مالی حقوق و دستمزد #حسابداری و doc

مالی حقوق و دستمزد

دانلود

مالی حقوق و دستمزد #حسابداری و doc +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت  مالی حقوق و دستمزد     تاریخچه تشکیل سازمان:  همانطور که مطلع هستید در هر چارچوب و مجموعه‌ای نظم حاکم بر آن مجموعه حرف اول را می زند و تا نظم نباشد هیچ هماهنگی و شکل گیری در کارها و پیشبرد اهداف نخواهد بود.  منطق هر نظامی نظم است و در سایه نظم امنیت و آرامش نیز خود به خود برقرار می شود و در این راستا از همان دوران شکل گیری جوامع و دولتها سازمان ها و نهادهایی در این رابطه فعالیت خود را آغاز کرده اند که در مملکت عزیز ما ایران نیروی انتظامی این وظیفه خطیر و پر دغدغه را برعهده گرفته است که هدف آن رسیدگی به مشکلات و حل اختلافات و شکایات و پی گیریهای، پیش گیریها، کاهش و مبارزه با جرایم و غیره می باشد.  سال 1370 به طور اساسی سال ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی در قالب نیروی انتظامی بوده است که خود از معاونتهای از قبیل: پلیس امداد، پلیس آگاهی، پلیس پیشگری، پلیس قضایی و پلیس خدمات تشکیل شده است.  بعد از این ادغام نیرویی به نام یگان ویژه پاسداران ناجا در سال 1375 تشکیل گردید که هدف آن مبارزه با اخلال گران مخل امنیت ملی و جلوگیری و برخورد با اختشاشات  و شورشها و آشوبها بوده است.  لازم به ذکر است که این سازمان نیز در جهت پیشبرد اهداف و رسیدگی به امورات مالی، معیشتی و حقوقی کارکنان و پرسنل و رسیدگی به مشکلات آنها از دوائر مختلف تشکیل شده که کار حقوقی، بیمه، جایگاه، افزایش سنوات و حقوق و اضافه کاریها، ماموریتها و خواربار خانواده های پرسنل می پردازد که به طور کلی در مبحث مورد نظر مورد بحث قرار می گردد.       مقدمه  فصل اول : ورودی سیستم حقوق و دستمزد  از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن در صد تقریباً بالایی از هزینه ها را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد بعمل آید . از سوی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گردآوری ، کسورات لازم را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت به افراد و سایر انواع سوء استفاده‌ها فراهم نماید . برای رعایت قانون ، کارفرما موظف اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید . در ایران نیز طبق قانون مالیات بر درآمد، کارفرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنها را به حوزه های مالیاتی محل ارسال و مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید . بعلاوه طبق قوانین تامین اجتماعی لازم است هر ماهه اسامی کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آنها طی لیستی به ادارات تامین اجتماعی محل تسلیم و حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهای مخصوصی واریز گردد .    هدف و انگیزه انتخاب موضوع  دلیل ارائه این تحقیق و اهمیت آن در این است ارائه لیست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامی سازمان ها به یک نحو محاسبه می شود و بر مبنای قوانین وزارت کار و امور اجتماعی می باشد .  اما نحوه ارائه آن برای مدیران در تمامی سازمانها به یک شکل و یکسان نیست و در این تحقیق سعی بر این بوده است که یکی از راههای ارائه این لیست مورد برسی قرار گیرد . از آنجایی که حسابداری دارای یک علوم و چهارچوب خاص می باشد اما استفاده از این قوانین کاملاً سلیقه‌ای می باشد که هر حسابدار بنا به نیاز و سلیقه خود روشی از این روشها را برای ارائه گزارشات خود مورد استفاده قرار می دهد .   تاریخچه تشکیل سازمان: همانطور که مطلع هستید در هر چارچوب و مجموعه‌ای نظم حاکم بر آن مجموعه حرف اول را می زند و تا نظم نباشد هیچ هماهنگی و شکل گیری در کارها و پیشبرد اهداف نخواهد بود. منطق هر نظامی نظم است و در سایه نظم امنیت و آرامش نیز خود به خود برقرار می شود و در این راستا از همان دوران شکل گیری جوامع و دولتها سازمان ها و نهادهایی در این رابطه فعالیت خود را آغاز کرده اند که در مملکت عزیز ما ایران نیروی انتظامی این وظیفه خطیر و پر دغدغه را برعهده گرفته است که هدف آن رسیدگی به مشکلات و حل اختلافات و شکایات و پی گیریهای، پیش گیریها، کاهش و مبارزه با جرایم و غیره می باشد. سال 1370 به طور اساسی سال ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی در قالب نیروی انتظامی بوده است که خود از معاونتهای از قبیل: پلیس امداد، پلیس آگاهی، پلیس پیشگری، پلیس قضایی و پلیس خدمات تشکیل شده است. بعد از این ادغام نیرویی به نام یگان ویژه پاسداران ناجا در سال 1375 تشکیل گردید که هدف آن مبارزه با اخلال گران مخل امنیت ملی و جلوگیری و برخورد با اختشاشات  و شورشها و آشوبها بوده است. لازم به ذکر است که این سازمان نیز در جهت پیشبرد اهداف و رسیدگی به امورات مالی، معیشتی و حقوقی کارکنان و پرسنل و رسیدگی به مشکلات آنها از دوائر مختلف تشکیل شده که کار حقوقی، بیمه، جایگاه، افزایش سنوات و حقوق و اضافه کاریها، ماموریتها و خواربار خانواده های پرسنل می پردازد که به طور کلی در مبحث مورد نظر مورد بحث قرار می گردد.     مقدمه فصل اول : ورودی سیستم حقوق و دستمزد از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن در صد تقریباً بالایی از هزینه ها را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد بعمل آید . از سوی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گردآوری ، کسورات لازم را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت به افراد و سایر انواع سوء استفاده‌ها فراهم نماید . برای رعایت قانون ، کارفرما موظف اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید . در ایران نیز طبق قانون مالیات بر درآمد، کارفرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنها را به حوزه های مالیاتی محل ارسال و مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید . بعلاوه طبق قوانین تامین اجتماعی لازم است هر ماهه اسامی کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آنها طی لیستی به ادارات تامین اجتماعی محل تسلیم و حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهای مخصوصی واریز گردد .  هدف و انگیزه انتخاب موضوع دلیل ارائه این تحقیق و اهمیت آن در این است ارائه لیست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامی سازمان ها به یک نحو محاسبه می شود و بر مبنای قوانین وزارت کار و امور اجتماعی می باشد . اما نحوه ارائه آن برای مدیران در تمامی سازمانها به یک شکل و یکسان نیست و در این تحقیق سعی بر این بوده است که یکی از راههای ارائه این لیست مورد برسی قرار گیرد . از آنجایی که حسابداری دارای یک علوم و چهارچوب خاص می باشد اما استفاده از این قوانین کاملاً سلیقه‌ای می باشد که هر حسابدار بنا به نیاز و سلیقه خود روشی از این روشها را برای ارائه گزارشات خود مورد استفاده قرار می دهد .      فهرست مطالب   عنوان                                                                                                                      صفحه فصل اول – ورودی سیستم حقوق و دستمزد مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 7 هدف و انگیزه انتخاب موضوع ……………………………………………………………………. 8 سیستم حقوق و دستمزد ……………………………………………………………………………. 9 اجزاء سیستم حقوق و دستمزد                                                                 9 کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد …………………………………………………… 10 پرداخت حقوق و دستمزد …………………………………………………………………………. 10 حقوق …………………………………………………………………………………………………….. 11 تهیه جدول حقوق …………………………………………………………………………………….. 12 لیست بیمه ………………………………………………………………………………………………. 15 دستمزد ………………………………………………………………………………………………….. 15 کسری کار ……………………………………………………………………………………………… 15 حق بیمه …………………………………………………………………………………………………. 15 مالیات ……………………………………………………………………………………………………. 16 کسر (کسر کار) ………………………………………………………………………………………. 17 پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص )……………………………………………………………… 17 پرداخت خالص ( خالص پرداختنی )……………………………………………………………. 17 کسور حقوق و مزایا ………………………………………………………………………………… 18 کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزایای ) سالانه کارمند ……………………….. 20 حقوق و مزایا ………………………………………………………………………………………….. 21 ماموریت شغلی ……………………………………………………………………………………….. 22 سایر کسورات ………………………………………………………………………………………… 22 کسورات حقوق و مزایا ……………………………………………………………………………. 23 محاسبه حقوق و مزایا ……………………………………………………………………………… 23 مبلغ قابل پرداخت به کارکنان ……………………………………………………………………….. فصل دوم – پردازش حقوق و دستمزد مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 25 نقش حقوق و دستمزد ……………………………………………………………………………… 25 سیستم …………………………………………………………………………………………………… 26 حقوق …………………………………………………………………………………………………….. 26 محاسبه مبلغ اضافه کار …………………………………………………………………………… 26 حق اولاد ………………………………………………………………………………………………… 26 مالیات حقوق کارکنان……………………………………………………………………………….. 27 مستخدمین سازمان ن………………………………………………………………………………. 27 نحوه محاسبه لیست حقوق و دستمزد ………………………………………………………… 28 فصل سوم – خروجی سیستم حقوق و دستمزد لیست حقوق و دستمزد …………………………………………………………………………….. 32 تنظیم لیست حقوق و دستمزد ……………………………………………………………………. 33  
 • معرفی گل ها #مهندسی کشاورزی و doc
 • معرفی گل ها شناسه محصول :87266 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 447 حجم فایل: 2.86328125 مگابایت
 • مبانی نظری سلامت روانی سالمندان #علوم انسانی و docx
 • مبانی نظری سلامت روانی سالمندان شناسه محصول :92093 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 172 حجم فایل: 0.021484375 مگابایت
 • گزارش کار آزمایشگاه با عنوان تست کاتالاز #زیست شناسی و docx
 • گزارش کار آزمایشگاه با عنوان تست کاتالاز شناسه محصول :99739 موضوع : زیست شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 509 حجم فایل: 21.68554688 مگابایت
 • پاورپوینت معماری صخره ای #معماری و ppt
 • پاورپوینت معماری صخره ای شناسه محصول :6 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 1626 حجم فایل: 2.763671875 مگابایت
 • بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند كاریابی و مشاوره شغلی #روان شناسی و docx
 • بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند كاریابی و مشاوره شغلی شناسه محصول :85225 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 329 حجم فایل: 0.022460938 مگابایت
 • پاورپوینت اقتصاد خرد #اقتصاد و ppt
 • پاورپوینت اقتصاد خرد شناسه محصول :96036 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 272 تعداد بازدید : 325 حجم فایل: 5545.983398 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *