزنت میهالی،٢٠٠٧ ). ……………….. –  موانع خلاقیت ظهور خلاقیت که موهبتی الهی و همگانی است،مستلزم ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه است.لذا برای گسترش این توانایی باید موانع و عوامل آن را نیز بررسی کرد تا بتوان فرصت لازم را برای رشد این توانمندی برای همه افراد جامعه فراهم آورد (امینی، ١٣٧٥).در اینجا سعی شده است به طور خلاصه به طبقه بندی موانع و عوامل بروز خلاقیت بپردازیم: ………… ١- موانع شناختی ………. ٢- موانع عاطفی ……….. ٣- موانع اجتماعی …………..   نوآوری: تعریف نوآوری : گنجی (١٣٨١)،نوآوری را چنین تعریف می کند: ” فراهم آوردن چیزی است که در مقایسه با ساخت های ذهنی،حاصل از عادات متفاوت باشد” (سام خانیان، ١٣٨٤). پیتر دراکر،نوآوری را همانند هر فعالیت عینی در کنار نبوغ و استعداد نیازمند دانش،توجه و سخت کوشی همه دست اندر کاران می داند.او معتقد است آنچه در میان کارآفرینان مشترک یافت،گونه خاص شخصیت نبود بلکه تعهد سیستماتیک به نوآوری بوده است(دراکر،٢٠٠١،مترجم:رضایی نژاد،١٣٨١). …………. – نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری : ………….. – انواع نوآوری : …………… نظریه­های نوآوری: ………. نظریه ارتباط اجباری: ………… – عناصر اساسی در نوآوری سازمانی : ……………. – مراحل چرخه نوآوری ……………. –  شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری : ……….. – تفاوت خلاقیت و نوآوری : اگرچه واژه خلاقیت با نوآوری به طور مترادف استفاده می شود.اما غالب محققان معتقدند که دو اصطلاح نوآوری و خلاقیت باید بطور جدا مد نظر قرار گیرند.چرا که دارای معانی و تعاریف جداگانه ای هستند (مهر،١٩٦٩ ،به نقل از طالب بیدختی و انوری،١٣٨٣ ).خلاقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود دارد. درحالی که نوآوری دلالت بر آوردن چیزی جدید به مرحله استفاده دارد (دیویس[2]،١٩٦٩ ،به نقل از طالب بیدختی و انوری،١٣٨٣ ).همچنین (رزنفلد[3] و سرو[4]،١٩٩٠ ،به نقل از طالب بیدختی و انوری١٣٨٣).ماهیت وخلاقیت یا اختراع را از نوآوری به وسیله معادله زیر تفکیک کردند: …………. بهره وری تعریف بهره وری بهره وری مفهومی است فراگیر و گسترده به نحوی که شاید بتوان ادعا کرد مدیریت،یعنی تلاش برای بهبود بهره وری.با این تعریف و در محدوده مدیریت فردی،می توان گفت شخصی که امروزی بهتر از فردایی بهتر داشته باشد فردی موفق و بهره ور است و در سطح سازمان،چنانچه مدیری بتواند با حفظ میزان داده ها به ستاده های بیشتر و بهتری دست یابد او را مدیری موفق و بهره ور می دانیم.هدف علم مدیریت جستجو و تبیین راه های کسب بهره وری بیشتر بوده است(خاکی، ١٣٧٦). …………… – ارتباط بهره وری با دیگر معیارهای سیستم های ارزیابی عملکرد سازمانی ………… – عوامل موثر بر افزایش بهره وری : ………. –  بهره وری نیروی انسانی :   ………………. – الگوهای بیانگر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی : ………….. تجزیه و تحلیل مدل اچیو : …………….. استفاده از مدل اچیو : ……………… – نقش مدیران و افزایش بهره وری : ………….. – ترایز ………….. ویژگیهای محیط مناسب برای خلاقیت: …………….. منابع آقایی فیشانی ، تیمور (١٣۷۷)، خلاقیت و نو آوری در انسان ها و سازمان ها، چاپ اول، تهران : انتشارات ترمه. آروندی،سعید(١٣۸۱)،ارتباط موفقیت مدیران صنعتی با خلاقیت آن، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. ابطحی،سید حسین و کاظمی،بابک(۱۳۸۳)،بهره وری،تهران:مؤسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی. احدی ، علی (١٣۸۰) ، مجموعه اهداف سیاست ها و دستور العمل های اجرایی، تهران : سازمان صنایع كوچك ایران. الوانی،سید مهدی(۱۳۷۹)،مدیریت عمومی،چاپ اول،تهران،نشر نی. ……………… ………………         [1] .Mihaiy Csikszent mihaly [2] – Daiwise [3] – Rozenpheld [4] –  Suorve
 • گزارش کارآموزی شرکت ایران دارو کنترل کیفیت دارو #پزشکی و docx
 • گزارش کارآموزی شرکت ایران دارو کنترل کیفیت دارو شناسه محصول :54260 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 649 حجم فایل: 1.791992188 مگابایت
 • پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن (بخش اول) #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن (بخش اول) شناسه محصول :67142 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 326 حجم فایل: 0.790039063 مگابایت
 • پاورپوینت بیماری آپاندیسیت #پزشکی و pptx
 • پاورپوینت بیماری آپاندیسیت شناسه محصول :72824 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 653 حجم فایل: 1.147460938 مگابایت
 • پاورپوینت اقلیم سرد و بناهای ساختمانی #معماری و ppt
 • پاورپوینت اقلیم سرد و بناهای ساختمانی شناسه محصول :93260 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 213 حجم فایل: 1616.333984 مگابایت
 • بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان #علوم انسانی و docx
 • بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان شناسه محصول :69935 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 59 تعداد بازدید : 237 حجم فایل: 0.072265625 مگابایت
 • پاورپوینت توابع #کامپیوتر و pptx
 • پاورپوینت توابع شناسه محصول :74382 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 318 حجم فایل: 0.095703125 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *