مبانی نظری حیطه های انحطاط مغرب زمین، عوامل اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی #علوم انسانی و docx

مبانی نظری حیطه های انحطاط مغرب زمین، عوامل اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی

دانلود

مبانی نظری حیطه های انحطاط مغرب زمین، عوامل اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت مبانی نظری حیطه های انحطاط مغرب زمین، عوامل اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی توضیحات: 56صفحه فارسی (word) با منابع کامل دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه و علوم قرآنی و احکام، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی خلاصه ای از کار: حیطه های انحطاط مغرب زمین (غرب) دیدن اروپای پرزرق و برق فعلی، شاید مجال کمتری به انسان بدهد که در مورد گذشته تاریک اروپا یا حقایق مخفی گذاشته شده در مورد انحطاط تمدن کنونی غرب، فکر کند؛ اما دیدن همین اروپا در قرون وسطی رقت برانگیز است؛ روزگاری که مسلمین از امپراتور روم در اوج عظمتش سرآمد بود و مردم در رفاه ، پاکیزگی و نظافت چه در شهر و چه از نظر بهداشت فردی و امنیت زندگی میکردند، صنایع بزرگی  در آن به وجود آمده بود و در نهایت بودند، اما اروپایی ها ر لندن، حتی یک چراغ برای نمونه نمی سوخت، و در شهر پاریس خیابانی کشیده نشده بود[1] غرب در طی روزگار خوش خود، از رنج های بی شمار حاصل از دنیای سراسر غرق در پیشرفت علوم شاهد حوزه های انحطاط فراوانی می‌باشد، و ما به بخشی از آن می پردازیم: الف- فرهنگی- علمی  ……………….. 1- اومانیسم گرایی علمی  باشیوع گرایش شدید به علم و مرکز توجه قرار گرفتن حس و تجربه و عقل انسانی به عنوان تنها عوامل برای پیشرفت و ترقی انسان غربی کم کم در دام انسان گرایی افتاد. در این دیدگاه فرد به جامعه تقدم دارد. فرد نقطه مرکزی ست و آنچه حول محور او میچرخد، باید به گونه ای در خدمت  او وتامین خواسته ها و نیازیهای او باشد[2] ……………… 1) رنسانس ……………….. 2) دانشمندان هنجار شکن  ………… 3) عقل گرایی افراطی ……………. 2- علم و بحران محیط زیست ……….. ب- تربیتی- اخلاقی ظاهرا قرار نیست هیچوقت انسان به این باور برسد که عقل او به تنهایی می تواند برای رسیدن به سعادتش کافی باشد؛ و در اوج عقل مداری این انسان یا به دست خود یا با فراموشی برخی خوبیها خود را………….. ………….. 1- سكولاریزاسیون تعریف سکولاریزاسیون کاملا به دین وابسته است و سکولاریزاسیون فرایندی است که به عرفی شدن و عقلانی شدن نهادهای دینی و انفکاک دین از دنیا و به حاشیه راندن دین از عرصه‌ی اجتماع اشاره دارد.[3] این نوع برداشت و برداشت از دین در غرب، به کنار نهادن نهاد دین منجر شده  و عملا دین را به عنوان یک نهاد اخلاقی مهم به کنار نهاده و باعث بروز اخلاق خشک و عقلانی محض گشته. عقلی که همه خوبیها و اخلاق را درچارچوب نفع شخصی می نگرد. واژۀ عرفی شدن (Secularization) در زبان های اروپایی در معاهدۀ صلح وستفالیا در 1648 به کار برده شد. در این معاهده از واژه ی عرفی شدن برای توصیف انتقال سرزمین‌هایی که قبلا تحت کنترل کلیسا بودند استفاده شد. این سرزمین ها به مراجع سیاسی غیر روحانی انتقال می یافتند. پیش از این معاهده، از واژه ی Secularis استفاده می شد و اهل کلیسا از تمایز میان امور دینی و عرفی برای طرح ادعای برتر بودن امور مقدس بهره می گرفتند.[4] ……………………… 1) بحران معنویت در بارۀ بحران معنویت موجود در غرب، می تون بسیار سخن راند؛ از جمله علامه جعفری، از زبان اندیشمند غربی،  آورده‌ که: « بر همه آشکار است که ما خود در راه نابود کردن فرهنگی هستیم، آنچه باقی می ماند دیگر ایمن و محفوظ نیست. و اگر هنوز برباد نرفته است بدین جهت است که در معرض فشار مخرب قرار نگرفته است اما پایه‌اش سست است و با یک لرزش فرو خوهد ریخت. ظرفیت فرهنگی انسان مدرن کاهش یافته است، زیرا شرایط سبب تنزل آدمی و صدمه روحی وی شده است».[5] …………. 2) مادی گرایی …………… 3) قوانین ضد اخلاقی …………… 2- فساد دستگاه دینی ………… 1)  فساد کلیسا ………………. 2)  ظلم کلیسا …………….. 3- سست شدن بنیادهای اخلاق …………….. 1)  سقوط ارزش ها ……………… 2)  ضد ارزش ها ابزار تبلیغ کالا ……………… 3)  شیوع بیمارى هاى جنسی …………… 4)  هم جنس گرایی ………………. 4- اومانیسم ……………….. آزادی افسار گسیخته غرب، جهان و انسان را در مادّه خلاصه می‏کنند، مبنا و اساس آزادی را میل، خواست و اراده فردی می‏دانند و معتقدند هر کاری که انسان طبق قانون طبیعی می‏خواهد، بدون هیچ گونه رادع و مانعی انجام می‏دهد؛ تا حدی که قانون و دولت اجازه دهد، قانونی که براساس خواست و اراده بشری تدوین شده است. آنان معتقدند که آزادی انسان، به معنای توان همه جانبه او در انتخاب هر چیز و از جمله بردگی برای انسانهای دیگر است. در نگاه آنان، انسان، آزاد است که دین را بپذیرد یا نپذیرد، اگر نپذیرد ملامتی بر او نیست؛ زیرا هیچ حقیقتی را از دست نداده است. امّا در مکتب وحی، این رهایی مطلق، به معنای بردگی است؛ زیرا چنین آزادی مطلقی برای انسان، اسارت او در دست آرزوها و هوس‏ها می‏باشد و او در واقع از هوای درونی‏اش پیروی می‏کند.[6] …………….. 5- بیگانگى انسانها ……………… 6- پوشاندن سقوط ارزشها با ماسک حقوق بشر استفاده از تعریف نسبی حقوق بشر، برای غرب شعاری تبلیغاتی را پدید آورده که در لوای آن در رویکرهای مختلف به تعاریفی جداگانه از آن پرداخته و به بهره برداری می‌رساند. رینگر بروز حقوق جهانی بشر را در هنگام سقوط اخلاقی تمدن غرب چنین توضیح می دهد: «درست هنگام سقوط اخلاقی تمدن غرب، حقوق بشر مانند یک عقیده مقدس یا بهتر بگوییم قانون اکثریت و یا حق، پدید آمد که رفته رفته به یک همبستگی نیرومند مردمی انجامید… . در حکومت دموکراسی، مفهوم «حقوق بشر» تضمین حراست مرزها و آب و خاک است و این بهترین مستمسک برای جلب رضایت مردم است…» و در جواب از حل این مسأله ادامه میدهد: «از من مکرر سؤال می شود که آیا برای نجات تمدن غرب دیگر وقتی باقی نمانده است؟ آیا می توانیم روحیه و صفات اخلاقی گذشته خود را دوباره کشف کنیم و به دست آوریم؟ از نظر من، تنها راهی که می توانیم امیدوار باشیم این است که با توسل به آن نکات درست و اخلاقی تمدن غرب را دوباره کشف کنیم.» [7] ………………. ج- اجتماعی- سیاسی در عرصۀ اجتماع و سیاست همان طور که غرب به موازات پیشرفت علم و صنعت به رشد دست یافت، اما پسرفت‌هایی نیز در همان حیطه‌های خود دارا استجریان صنعتی شدن جامعه که با رشد فزاینده شهرنشینی، کوچ به شهرهای بزرگ، افزایش جمعیت و پدیده های بسیار دیگری از این دست در غرب همراه بود، در قرن نوزدهم و……………… ……………… 1- بیماریهاى عصبى و روانى …………… 2- افزایش نا امنی ……………… 3-  ‫فروپاشی  نهاد خانواده، عامل فساد جامعه با شروع انقلاب صنعتی، وقتی انتقال توده عظیم مردم از روستاها به شهرها شروع شد. عدۀ بیشماری کارگر به وجود آمد که از دارایی و سواد محروم بودند و برای امرار معاش مجبور بودند در کارخانه‌ها کار کنند تا کاری به دست بیاوردند.  کارمدام  اعضای خانواده، در کارخانه‌ها برای خانواده زهری بود که در عصر حاضر به گونه های مختلف در عدم استحکام خانواده به معنی عرفی آن انجامیده. انقلابی که در صنعت صورت گرفت و باعث پدید آمدن طبقه جدید از کارگران و کارفرمایان شد؛ هر یک از آن دو طبقه برای منافع خود دست به کار شدند؛ کارگران برای درآمد بی زحمت و کارفرمایان برای کسب ثروت بیشتر؛ و چون برای کار با ماشین کمتر احتیاج به کار جسمانی و تجربه قبلی بود، زنان و بچه ها از 6 سال به بالا به تعداد زیاد استخدام می شدند و از آن‌ها با بی رحمی استفاده می شد. زیاد در کارخانه‌ها استفاده می شد.[8] ……………….. 1)  افزایش طلاق و بروز ناهنجاریهای اخلاقی پایه های خانواده در تمدن غربی به شدت سست شده است و شدت طلاق های صورت گرفته  در غرب هم  نتیجه‌ای جز در اختیار نبودن فرزندان و از دست رفتن تربیت فرزندان توسط پدر و مادر نمی باشد. خانواده های تک والدینی به یکی ااز جنبه های دائمی و قابل توجه جوامع بشری تبدیل شده استوتغییر الگوی مرسوم زن و شوهری و فرزندان به الگوی بدون پدر و مادر ، فرزندان بدون سرپرست. فرزندانی که با پدر بزرگ و مادر بزرگ هایشان زندگی می کنند با زندگی مشترک بدون ازدواج هستند. در سال 2000م 13.5 میلیون نفر از والدین آمریکایی سرپرستی21.7 میلیون کودک زیر21 سال را برعهده داشتند در حالیکه یکی از آن ها درجای دیگر زندگی می کردند[9]. ………………. 2)  سردی روابط خانوادگی ……………… 3)  ﻫﻢﺧﺎﻧﮕﻲ ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺪون ازدواج …………….. 4)  جریان های ضد خانواده با دقتی کم متوجه می شویم که جهت گیری در غرب جهت گیریای ضد خانواد است. که منجر به فروپاشی خانواده می شود. وقتی که خانواده فروپاشی نمود بر اساس آموزههای اسلامی جامعه نیز رو به اضمحلال می رود.[10] ……………… 4- رهبانیت و عزلت اجتماعی ……………… 5- توحش ………………. 1)   جنگ های صلیبی ……………… 2)  جنگ های جهانی ……………… 3)  استعمار و بهره كشی ………………… د- اقتصادی یکی از کسانی که در خصوص انحطاط اقتصادی غرب سخن می‌گوید ژان فوراستیه است ؛ وی  در کتاب تمدن سال 2001 به اختصار در پی تشریح و تبیین مشکلات تمدنی بشر در زمان حال و آینده است. واز نداشتن عقید‌ای ثابت درغرب گلایه می کند؛ و ضمن تشریح فراز و نشیبهای اقتصادی در قرن بیستم، به تشریح ناکامیهای بشر در قرن می پردازد از جمله عوامل و آثارذکر شده از نظر وی عبارتند از: افزایش جمعیت، هرج و مرج بین‏المللی، بیکاری، آموزشهای غیرمسؤولانه، وجود انسانهای بی‏احساس، و بی‏عشق و درد از جمله مشکلات غرب است و معنقد است.:«  انسان متعارف ثروتمند امروزی، از انسان متعارف فقیر دیروزی خوشبخت‏تر نیست. بدون تردید حتی از او بدبخت‏تر هم هست»[11] در جای دیگر ادامه می دهد « . چرا که در گذشته کار سخت شبانه‏روزی، کمبود تغذیه، کمبود سوخت، و نبود امکانات رفاهی، زندگی را بر انسان دشوار می‏ساخت. اما با تمام این مشکلات، بشر آن روز بی‏دغدغه بود و گاهی آهنگی و آوازی و خنده‏ای نیز از در و دیوار زندگی به گوش می‏رسید. امروز آن مشکلات اقتصادی دیگر کمتر وجود دارد، ».[12] …………….. به هم بستگی اقتصاد بین المللی ……………… منابع:   قرآن نهج البلاغه 1- آمدی ، عبدالواحد ابن محمد تمیمی،  غررالحکم و دررالکلم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1364 2-آشكار، ژیلبر، جدال دو توحش: 11 سپتامبر و ایجاد بی‌نظمی نوین جهانی،مترجم:حسن مرتضوی، تهران: اختران، 1384 3- اگریدی، جوان، مسیحیت و بدعت ها، ترجمه عبدالرحیم سلیماانی اردستانی، قم، موسسه فرهنگی طه چ 2 ، 1384 4- الیاده، میرچا، فرهنگ و دین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران، طرح نو، 1374 ……………. ………………..       [1] – شریف، میان محمد، منابع فرهنگ اسلامی، صص 17-21 [2]-­ محمد حسن حیدری و دیگران ، فصلنامه اسلام و پژو هش های تربیتی، بررسی تطبیقی ارزش ها در اسلام و لیبرالیسم و دلالت های تربیت اخلاقی آن 1391، ص89 [3]- برایان ویلسون، دین اینجا و آنجا، مقاله ی عرفی شدن، ترجمه ی مجید محمدی، (نشر قطره، چ 1، 1377)، ص 19 [4]- پیشین، ص19 [5] – محمدتقی جعفری، فرهنگ پیشرو…، ص14 [6]- ر.ک: آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، (قم: مرکز نشر إسراء، نوبت دوم، 1379 ه ش) ص 29 ـ 30 [7]- محمدتقی جعفری، فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو، ، ص 112 و113 [8]-  هنری نیلسون لیتل فیلد ، تاریخ اروپا از سال 1815 به بعد،ص 9و10 [9] – فروپاشی نهاد خانواده درغرب، روزنامه رسالت 3/5/91 شماره 7595… magiran.com -[10] -فروپاشی خانواده در غرب، رسالت، 3/5/ 91   همان [11] – ژان فوراستیه، تمدن سال 2001، ترجمه خسرو رضایی، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی،  1368،ص103 [12]- پیشین
 • مبانی نظری تاریخچه خوش بینی #علوم انسانی و docx
 • مبانی نظری تاریخچه خوش بینی شناسه محصول :70118 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 173 حجم فایل: 0.030273438 مگابایت
 • آموزش تخصصی رادیوگرافی پانورامیک ( OPG ) #پزشکی و zip
 • آموزش تخصصی رادیوگرافی پانورامیک ( OPG ) شناسه محصول :103166 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 755 حجم فایل: 11766.98828 مگابایت
 • پاورپوینت بازاریابی مستقیم #مدیریت و ppt
 • پاورپوینت بازاریابی مستقیم شناسه محصول :97307 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 213 حجم فایل: 1028.519531 مگابایت
 • گزارش کارآموزی عملیات عمومی فرودگاه شهدای جزیره خارگ #صنایع و docx
 • گزارش کارآموزی عملیات عمومی فرودگاه شهدای جزیره خارگ شناسه محصول :102675 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 1161 حجم فایل: 356.2070313 مگابایت
 • پاورپوینت سقف های پس تنیده یا پس کشیده #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت سقف های پس تنیده یا پس کشیده شناسه محصول :85319 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 433 حجم فایل: 1.83984375 مگابایت
 • بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان #مدیریت و docx
 • بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان شناسه محصول :56700 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 171 تعداد بازدید : 334 حجم فایل: 0.883789063 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *