مبانی نظری اشتغال زنان روستایی، اقتصاد خانوار #علوم انسانی و docx

مبانی نظری اشتغال زنان روستایی، اقتصاد خانوار

دانلود

مبانی نظری اشتغال زنان روستایی، اقتصاد خانوار #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت مبانی نظری اشتغال زنان روستایی، اقتصاد خانوار توضیحات: 36 صفحه فارسی (word) با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه خلاصه ای از کار: 2-1- مقدمه امروزه محدودیت شدید منابع جهان و رشد فزآینده جمعیت مصرف کننده، موضوع بهره وری و افزایش کارایی در تمامی زمینه های زندگی بشر، به بحثی جدی تبدیل گردیده است. همچنین کوشش بسیاری از افراد متخصص و سازمان ها معطوف به یافتن راهکارهای دستیابی به آن شده است. تمامی متفکرین در کشور ها ی پیشرفته بر این باورند که جامعه ی توانا و توانمند،…………. 2-2- اشتغال زنان و زندگی خانوادگی روابط خانوادگی، تحت تأثیر پویایی نهادهای اجتماعی، با تحول دائم روبه‌روست. با تحول شرایط زیستی و به تبع آن، بروز نیازهای جدید، پیوسته نقش‌ها در حال تغییرند، به طوری كه از اعتبار نقش‌های سنتی روزبه‌روز بیشتر كاسته شده و موجبات دگرگونی آنها فراهم می‌شود. همراه با تغییرات ساختاری جامعه و بر اثر تحولات زندگی خانوادگی، زن خانه‌دار در عین…………….. 2-2-1- شناسایی مشاغل برای زنان روستایی زنان روستایی به عنوان نیروی کار، تقریبا در تمامی بخش های اقتصادی روستا فعال هستند. این فعالیت ها همواره در ایجاد و یا بهبود درآمد خانوار موثر بوده است، ولی در بعضی از موارد منجر به کسب درآمد مستقل برای زنان روستایی می گردد که می توان به عنوان مشارکت زنان روستایی در بازار کار آن را مورد بررسی قرار داد. یکی از موضوعاتی که توجه محققان را به خود جلب کرده متفاوت بودن عوامل مؤثر در مشارکت زنان روستایی در بازارکار است. امروزه مشخص شده است که در کشورهای پر درآمد با تکنولوژی پیشرفته، فعالیت های زنان از جنبه های گوناگون به سرعت در حال دگرگونی است(Lichter, 1988)…………….. -3- زنان روستایی و اقتصاد خانواده زنان روستایی به عنوان نیمی ‌از نیروی انسانی فعال بخش مهمی ‌از تولید را تشكیل می‌دهند. جایگاه و نقش زنان در توسعه كشاورزی و روستایی بر هیچ كس پوشیده نیست. آنان در زمینهء كاشت، داشت و برداشت محصولات كشاورزی نقش عمده‌ای برعهده دارند و از زمانی كه انسان آموخت برای زنده ماندن باید غذا تهیه كند، زنان به فكرجمع‌آوری و نگهداری محصولات كشاورزی بوده اند (الوانی و احمدی، 1383). 2-4- نقش زنان در توسعه روستایی زنان حدود نیمی از جمعیت جامعه روستایی را تشكیل می‌دهند و دارای وظایف و نقش‌های متعددی هستند. از جمله، همسرداری، كدبانوگری، تولید و تبدیل فرآورده‌های كشاورزی مثل ماست، پنیر و …. و حفظ و نگه‌داری آنها و كار در مزارع خانگی، تهیه آب و وسایل سوخت، كار به صورت مزد بگیر و…. می‌باشد. زنان روستایی با انجام فعالیت‌های درون منزل (آماده كردن غذا، پختن، شستن، نگه‌داری و محافظت از فرزندان و…)و فعالیتهای بیرون منزل(مثل كشاورزی،  دامپروری و صنایع دستی و…..)نقش مهمی را در رسیدن به توسعه روستایی به‌ عهده دارند (ابونوری و همکاران، 1385)………… -4-1: توسعه نیروی انسانی در بخش کشاورزی جمشیدی(1382)نیز بیان نموده که در حقیقت اگر بخواهیم نقش زنان روستایی را در توسعه روستا بیان کنیم ، می توان به نقش عمده ی آنها در فعالیت های کشاورزی و تولیدات زراعی، دامی و باغی،صنایع دستی روستایی ،فرآوری و نگه داری و فروش محصولات کشاورزی اشاره کرد.بدون شك یكی از محورهای توسعه، توسعه نیروی انسانی است. چرا……………. 2-5- ویژگی های فردی و نقش زنان در اقتصاد خانوار  میری(1386) با بیان این مطلب که زنان به طور نسبی از سطوح تحصیلی پایین تری نسبت به مردان برخورداراند. و اغلب دسترسی محدود به فرصت های آموزشی شغلی دارند. آنها از همه امكانات جهت بالا بردن كمی ‌و كیفی شرایط و بهبود اوضاع خود محروم هستند و با وجود نقش آشكار زنان روستایی در تولید و فرآوری و نگهداری محصولات كشاورزی این بخش از جمعیت روستایی از خدمات آموزشی و كسب مهارت‌های مناسب با فعالیت‌های خود بی‌بهره مانده است…………. 2-6- سیاست های دولت و نقش زنان در اقتصاد خانوار  اطلاعات قابل دسترسی در مورد ویژگی‌های اشتغال زنان روستایی در ایران پیش از همه هشدار می‌دهد كه تغییرات اساسی در دیدگاه‌های موجود نسبت به کارآفرینی و اشتغال و تعریف آن ها لازم است، تا حداقل زنان روستایی نیز در زمره‌ی جمعیت فعال اقتصادی شمارش شوند.این تغییرات جز با ملاحظه‌ی برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری‌ها در سطح كلان میسر نخواهد شد. بنابراین برنامه‌ریزی، بیشترین نقش را در این بُ‍‍‍‍عد خواهد داشت(خواجه نوری، 1384).ارزش گذاری به ویژگی………… 2-7- عوامل اقتصادی و نقش زنان در اقتصاد خانوار بنابر تحقیقات فائو بیش از70 درصد از جمعیت فقیر جهان را زنان تشكیل می‌دهندو چهره فقر بیش از آن‌ كه روستایی باشد زنانه است.زیرا زنان فقیر شهرنشین نیز همان مهاجران درمانده دیروز روستا هستند(منجم زاده وآجیلی،1385). در كشور ما با توجه به خصوصیات و بافت جوامع روستایی و عشایری بخش وسیعی از تولیدات كشاورزی و فرآورده‌های دامی ‌برعهده زنان…………. 2-8- عوامل اجتماعی و نقش زنان در اقتصاد خانوار در جامعه ما زنان و بخصوص زنان روستایی اعتماد به نفس كمتر و تصوری منفی از خود در اجتماع دارند. رشد اقتصادی بدون رشد اجتماعی می‌تواند به بحران منجر شود و رشد فرهنگی بدون پشتوانه اقتصادی متوقف خواهد شد. لذا برای دستیابی به توسعه پایدار باید نسبت بین ابعاد مختلف توسعه حفظ گردد. مسألة توسعه با دامنه و ابعاد وسیع، سالهاست كه كشورهای جهانی را به ورطه‌های متفاوت كشانده است. در همین ارتباط تعیین الگوی توسعه, مسأله مشاركت و نحوة حضور زنان به نتایج بحث برانگیزی در نظام جهانی منتهی می‌شود. در نظریات جدید توسعه برپایه محوریت دانش ضرورت…………. 2-9- عوامل فرهنگی و نقش زنان در اقتصاد خانوار یکی دیگر از موانع مشارکت زنان روستائی در برنامه های ترویجی موانعی هستند که ریشه در مشکلات فرهنگی دارند. همچنین هنجارهای اجتماعی موجود در برخی جوامع یکی دیگر از این عوامل است که باعث محدودیت مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی شده است. این باور كه زنان بایستی وظایف دیگری به عهده داشته باشند، محدودیت هایی بر حسب نوع شغل انتخابی، كمبود حمایت خانوادگی، كمبود تغییر پذیری و … را  بوجود  می آورد. طرح ورود زنان…………… 2-10- بررسی جامعه شناختی اشتغال زنان روستایی على‌رغم مهاجرت گسترده و فراگیر روستاییان به سوى شهرها و بر خلاف روند شتابان شهرنشینى در دهه‌هاى اخیر ، هنوز بیش از یک سوم جمعیت کشور ما در مناطق روستایى به سر مى‌برند. به طرز نامتعارفى این افراد از تحصیل ، اشتغال کامل، درآمد کافى، بهداشت درخور، مسکن مناسب و … بى‌بهره مانده‌اند و از فقر و نابرابرى در رنج مى‌باشند. از این………..   2-11- توانمندسازی زنان روستایی توانمندسازی زنان از آن جهت كه مورد نیاز جامعه بوده و منافع این توانا سازی نصیب كل این جامعه می شد بسار حایز اهمیت است. دیدگاه جامعه باید نسبت به اقشار مختلف زنان، تغییری بنیادی و اساسی كند كه در این رابطه ، اولین و مهمترین گام اقدام برنامه ریزان و كارشناسان مربوط برای « آموزش تواناسازی زنان » خواهد بود، چرا كه این امر كلید فقر زدایی از جامعه زنان می باشد (ترکمانی و همکاران، 1378). …………. 2-12- وضعیت زنان روستایی استان کردستان استان کردستان و سایر مناطق کُردنشین از نظر محرومیت یکی از عقب نگه داشته شده ترین مناطق ایران هستند. وضعیت اقتصادی زنان کُرد وابسته به مردان است، چون اکثر زنان کرد دارای درآمد کافی و بالا به صورت مستقل نمی باشند و به طبع وضع اقتصادی منطقه خوب نیست. منطقه امکانات  تولید کار، ایجاد  بازار کار برای حتی صنایع دستی زنان، تولیدات خانگی و جذب نیروی زنان را ندارد. بیداد فقر در منطقه ،ناتوانی زنان بالخص زنان بد سرپرست یا  بی سرپرست در اداره امور خود سبب بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی شده است…………. منابع ابریشمی، ح. (1375). اقتصاد ایران، تهران: انتشارات فرخیان، علمی و فرهنگی. صص 101-102. ابونوری، ف.، حسینی، م و رضوانفر، ا. (1385). شناخت و تحلیل دانش بومی زنان عشایر ایل سنگسری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خانوار. پایان نامه کارشناسی ارشد،. دانشگاه تهران.
 • نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی #علوم اجتماعی و doc
 • نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی شناسه محصول :65846 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 440 حجم فایل: 0.0390625 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل مرکز کنترل بحران سازمان آتش نشانی ژاپن #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل مرکز کنترل بحران سازمان آتش نشانی ژاپن شناسه محصول :97498 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 8.21 مگابایت
 • تحقیق درباره شغل طراحی مد و لباس #کسب و کار و docx
 • تحقیق درباره شغل طراحی مد و لباس شناسه محصول :65693 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 712 حجم فایل: 0.047851563 مگابایت
 • زبان تخصصی رشته دامپروری گرایش تغذیه دام #جزوات دانشگاهی و pdf
 • زبان تخصصی رشته دامپروری گرایش تغذیه دام شناسه محصول :56569 موضوع : جزوات دانشگاهی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 107 تعداد بازدید : 1012 حجم فایل: 1.434570313 مگابایت
 • دانلود پروژه خیار گلخانه ای #مهندسی کشاورزی و doc
 • دانلود پروژه خیار گلخانه ای شناسه محصول :52857 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 125 تعداد بازدید : 508 حجم فایل: 5.821289063 مگابایت
 • ارزیابی رفتار تنش - كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل #معدن و doc
 • ارزیابی رفتار تنش - كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل شناسه محصول :59517 موضوع : معدن فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 1056 حجم فایل: 2.565429688 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *