مبانی نظری ­جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین­ المللی جهانی و منطقه­ ای #علوم انسانی و docx

مبانی نظری ­جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین­ المللی جهانی و منطقه­ ای

دانلود

مبانی نظری ­جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین­ المللی جهانی و منطقه­ ای #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت مبانی نظری ­جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین­ المللی جهانی و منطقه­ ای توضیحات: 45صفحه فارسی (word) با منابع کامل دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی خلاصه ای از کار: ­جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین­المللی جهانی و منطقه­ای     توسعه فزاینده حقوق بین الملل معاصر در  شیوه ها و سازکارهای متعدد حفاظت بین­المللی از حقوق بشر منعکس شده است، یکی از شیوه های عمده حمایت از حقوق بشر ، تصویب اسناد و معاهدات  بین­المللی است که هر کدام به نوبه خود بر بخشی از تابعان بین­المللی الزام آور هستند، این اسناد نمی­توانند از ارزش……….. ……….. مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی  ………….. گفتار اول-  اعلامیه جهانی حقوق بشر ……………. بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده 6  اعلامیه جهانی حقوق بشر  ………….. بند دوم- شرح ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر       گروهی از مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر که در اولین ستون[1] اعلامیه مطرح شده اند، حاوی بهترین و شناخته شده ترین حقوق بشری می­باشند، این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی؛ ممنوعیت بردگی و شکنجه؛ حق بر شناسایی حقوقی[2] ، حق برابری نزد قانون، و جبران­های موثر برای نقض حقوق اساسی؛ حق آزادی از بازداشت و حبس خودسرانه؛ تضمین رسیدگی­های جزایی عادلانه، اصل برائت، و اصل عطف بماسبق نشدن در قوانین جزایی[3]. این گروه از مقررات،  با اعمال قدرت قواعد حقوقی، از افراد در مقابل تجاوز حفاظت می­کنند و رسیدگی منصفانه را تضمین می­نمایند. این هنجارها سابقه فراوانی در قوانین اساسی موجود دارند، در مراحل تهیه پیش نویس، قبل از اینکه رأی گیری از آنها به عنوان یک کل در اعلامیه صورت بگیرد[4]، زمانی که مجمع عمومی رأی گیری را یک به یک انجام داد ، بیشتر این مواد بحث و مناقشات کمی را ایجاد کردند و بدون رأی ممتنع به اتفاق آراء به تصویب رسیدند. این حقوق محکم ترین بخش اعلامیه جهانی هستند،[5] این امر نمایانگر جایگاه و اعتبار ویژه ماده 6 در میان اغلب قواعد حقوق بشریِ بیان شده در اعلامیه است. ماده مذکور که اشعار می دارد: « هر کس حق دارد تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص شناسایی شود»[6]، یکی از عمده ترین و اصلی ترین حقوق انسانی است که، حق شخصیت حقوقی[7] را به تمام افراد بشر اعطا می نماید[8] و شخصیت حقوقی تک تک افراد بشر را مورد شناسایی قرار داده و به آن رسمیت می بخشد. در تشریح این ماده گفته شده است که، یک شخص نزد قانون کسی است که به رسمیت شناخته شده به عنوان یک موضوع[9] تا توسط نظام حقوقی حمایت شود و همچنین شخص حقوق و مسئولیت هایی دارد که به واسطه آن شناسایی لازم شده است.[10] ……………. ……….. گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی …………… بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی …………… بند دوم – شرح ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی …………… مبحث دوم­-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین­المللی   منطقه­ای گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ……….. گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم[11]، معروف به منشور بانجول، یک معاهده بین­المللی است که به منظور ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم قاره آفریقا تدوین شده و تحت نظر سازمان وحدت آفریقا[12] (در حال حاضر اتحادیه آفریقایی[13]) شکل گرفته است. در سال 1979 در اجلاس سران دولت و حکومت[14]، قطعنامه ای تصویب شد که خواستار ایجاد کمیته­ای از کارشناسان جهت تهیه پیش نویس یک سند حقوق بشری مشابه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، در گستره قاره آفریقا شد [15].در پی آن متن پیش نویس این منشور در هجدهمین اجلاس سران دولت و حکومت سازمان وحدت آفریقا در سال 1981 در بانجول گامیبیا تصویب شد و در 21 اکتبر 1986 لازم الإجرا گردید. این معاهده حقوق بشری آفریقایی علاوه بر اینکه حقوق مردم را به رسمیت شناخته، بر تکالیف افراد نسبت به جامعه و دولت نیز تأکید می­نماید.[16] تدوین کنندگان منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در تنظیم مفاد این معاهده، قواعد اسناد بین­المللی سلف آن، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین معاهدات حقوق بشری منطقه ای چون کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر را مد نظر داشتند………. …………….. بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ……………. بند دوم- ماده سوم  پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم  …………… جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین­الملل …………….. مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی ………… گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی        در بین منابع حقوق بین الملل قواعدی وجود دارند که از تکرار رویه های مستمر و مشابه در عملکرد تابعان حقوق بین الملل نشأت می گیرد، این قواعد که اعتقاد حقوقی بر الزام آور و ضروری بودن آن عملاً مورد پذیرش واقع شده، قواعد عرفی بین المللی نام دارند. عرف از منظر تاریخی اولین و مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می رفت. تعریف کلاسیک عرف در قضایای فلات قاره دریای شمال[17] توسط دیوان بین­المللی دادگستری پذیرفته شده است. دیوان در این قضایا اشاره می نماید که دولت­ها باید اعتقاد حقوقی[18] داشته باشند که قاعده بوجود آمده ضرورت دارد و آن را به عنوان یک تعهد قانونی بدانند. لذا رویه و تکرار عملکرد مشابه دولت ها، برگردانِ الزام آور بودن وجود یک قاعده حقوقی مورد نیاز است.[19] ……………… گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی ………… گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی ……………    مبحث دوم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول ………….. …………… گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول …………….. مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق   ……………….. گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق ………….. گفتار دوم – حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی …………….. گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق …………………….. مبحث چهارم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق …………….. گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق …………….. فهرست منابع 1-منابع فارسی الف – کتب   ا. شبث ، ویلیام ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، مترجم:سید باقر میر عباسی و حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، تهران، 1384. ارسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی،1354. اشتری، بهناز ، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، 1390 . آشتیانی ، محمد رضا ،  محمدجعفر امامی ، ترجمه‏گویا و شرح ‏فشرده‏اى‏ بر نهج ‏البلاغه ، زیرنظرِ ناصرمکارم شیرازی ، جلد سوم، انتشارات مطبوعاتی هدف، قم،  1375. …………………….. …………….     [1] -Column. [2]- The Rights to Legal Recognition: Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. [3]  – Mary Ann Glendon , “The Rule of Law in the Universal Declaration of Human Rights”, Journal of International Human Rights , Spring 2004, vol. 2, Issue 1, p. 5. [4] -In the final vote, however, eight countries abstained: the six Soviet bloc nations, South Africa and Saudi Arabia. [5] – Mary Ann Glendon, op.cit , p. 6. [6] – Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. [7] – legal personality. [8] – Johannes Morsink , op.cit , p. 43. [9] – Subject. [10] – Benedek Wolfgang, Understanding Human Rights , Belgium , Neuer Wissenschaftlicher Verlag , 2006, p. 188. [11] -African Charter on Human and Peoples’ Rights (ACHPR). [12] – Organisation of African Unity (OAU). [13] – African Union (AU). [14] – The Assembly of Heads of State and Government. [15] – Ambrose Brendalyn, Democratization and the Protection of Human Rights in Africa: Problems and Prospects, Greenwood Publishing Group, USA, 1995, p. 80. [16] – Ibid , p. 81. [17]- North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. Netherlands) , ICJ.,February 20, 1969, para. 77-78. [18]- opinio juris sive necessitates. [19] – De Schutter Olivier  , International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, Cambridge University Press, New York, 2010, p. 50.
 • تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری #روان شناسی و doc
 • تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری شناسه محصول :66696 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 245 حجم فایل: 0.180664063 مگابایت
 • دانلود پاورپوینت سنگها #معماری و pptx
 • دانلود پاورپوینت سنگها شناسه محصول :98848 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 172 حجم فایل: 1315.820313 مگابایت
 • بررسی عملکرد توربو پمپ ها #مکانیک و docx
 • بررسی عملکرد توربو پمپ ها شناسه محصول :53194 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 526 حجم فایل: 1.33203125 مگابایت
 • نظریه نقطه تثبیت #پزشکی و doc
 • نظریه نقطه تثبیت شناسه محصول :58590 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 740 حجم فایل: 0.022460938 مگابایت
 • پاورپوینت درمان شناختی - رفتاری #روان شناسی و pptx
 • پاورپوینت درمان شناختی - رفتاری شناسه محصول :101155 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 235 حجم فایل: 349.4443359 مگابایت
 • پاورپوینت شناسایی گونه های علف هرز #کشاورزی و ppt
 • پاورپوینت شناسایی گونه های علف هرز شناسه محصول :86733 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 158 تعداد بازدید : 648 حجم فایل: 4.137695313 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *