مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی #علوم انسانی و docx

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

دانلود

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی توضیحات: 30صفحه فارسی (word) با منابع کامل تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه خلاصه ای از کار: جامعه اطلاعاتی[1]  مانوئل كسلز استاد برنامه ریزی دانشگاه بركلی كالیفرنیا کسی است که از معتبرترین نظریه های در زمینه جامعه اطلاعاتی برخوردار است. تاكید وی بر دو موضوع ویژه است: دگرگونی های به وقوع پیوسته در ساختارهای طبقاتی شهرها تحولات فرهنگی وابسته به آن كه برخی از افراد براساس آن فرارسیدن شهر پست مدرن را اعلام می‌كنند. تز محوری كسلز این است كه هماهنگی تجدید ساختار سرمایه داری و نوآوری تكنولوژیك عامل عمده تحول جامعه است. كسلز شیوه تولید سرمایه داری را از شیوه اطلاعاتی توسعه متمایز می‌كند. شیوه اطلاعاتی توسعه یك پارادایم اجتماعی تكنیكی نوین است كه ویژگی اصلی آن عبارت است از پدیدار شدن فرایند اطلاعات به عنوان هسته آن كه اثر بخشی و بهره وری تمامی فرایندهای فرآوری، پخش، مصرف و مدیریت را تعیین می‌كند. از دید كسلز شیوه‌های توسعه براساس منطق درونی خود رشد می كند. كسلز معتقد است جامعه اطلاعاتی انحصاراً بر مبنای پیوستگی و استمرار نوآوری تكنولوژیك بنا شده است. مفهوم سازی های عصر جدید، به صورت شگفت آوری در كارهای بل و كسلز یكسان است. كسلز «انقلاب اطلاعاتی تكنولوژیك» را به عنوان «ستون فقرات سایر تحولات ساختاری می‌داند» و به این ترتیب به ترسیم «جامعه اطلاعاتی» می‌پردازد كه به عنوان قالب نهادهای اجتماعی جایگزین یك جامعه صنعتی می‌شود. هسته مبحث كسلز این است كه توسعه شبكه‌های تكنولوژی اطلاعاتی در سراسر جهان اهمیت جریان های اطلاعاتی را برای سازماندهی اجتماعی و اقتصادی افزایش و در عین حال اهمیت نقاط خاص جغرافیایی را كاهش داده است. در نتیجه در اقتصاد اطلاعاتی نگرانی عمده سازمان ها مدیریت و چگونگی پاسخگویی به جریان های اطلاعات است. شبكه‌ها باید دارای مركز عصبی باشند، مكان هایی كه در آنها صرفاً اطلاعات جریان نمی‌یابد بلكه گردآوری، پردازش و براساس آن اقدام می‌شود. كسلز این نقاط رهبر را شهر اطلاعاتی نامیده است. كسلز شهر اطلاعاتی را یك شهر جهانی، دو قطبی می‌داند كه در آن ما دارای گروهی از افراد طبقه پایین شدیداً محروم و گروه دیگر، نخبه در حرفه‌های اقتصاد اطلاعاتی و مرفه هستیم. از نظرفرهنگی شهر پست مدرن گردابی از تغییرات در اندیشه‌ها، مدها و … است. لذت جویی و مصرف در رأس امور شهر پست مدرن است. (وبستر، 1383، ص450-408) ………………… فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده است. در این عرصه شهر نیز به واسطه تحول مفهوم فضای شهری و ظهور زیرساخت نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات متحول می شود. نگرش به فناوری اطلاعات به عنوان ابزار رشد و توسعه کشور ها، جای خود را به فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه انسانی داده است (کرامت الله زیاری، ص 1). در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری غالب عصر حاضر به شمار می آید که ضمن تاثیر گذاری بر زندگی جوامع انسانی شهرها را نیز با تحولاتی روبرو ساخته است. توسعه شبکه های مخابراتی، سیستم های رادیویی اطلاعاتی، صوتی و تصویری سیار، شبکه های کابلی و سیستم های ماهواره ای، اینترنت و شبکه داده ها، سیستم های اطلاعات جعرافیایی[2] و سیستم تعیین موقعیت جهانی[3]،  مفاهیم فضایی، فعالیتی و مدیریتی در شهرها را دگرگون کرده و تاثیر گذاری خود را بر تمام امور شهری همچنان انجام می دهد(Neil, 2008, p21). ………………….. فناوری اطلاعات و بعد مکان  فناوری اطلاعات و ارتباطات همواره بر مکان تاثیر گذاشته و نظرات مختلفی پیرامون تاثیر آن ها بر شهر ها و شهرنشینی ارائه شده است. به عنوان نمونه، تلفن همان وسیله ای است که در یک مرحله در رشد مراکز شهر ها تاثیر مستقیم داشت، در مرحله بعد از عوامل مهم مهاجرت های حومه ای شهرها قلمداد شد (سیروس صبری، 1379، ص 15). از دهه 1990 همگام با توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و پیچیده شدن روز افزون این فن آوری و کارکرد های آن، نظریه های اندیشمندان و کارشناسان مختلف درباره به حداقل رسیدن نقش عوامل جغرافیایی در گزینش مکان، زندگی شهری و در نتیجه شهرسازی اوج گرفت (رضایی، 1383، ص 92). ………………. تاثیر فناوری اطلاعات بر شهرها  همگام با توسعه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و شکل گیری جوامع اطلاعاتی با سازمان اجتماعی جدید، شهرها نیز به عنوان محل زندگی این جوامع با تغییراتی در مفاهیم، الگوها و معانی مواجه شده اند تا بتوانند فرآیند های اقتصادی و اجتماعی نوین را در کالبدی جدید پاسخگو باشند. شهرهای اطلاعاتی مفاهیم جدیدی را در عرصه های عمومی شهرها، مباحث شهروندی و حقوق شهروندان، الگوهای جدید معماری، بکارگیری نرم افزارها در شهرها و تحولات اقتصادی ناشی از آن ارائه می کنند (Mitchel, 1995, p26). در هنگام بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شهرها، عموما مواردی از قبیل اشتغال از راه دور، دالان های ارتباطی، حمل و نقل هوشمند، رسانه های شهری، محلات دیجیتالی، نقش سیستم های اطلاعات مکانی و یا شهرهای مجازی، هوشمند یا الکترونیک مورد توجه قرار می گیرند (فکوهی، 1386، ص 46). با این وجود این مباحث تنها تاثیر فناوری بر بخشی از موضوعات و مسائل شهری محسوب می شود و پوشش همه جانبه ای در زمینه تاثیر این فناوری بر شهر در اختیار نمی گذارد. بنیادی ترین اثر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (انقلاب دیجیتالی) تغییر در شیوه برقراری ارتباط از طریق ارتباط راه دور بوده است (Mitchell, 2000, p98). ………………… دولت الکترونیک هدف اصلی از پیدایش دولت الکترونیک، بستر سازی مناسب جهت دسترسی هرچه بهتر و بیشتر شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت های بیشتر برای مشارکت در فرآیندها و نمادهای مردم سالار است (کیهانی پور و همکاران. ص 1). ……………. شهر الکترونیک  در دهه‌های اخیر تحول عمیقی در سازماندهی نیروی كار، مبنای اقتصادی، قواعد سیاسی و حتی ماهیت خاص جوامع كشورهای صنعتی پدید آمده است. اطلاعات در این جوامع به عنصر حیاتی تبدیل شده است. این اتكاء روز افزون بر فعالیت‌هایی كه مستقیماً با تولید، توزیع و كاربرد اطلاعات مرتبط است سبب گردیده است كه بسیاری از كشورهای صنعتی جهان را جامعه اطلاعاتی بخوانند. گذر از جوامع سنتی وصنعتی قدیم به جوامع اطلاعاتی مستلزم تغییرات بنیادی چشمگیری در ساختار جوامع است. در جامعه اطلاعاتی شهرها با توجه عمق وظایف و پیچیدگی‌های روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر تعاملی حاضر در جامعه اطلاعاتی از اهمیتی دوچندان برخوردارند. در شهرهای سنتی بخش عمده‌ای از وقت شهروندان صرف انجام فعالیت‌های تكراری و غیر مفید می‌شود. انتظار در صف‌ها، پیمودن مسافت‌های طولانی برای خرید كالا و دریافت خدمات، معطل شدن در ترافیك‌های سنگین تنها بخشی از اتلاف وقت در شهرهای سنتی است. در یك شهر الكترونیك تمام فعالیت های فوق الذكر از طریق یك وب سایت انجام می گیرد. از طریق این وب سایت می‌توان به تمام نقاط شهر دسترسی داشت و در كمتر از چند دقیقه به هر گونه اطلاعاتی دسترسی پیدا كرد و به آسانترین روش ممكن كارهای روزمره اداری و بانكی و سایركارها را انجام داد. تقسیم کار جدید بین المللی و بین المنطقه ای که جامعه اطلاعاتی در سطح جهانی به وجود آورده است، به سه فرایند همزمان منجر می شود: نخست تحکیم سلسله مراتب شهرهای بزرگ که از خلال مراکز گروهی اعمال می شود، این مراکز از پتانسیل های اطلاعاتی خود و فناوری های ارتباطی استفاده می کنند تا نفوذ جهانی خویش را گسترش دهند و تعمیق بخشند. دوم، زوال مناطق صنعتی غالبا کهنه که نتوانستند گذار موفقیت آمیزی به اقتصاد اطلاعاتی انجام دهند. در این اقتصاد جدید، بهره وری و رقابت مناطق و شهرها بستگی به قابلیت آنها به پردازش ظرفیت های اطلاعاتی، کیفیت زندگی و اتصال به مراکز مهم شهری در سطوح ملی و بین المللی دارد (فکوهی،1386،ص137). ………………. – مزایای شهر الكترونیك به طور خلاصه می توان شهر الکترونیک را واجد مزایای زیر دانست: فراهم آوردن خدمات اینترنت با كیفیت و سرعت بالا برای شهروندان فراهم آوردن محیط آموزشی مادام العمر بهبود كیفیت زندگی مردم ارائه خدمات یك مرحله‌ای به مردم ایجاد فرصت های تجاری بیشتر توسط تجارت الكترونیك ارتباط بهتر سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف شهری دسترسی 24 ساعته به خدمات شهری افزایش مشاركت مردم در اداره شهر كاهش ترافیك شهر كاهش آلودگی هوا صرفه جویی در وقت و انرژی كاهش فساد اداری …………………. – شهرداری الکترونیک شهرداری الکترونیک به زبان ساده درگاهی است که از طریق آن امکان دسترسی به کلیه خدمات شهری ممکن است. شهرداری الکترونیکی امکان مدیریت مشارکتی، شهروند سالاری و حضور گسترده شهروندان در اداره شهر  را فراهم می نماید. شهرداری الکترونیک، یک کانال ارتباطی سریع و گسترده را برای تعامل شهروندان و مسئولان شهر را ایجاد می نماید. مسئولین شهرداری الکترونیکی در سریع ترین زمان از نظرات شهروندان در مورد مسائل مهم شهری مطلع می شوند و می توانند در تصمیم گیری های شهری نظرات شهروندان دخالت دهند. در تارنمای شهرهای الکترونیکی اطلاعات در اختیار شهروندان قرار می دهد: …………………. ویژگی های شهرداری الکترونیک حذف پرونده های کاغذی و تبدیل آن به اطلاعات دیجیتالی. حذف بخش های مربوط به پاسخگویی تلفنی در سازمان. توجه به ارتباطات الکترونیک و لزوم به کارگیری آن در بخش های پاسخگویی، ایجاد محلی برای تبادل نظرات شهروندان درباره عملکرد شهردار و سازمان شهرداری. پرداخت عوارض مربوط به نوسازی و… از طریق اینترنت، حذف روند های مربوط به پرونده های شهرداری و کاهش رفت و آمد فیزیکی به سازمان، اطلاع رسانی روزبه روز  فعالیت های شهرسازی و امور مربوط به شهر. …………………. ضرورت ایجاد شهرداری الکترونیک در دنیای امروز که هر چه بیشتر به سمت ماشینی  شدن قدم می گذاریم دیگر روابط چهره به چهره و مستقیم نمی تواند پاسخگوی مشکلات ما باشد در شهرهای امروز ما با افزایش جمعیت و در نتیجه آن افزایش ترافیک شهری رو به رو هستیم. هم چنین روش های بروکتراتیک گذشته و کاغذ بازی های پیشین نمی تواند روشی مناسب در جهت رسیدگی به کارهای اداری شهروندان باشد از این سازمان های مهم نظیر شهرداری ها در شهرهای بزرگ که به نوعی قلب تپنده شهر محسوب می شوند باید دست از روش های پیشین برداشته و وارد دنیای الکترونیک و مجازی شوند. دنیایی که در آن فعالیت ها بسیار سریعتر و مطمئن تر انجام می گیرد و نیازی به تراکم جمعیت در دنیای فیزیکی نیز نیست. باید برای کاهش ترافیک شهری، هزینه های انجام کار، برخوردها و ناراحتی های روانی، فساد اداری و ده ها مشکلی که همه روزه در ادارات و سازمان های بزرگ با آن روبرو هستیم چاره ای اندیشید و بهترین راه حل ایجاد سازمان های مجازی است که از مشکلات یاد شده می کاهند و حتی به بهبود روند کاری نیز منجر می شوند. برای کاهش بسیاری از معضلات شهری از جمله ترافیک، آلودگی‌های زیست محیطی و هزینه‌های سنگین ناشی از ترددهای غیر ضروری شهروندان کشور در آینده‌ای نه چندان دور  باید خدمات شهرداری از طریق شبکه اینترنت و پایگاه‌های الکترونیکی این نهاد دریافت گردند. این اقدام  خود یکی از گام هایی است که در مسیر ایجاد دولت الکترونیک نیز می تواند بسیار موثر باشد. ………………… آموزش های لازم برای آماده سازی شهروند الکترونیک مهارت های کامپیوتری 1.         مدیریت فایل و آشنایی با سیستم عامل 2.         آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات و فناروی اطلاعات و ارتباطات 3.         ارتباط با اینترنت و تبادل پیام از طریق ایمیل 4.         پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز با جستجو در وب 5.         توانایی مقابله با پدیده های منفی و مخرب اینترنت 6.         پر کردن فرم های اینترنتی آنلاین 7.       به دست آوردن اطلاعات در مورد نحوه انجام کارهای مختلف از طریق اینترنت 8.         حفاظت از اطلاعات خصوصی و امنیت الکترونیکی 9.         آشنایی با برنامه های ورد، اکسل، پاورپوینت ……………….. شهر مجازی واقعیت مجازی و سیر اندیشه‌های عصر اطلاعات انفورماتیك را می‌توان خیلی خلاصه علم پردازش اطلاعات تعریف كرد كه دارای پنج جنبه اساسی و مرتبط با یكدیگر است كه عبارتند از: اطلاعات، سخت افزار، نرم افزار، وسیله ارتباطی و انسان. واقعیت مجازی از ارتباط سه عنصر انفورماتیك، نور و ربات بوجود آمده است. این واقعیت در محیطی كه ما در آن زندگی می كنیم فضای تازه‌ای ایجاد می‌كند كه چون لایه‌ای بر واقعیت قرار می گیرد. ورود به واقعیت مجازی همانند سفر در منطقه‌ای غیر واقعی است كه از داده‌های انفورماتیكی ذخیره شده در كامپیوتر زاده شده است (علی اصغر کیا و همکاران). در نهایت واقعیت مجازی منجر به ساخت یافتگی مفهومی به عنوان شهر مجازی می شود. در مقدمه جلد اول کتاب مطالعات شهر مجازی تهران در تبین ویژگی های شهر مجازی چینن آمده است: ………………… ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞﻫﺎی ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺠﺎزی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ در ﻣﻌﺮض ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺎدل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻚﻣﺮﺗﺒﻪای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری و ﺷﻬﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ آﻧﺎﻟﻮگ ﺷﻴﺌﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻋﺪدی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ: ﺷﻬﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﻀﺎ ﻣﺤﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺎك ………………… منابع فارسی مقاله برنامه ریزی كیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص ها. افشین کوکبی، محمد رضا پور جعفر، علی اکبر تقوایی. جستارهای شهرسازی- شماره 12 بهار 1384. عاملی، سید رضا، مطالعات شهر مجازی تهران: رویکرد تحلیلی به فضاهای عمومی (جلد1)، تهران،  نشر آوای قلم، 1387. سیف الدینی، فرانک، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ دوم، 1381. ……………………..   [1] [2] .GIS [3] .GPS
 • پیشینه و مبانی نظری روند تکوین شهر #جغرافیا و docx
 • پیشینه و مبانی نظری روند تکوین شهر شناسه محصول :86121 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 374 حجم فایل: 0.049804688 مگابایت
 • پاورپوینت داروهای بخش ICU #داروسازی و pptx
 • پاورپوینت داروهای بخش ICU شناسه محصول :72116 موضوع : داروسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 1973 حجم فایل: 0.176757813 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل بیمارستان میلاد تهران #معماری و pptx
 • پاورپوینت تحلیل بیمارستان میلاد تهران شناسه محصول :68968 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 271 حجم فایل: 0.69140625 مگابایت
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی #علوم انسانی و docx
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی شناسه محصول :87036 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 113 تعداد بازدید : 260 حجم فایل: 0.224609375 مگابایت
 • كارآموزی در شركت سایوان #عمومی و آزاد و doc
 • كارآموزی در شركت سایوان شناسه محصول :63770 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 0.022460938 مگابایت
 • پاورپوینت موزه هنر مجموعه دانشگاهی سئول (Seoul National University Museum of Art) #معماری و pptx
 • پاورپوینت موزه هنر مجموعه دانشگاهی سئول (Seoul National University Museum of Art) شناسه محصول :95087 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 5140.021484 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *