مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان #علوم انسانی و docx

مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

دانلود

مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان توضیحات: 57صفحه فارسی (word) با منابع کامل دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه، حقوق و علوم قرآنی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی خلاصه ای از کار: حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت حمایت کیفری ابتدایی ترین گونه حمایت است و چون در روزگار ما از طریق جرم انگاری در پوشش قانون شناخته می شود، در چارچوب ( سیاست جنایی تقنینی ) می گنجد. در ایران بزه دیده شناسی زنان بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. در حمایت کیفری چند حالت می توان تصور کرد:………. ……….. – حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی   در این فصل جرایم علیه تمامیت جسمانی که نسبت به زنان امکان وقوع دارد چه در قوانین داخلی و چه در…………….. ……………. – جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب قصاص …………….. – : قتل عمد قتل شدیدترین و بی رحمانه ترین نوع تعرض علیه تمامیت جسمانی یک فرد است که منجر به از بین رفتن جان و نفس انسان می شود و به همین دلیل در قوانین کشور ما قتل نفس از مهم ترین جرایم محسوب شده و در قبال آن ضمانت اجرایی کیفری سنگینی نظیر حبس، قصاص و دیه پیش بینی شده است. قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات اسلامی موارد قتل عمدی را احصاء نموده و در ماده 205 قانون مجازات اسلامی مجازات آن را قصاص دانسته است : « قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاءدم می توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور فصول آتیه قصاص نمایند….».[1]همچنین در ماده 207 قانون مجازات اسلامی، آمده : « هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و…».[2]در کتب فقهی مختلف نیز درخصوص…………. …………… – ایرادات در تبعیض مجازات قتل عمد زنان ایرادی که از جنبه عملی بر این ماده  وارد است این است که چنانپه اولیاءدم زن توان پرداخت مازاد بر دیه زن را نداشته باشد و از سوی دیگر قاتل نیز راضی نشود یا توان پرداخت دیه زن را نداشته باشد، چون تراضی برای………….. …………. – ادله شرعی تبعیض مجازات قتل عمد زنان ………….. قرآن کریم : آیات مربط به قصاص : ……………. روایات : ………….. اجماع : …………… – جرایم عمدی مادون نفس …………….. …………… اجماع :  در مورد قصاص عضو و جرح، قول مشهور فقهای امامیه این است که تا زمانی که دیه عضو و جراحت به یک سوم دیه کامل نرسیده است زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند. اما زمانی که دیه به یک سوم و بالاتر رسید، مرد به شرطی در برابر قطع عضو و جرحی که به یک زن وارد نموده است قصاص می شود که زن نصف دیه قطع عضو مرد را به او بپردازد. – شیخ مفید در مورد قصاص اعضاء و جوارح می گوید: ( زن می تواند در اعضاء و جوارح، دندانها، تا آنجا که دیه او با دیه مرد برابر است یعنی تا یک سوم دیه، مرد را قصاص کند اما در مواردی که دیه بیشتر از این حد باشد، بین زن و مرد قصاص نیست و زن می تواند از مرد مطالبه دیه  و ارش کند ).[3]در اینجا در صورتی که دیه از یک سوم تجاوز کند قصاص ساقط دانسته شده است. – امام خمینی (ره) در این مورد بیان می کند که : زن و مرد در دیه اعضاء و جراحات با هم مساویند البته تا زمانی که جراحات زن به یک سوم دیه مرد نرسیده است زیرا زمانی که جراحت به این حد رسید زن در دیه و قصاص نصف مرد می شود و اگر به این حد رسید زن تفاوت دیه را باید به مرد جانی بپردازد ولی اگر زن جانی باشد و مرد مجنی علیه در صورت قصاص لازم نیست که مرد چیزی به زن پرداخت نماید ).[4]     ………….. ………… – جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب دیه و تعزیر ……….. – جرایم قتل، ضرب و جرح و قطع عضو غیرعمدی …………… الف: ایرادات به تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان …………… ب: ادله شرعی تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان ……………. ج: خلأهای قانونی در تعیین دیه زنان ……………. – عدم تعیین دیه در قطع پستان زن …………. بنددوم:سقط جنین زنان باردار …………… – حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جنسی و روانی مهم ترین خشونت های جنسی نسبت به زنان شامل زنا و تجاوز به عنف، هرزه گوئی و هرزه نگاری، قاچاق زنان، تعرض به زنان در اماکن عمومی که بیشترین لطمه را به حیثیت و تمامیت جنسی و روانی زنان وارد می سازد به همین دلیل آن را در ذیل مورد بررسی قرارمی دهیم:   مبحث اول : زنا ……………. – تجاوز به عنف ……………. 1)- ایجاد آسیب‎های جسمی …………… 2)ـ ایجاد بیماری‎های روانی ……………. 3)ـ آسیب‎های خانوادگی …………. 4)ـ آسیب‎های اجتماعی ………… – قذف …………… – هرزه گوئی و هرزه نگاری ………….. – تعریف و ابعادهرزه گوئی و هرزه نگاری ……………. – مقررات مربوط به هرزه گوئی و هرزه نگاری ……………. – قاچاق زنان …………… -تعریف و ابعاد قاچاق زنان امروزه علی رغم ایجاد تحول در معادلات جهانی و مناسبات انسانی، بسیاری از صاحبنظران معتدند که قاچاق سازمان یافته زن در جهان، توسط گروه های مافیایی در حال تبدیل به تجارتی پر سود شده است که کم کم از لحاظ سودآوری در جایگاهی برتر از قاچاق اسلحه و مواد مخدر قرار خواهد گرفت. بدیهی است که در هیچ قاموسی نمی توان عنوان «قاچاق» را برای انسان به کاربرد، اما در جایی که زن به کالایی سودآور برای پر کردن جیب سوداگران تبدیل شود، تفاوتی ندارد که جنس قاچاق شده هروئین، اسلحه و یا یک« زن » باشد. این تجارت با وجود اینکه برای برخی، سودهای کلان به همراه دارد، اما برای کالای مورد تجارت چیزی جز خشونت، تحقیر و استثمار به همراه نداشته است. کشور ایران هم از آفات و آسیب های این جرم در امان نیست امروزه قاچاق زنان برای کار خانگی یا کشاورزی، ازدواج های اجباری بصورت پستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص صورت می گیرد.[5] پروتکل پیشگیری و سرکوب و مجازات، قاچاق اشخاص به ویژه زنان و دختران مصوب سال 2000 در ماده 3 خود قاچاق زنان را تعریف نموده است و آن عبارتند از :« استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری (قربانی) دادن یا دریافت یا پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه مشابه بردگی، بیکاری یا برداشتن اندامهای بدن.[6] ………………. – مقررات مربوط به قاچاق زنان ……………… – تعرض به زنان در اماکن عمومی ………………. منابع ومآخذ: 1-کتب: 1. قرآن کریم. 2. آبوت، پاملا، والاس، کلر، ترجمه نجم عراقی، منیژه، جامعه شناسی زنان، نشر نی، سال 1380. 3. آرتیدار، طیبه، قوانین و مقررات زنان و خانواده سوره مهر، چاپ اول، سال 1386. ……………. [1]. منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، نشر دیدار، تهران 1384، ص 71. [2]. همان منبع، ص 72. [3]. قربان نیا، ناصر وهمکاران، همان منبع، ص 143. [4]. خمینی، روح الله، همان منبع ، ص 520. [5].رمضانی، محبوبه، همان منبع، ص19. [6].امیرارجمند، دکتراردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران1381، ص185.
 • پروژه درس طرح ریزی واحد های صنعتی - گیربکس صنعتی #فنی و مهندسی و doc
 • پروژه درس طرح ریزی واحد های صنعتی - گیربکس صنعتی شناسه محصول :40420 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 1154 حجم فایل: 0.688476563 مگابایت
 • پاورپوینت روش تدریس واحدها #علوم تربیتی و pptx
 • پاورپوینت روش تدریس واحدها شناسه محصول :90511 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 449 حجم فایل: 0.399414063 مگابایت
 • پاورپوینت بررسی الکترومغناطیس مافوق صوت #برق و pptx
 • پاورپوینت بررسی الکترومغناطیس مافوق صوت شناسه محصول :65004 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 426 حجم فایل: 0.954101563 مگابایت
 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 حسابداري سرمايه گذاريها #حسابداری و ppt
 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 حسابداري سرمايه گذاريها شناسه محصول :97027 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 934 حجم فایل: 24.49804688 مگابایت
 • پاورپوینت آشنایی با زبان نمادین رنگ ها #معماری و pptx
 • پاورپوینت آشنایی با زبان نمادین رنگ ها شناسه محصول :94213 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 214 حجم فایل: 1474.137695 مگابایت
 • دانلود پاورپوینت ازدواج موفق #علوم انسانی و ppt
 • دانلود پاورپوینت ازدواج موفق شناسه محصول :98254 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 185 حجم فایل: 5840.847656 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *