مبانی نظری استرس شغلی، فشارهای سازمانی #علوم انسانی و docx

مبانی نظری استرس شغلی، فشارهای سازمانی

دانلود

مبانی نظری استرس شغلی، فشارهای سازمانی #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت مبانی نظری استرس شغلی، فشارهای سازمانی توضیحات: 38 صفحه فارسی (word) با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه خلاصه ای از کار: تعاریف استرس شغلی از آنجایی که در چگونگی تعریف استرس اختلاف نظر وجود دارد و هیچ نظریه کلی در این زمینه در دست نیست، نوشتن در مورد استرس را بسیار  دشوار می­سازد. برای مثال، ون دیج خوزن (1980) به بیش از 40 تعریف از مفهوم استرس در ادبیات مربوطه اشاره دارد که همه آنها تا حدودی از یکدیگر متفاوت بودند. یکی از دلایل اصلی این عدم توافقبه شمار زیاد رشته هایی ………… استرس به عنوان پاسخ در بسیاری از نظریه ها و تعاریف، استرس به عنوان یک پاسخ فیزیولوژیکییا روان شناختی ارگانیسم به برخی از تهدیدهای بیرونی در نظر گرفته می­شود. نظریه سلیه (1978) بدون شک شناخته شده­ترین مثال از این رویکرد است. طبق نظریه سلیه، استرس یک ………………. استرس به عنوان محرک در برخی نظریه ها، استرس را عمدتاَبه عنوانیک محرک، یک فشار یا درخواست بیرونی می­نگرند. به بیان دیگر، استرس رویداد یا شرایطی است …………….. اهمیت استرس مثبت انسان­ها به استرس مثبت نیاز دارند زیرا به زندگی معنا می­دهد و بدون آن قادر به تجربه­ی هیجان یا کشش برای انجام کاری نیستند و عدم وجود هیجان باعث رکود زندگی و بی­معنایی آن می­شود.استرس مثبت برانگیزنده­ی افراد برای ادامه دادن تلاش خود در راستای به انجام رساندن کارها و رسیدن به احساس خشنودی است. یک مثال خوب از استرس مثبت تمرین­های …………. نشانه های استرس شغلی سه دسته از نشانه هایی که در شرایط فشار روانی شغلی بروز می­کند عبارتند از : الف)نشانه­های روانی ب) نشانه­های جسمانی ج) نشانه­های رفتاری (بیر و نیومن، 1986؛ به نقل از خواجه پور، 1385). الف)نشانه­های روانی نشانه های روانی آن دسته از مشکلات عاطفی و شناختی هستند که بر اثر ناراحتی های ناشی از فشار روانی شغلی بروز می کنند. نارضایتی شغلییکی از رایج­ترین پیامدهای استرس شغلی است. افسردگی، اضطراب، احساس ناکامی، انزوا و بیزاری و… (لازاروس و ……………. منابع فشار روانی شغلی عموماً استرس می­تواند از محیط (استرس موقعیتی) و یا از ویژگی­ها و خصوصیت­های شخصی فرد (استرس ذهنی) ناشی شود. منابع گوناگون استرس روی هم  انباشته شده و به سطح استرس خود افزوده می­شود. منابع فردی برخی از خصوصیت های شخصیتی مبتنی بر استرس و الگوهای رفتاری فرد می تواند در تجربه استرس تأثیر داشته باش ………………. منابع سازمانی فشارزاهای ناشی از نقش فشار ناشی از نقش زمانی رخ می­دهد که بین انتظارات و خواسته های فرد و انتظارات و خواسته­های سازمان ناسازگاری وجود داشته باشد (ایوانسویج ………….. فشارزاهای ناشی از روابط بین فردی کیفیت روابط کارکنان در محیط کار همواره رابطه مؤثری با استرس شغلی دارد. پژوهشگران در تحقیقات متعددی سه نوع رابطه در محیط کار را که در ارتباط با فشار روانی شغلی است مورد بررسی قرار داده اند. روابط با همکاران، روابط با مراجعان و مشتریان و روابط با سرپرستان و رهبران. در همه این حالات وقتی روابط یک سویه و خصمانه باشد یا اینکه فرد در زمان واحدی مجبور به پاسخگویی به افراد متعددی  باشد  فرد دچار استرس شغلی خواهد شد (جت، 1984؛ جکسون و مسلش …………… فشارزاهای ناشی از ساختار و جوّ سازمانی از آن رو که بیشتر کارها در بافت سازمان انجام می­شود ساختار و جو سازمانی می­تواند بر افراد و عملکردشان تأثیر بسزایی داشته باشد. ساختار سازمانی از لحاظ اینکه افراد شاغل تا چه اندازه استقلال عمل دارند و در تصمیم گیری ها مشارکت داده …………. تغییرات سازمانی هنگامیکه در سازمانی تغییرات رخ می­دهد، فشار روانی شغلی در کارکنان آن سازمان به وجود می­آید.این تغییرات می­توانند هنگام راه­اندازییک خط تولید جدید در یک کارخانه یا سرویس جدید در اداره و یا تغییرات ساختاری در ادارات و سازمان­ها به وجود ………….. پیشرفت شغلی از جمله عواملی که باعث ایجاد فشار روانی شغلیدر محیط کار خواهد شد، عدم امکان پیشرفت کاری است.  معمولاً فردی که شروع به کار می­کند امید دارد که در آن چیزهای تازه یاد گرفته و مهارت­های جدید بیاموزد.همچنین فرد دوست دارد روزی برسد که خود سرپرست و رئیس قسمت خود شده و پله های ترقی را بپیماید. محدود نمودن پیشرفت کاری و اخراج یا منتظر خدمت کردن فرد می­تواند باعث نا­­­­­­­­­امیدی فرد شده ودر …………. شرایط فیزیکی محیط کار شرایط فیزیکی در محیط کار یکی دیگر از منابع سازمانی است که به استرس شغلی منجر می­شود. مشاغلی که با درجه حرارت بالا، سر و صدایی ………… الگوهای فشار روانی شغلی  الگوهای سایبرنتیک یکی از الگوهایی که همچون الگوی لازاروس و فالکمن (1984) به توصیف جزء به جزء اتفاقات رخ داده در طی فرآیند استرس می پردازد، الگوی سایبرنتیک (ادوارد، 1992) می باشد. ادوارد (1992) رویکردهای پیشین استرس را که به طور تلویحی، اصول ………… نظریه تناسب شخص ـ محیط نظریه تناسب شخص ـ محیط، جزء آن دسته از نظریه هایی است که به واکنش هایفشار روانی شغلی می­پردازد. این نظریه فرض می کند که استرس شغلی به دلیل ناهمخوانی میان شخص و محیط، رخ می­دهد.  بنابراین نه شخص و نه محیط، موجب تجربة  فشار نمی­شود. دو نوع ناهمخوانی، میان فرد و محیط وجود دارد.  نوع اول، به تناسب تقاضاهای محیطی و توانایی­ها …………… الگوی ویتامین وار(1987) برای نشان دادن روابط میان عوامل فشارزا و سلامت و بهزیستی کارمند، الگوی ویتامین را پیشنهاد داد. الگوی ویتامین، وجود روابط غیرخطی را میان ویژگی­های کاری و پیامدهای فردی آشکار می سازد. وار با ترسیم یک شباهت نسبی به اثرات ویتامین ها بر بدن انسان، فرض می­کند که دو نوع ویژگی کاری وجود دارد.  اولاً، برخی از ویژگی های موقعیت ………… الگوی تقاضای شغلی ـ کنترل شغلی الگوی تقاضای شغلی ـ کنترل شغلی، میان دو بعد اساسی از عوامل مربوط به محل کار تمایز قائل می­شود که عبارتند از: تقاضای شغلی و اختیار عمل در تصمی ……………. الگوی عدم تعادل کوشش ـ پاداش گونة متفاوتی از الگوی شخص-محیط، الگوی عدم تعادل کوشش ـ پاداش، سای­گریست (1996) می­باشد.  این الگو، فرض می­کند که فقدان ……….. الگوی ایوانسویچ و ماتسون ایوانسویچ و ماتسون (1980) الگوی نظری خود را بر اساس یافته های تجربی الگوی تأثیر وقایع زندگی بر فشار روانی توسعه دادند. طبق این الگوی، برآیند فشار روانی درون سازمانی و برون سازمانی و پیشایندها، سرانجام در طولانی مدت منجر به ……………..   نگرش سازمان ملی بهداشت و ایمنی حرفه ای به فشار روانی شغلی بر اساس تجربه و تحقیق، سازمان ملی بهداشت و ایمنی حرفه ای با این نظر موافق است که شرایط کاری نقش اساسی در ایجاد استرس ………… منابع آتش افروز، عسکر (1386). مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی مقطع ابتدایی استان خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز. آزاد مرزآبادی، اسفندیار و  غلامی فشارکی، محمد (1389). بررسی رابطه میان مناطق جغرافیایی، تیپ شخصیتی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی و عوامل دموگرافیک با استرس شغلی. مجله­ی علوم رفتاری، دوره­ی پنجم، شماره­ی دوم، تابستان 1390، 156-151. …………….. ………………
 • پاورپوینت آشنایی با سبک معماری آذری #معماری و pptx
 • پاورپوینت آشنایی با سبک معماری آذری شناسه محصول :86870 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 81 تعداد بازدید : 272 حجم فایل: 10.61230469 مگابایت
 • پیشینه و مبانی نظری رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور #علوم انسانی و docx
 • پیشینه و مبانی نظری رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور شناسه محصول :86196 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 0.072265625 مگابایت
 • بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز #جغرافیا و docx
 • بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز شناسه محصول :56434 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 150 تعداد بازدید : 541 حجم فایل: 3.231445313 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل دانشگاه آزاد هنرهای اسلامی تبریز #معماری و pptx
 • پاورپوینت تحلیل دانشگاه آزاد هنرهای اسلامی تبریز شناسه محصول :102205 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 250 حجم فایل: 12051.00098 مگابایت
 • پاورپوینت الگوى عمومى تدریس #علوم تربیتی و pptx
 • پاورپوینت الگوى عمومى تدریس شناسه محصول :90754 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 346 حجم فایل: 0.37109375 مگابایت
 • پاورپوینت تشریح قورباغه #زیست شناسی و pptx
 • پاورپوینت تشریح قورباغه شناسه محصول :72151 موضوع : زیست شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 822 حجم فایل: 0.704101563 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *