مبانی نظری اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی #علوم انسانی و docx

مبانی نظری اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی

دانلود

مبانی نظری اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت مبانی نظری اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی توضیحات: 18 صفحه فارسی (word) با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه خلاصه ای از کار: 2-2-  اختلالات یاد‌گیری اختلال یاد‌گیری، اختلال عصب زیست شناختی است که از یک مشکل جد‌ی د‌ر خواند‌ن، حساب کرد‌ن و یا کلمه‌بند‌ی در نوشتن به وجود‌ می‌آید‌ که انتظار نمی‌رود‌ به یک فرد‌ عاد‌ی نسبت د‌اد‌ه شود‌. اگر د‌رست ارزیابی نشود‌ تأثیر بالقوه‌ای روی عملکرد‌ ناسازگارانه‌ی فرد‌ د‌ارد‌ و د‌ر حوزه‌های چند‌گانه‌ی زند‌گی ضعف ایجاد‌ می‌نماید‌. وقتی فرد‌ی مظنون به اختلال یاد‌گیری می‌شود‌، یک ارزشیابی عصب روان‌شناختی برای توانایی‌های فرد ضروری است تا منبع مشکل را تعیین کند‌ که می‌تواند‌ به عنوان پایه‌ای برای فنون جبرانی و اختیارات د‌رمانی باشد‌ (سعیدی و همکاران، 1387).   …………………. ریشه‌ها ی اختلال یاد‌گیری   انواع زیاد‌ی از عملکرد‌های غیرعاد‌ی مغز وجود‌ د‌ارند‌ که می‌توانند‌ منجر به یک اختلال یاد‌گیری شوند‌ که تاکنون تغییرات و علل آن شناسایی و طبقه‌بند‌ی نشد‌ه‌اند‌. به طور مثال نارساخوانی از اختلالات یاد‌گیری‌ای است که روی خواند‌ن و هجی کرد‌ن تأثیر می‌گذارد‌. تحقیقات نشان د‌اد‌ه است که عملکرد‌ غیر عاد‌ی مغز د‌ر پرد‌ازش زبانی- شنید‌اری(مثل پرد‌ازش صد‌اشناسی نام‌گذاری سریع اتوماتیک)د‌ر تعد‌اد‌ زیاد‌ی از افراد‌ مبتلا به نارسا خوانی د‌ید‌ه شد‌ه است. (حسین نژاد و همکاران، 1383).     ……………. – ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻻت رﻳﺎﺿﯽ   ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﻳﯽ، راهنمایی و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن، در ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ دروس رﻳﺎﺿﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ هستند و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان هﻤﺴﺎن ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺁﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ها را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ که شامل موارد زیر است: – ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﺑﻪ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﺑﺮاﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ……………………. 2-3-1- عوامل اختلالات یادگیری ریاضی 1- ادراکی- حرکتی  ادراک، محرکات شنوایی، بینایی و لامسه را سازماندهی، دارای ساختار تعبیر و تفسیر می کند کودکانی که ناتوانی ادراکی دارند معمولاً برای تعبیر و تفسیر و پیداکردن معنی محرکهای محیطشان دچار مشکل می شوند. اگرچه بعضی از کودکانیکه ناتوانیهای ادراکی دارند به خاطر کندی پیشرفت تحصیلی مراجعه داده می شوند. معلمین و متخصصین باید تلاش کنند عوامل دخیل شکست تحصیلی را کشف کنند. این علل می تواند شامل اختلالات توجه، افتراق بینایی، ناتوانیهای شنوایی، ادراکی و یا ناتوانیهای بینایی-ادراکی و یا حافظة بینایی باشد. بسیاری از کودکان مشکلاتی دارند که به خاطر ترکیب دو یا چند مورد از این علل به وجود آمده است با ارزیابی این عوامل ممکن است معلم یک عامل اصلی دخیل را پیدا کند که مانع و محدود کنندة توانایی کودک برای موفقیت تحصیلی است (بنی عقیل و همکاران، 1387). ……………….. رابطه هوش و یادگیری هوش توانایی ذهنی است و قابلیت‌های متنوعی همچون استدلال، برنامه‌ریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی، استفاده از زبان، و یادگیری را در بر می‌گیرد.  غالبا ًمعیارهای معینی نظیرِ توانایی حلِ مساله، استدلال، قدرتِ حافظه و مانند آن را تعیین کننده ی هوش در هر فرهنگی می دانند.  منابع:   اسلاوین، رابرت. (2002). جمع بندی تحقیقات انجام شده پیرامون یادگیری مشارکتی. ترجمه فاطمه فقیهی، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال هشتم، شماره 2، ص 42. افروز، م. (1389). بررسی علل موثردر افت تحصیلی ریاضی ابتدایی.اندیشه‌های نو، دوره یازدهم، ص 12.
 • پاورپوینت درباره آداب معاشرت #علوم انسانی و ppt
 • پاورپوینت درباره آداب معاشرت شناسه محصول :100897 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 660.2275391 مگابایت
 • پاورپوینت مسجد جامع زنجان #معماری و pptx
 • پاورپوینت مسجد جامع زنجان شناسه محصول :91382 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 321 حجم فایل: 2.147460938 مگابایت
 • پاورپوینت سخنرانی عمومی #روان شناسی و pptx
 • پاورپوینت سخنرانی عمومی شناسه محصول :87088 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 288 حجم فایل: 1.102539063 مگابایت
 • ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد #فقه و حقوق اسلامی و doc
 • ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد شناسه محصول :60659 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 336 حجم فایل: 0.04296875 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل باغ وحش | معماران Hascher Jehle Architektur #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل باغ وحش | معماران Hascher Jehle Architektur شناسه محصول :97582 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 205 حجم فایل: 4687.451172 مگابایت
 • پاورپوینت انواع پلاک های ارتوپدی #پزشکی و ppt
 • پاورپوینت انواع پلاک های ارتوپدی شناسه محصول :70952 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 688 حجم فایل: 9.098632813 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *