سخنرانی #مدیریت و doc

سخنرانی

دانلود

سخنرانی #مدیریت و doc +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت سخنرانی مزایای سخنرانی روشی مقرون به صرفه در زمان و وقت گروه باعث ایجاد خلاقیت وانگیزه می شود بوسیله مختصر نمودن شاخه های مورد مطالعه درزمان و وقت دانشجویان صرفه جویی می شود سخنرانی می تواند فرصت طرح موضوعات به روز و Upto-date فراهم نماید  وسیله خوبی برای معرفی كه موضوع می باشند. سخنرانیها باعث افزایش روند كار دانشجویان می شود و وسیله ای برای سرعت بخشیدن به كار دانشجو می باشد. معایب سخنرانی به طور نسبی در ایجاد انگیزه و تحریك اندیشه بی تاثیر می باشند. در تغیر طرز فكر وتحریك وتهییج آن بی تاثیر می باشند. سخنرانیها نسبت به روشهای دیگر نامناسب می باشند. هدف عمده واصلی سخنرانیها نباید قضاوت هایی در مورد اجتماع ویا اشخاص باشد.به طور كلی برسراین مسئله كه یك سخنرانی 50 دقیقه ای بدون تفسیر و بررسی یك روش ضعیف در یاد گیری می باشد توافق وجود دارد.       معمولآ هیچ دانشجویی در بحث شركت نمی كند وهیچ تمرینی در مورد آنچه یاد گرفته شد ویا آنچه كه سخنران در مورد آن به نتیجه رسیده وجود ندارد. سخنرانیها با كاهش شدید تضاض وافت شدید در خواست از طرف دانشجو مواجه می باشد. برای مثال در یك مطالعه و تحقیق در این مورد دانشجویان قادر بودند به خاطر بیاورند و7 درصد محتوای 5 دقیقهای اول سخنرانی را اما فقط 20 درصد ده دقیقه آخر را به خاطر می سپرند در نتیجه یافته های سخنران تاثیرمطلوبی در دانشجو ندارد. به دلیل عدم تقاضای سریع از طرف دانشجویان در بارة آنچه رد طول سخنرانی ارائه شده در طی مدت زمان كوتاهی افت شدیدی در صدد موارد آموزش داده شده بوجود می آید. فاكتورهای دیگر می توانند در به خاطر سپردن اطلاعات داده شده در سخنرانی كمك كنند این فاكتورها عبارتند از : معنی بخشیدن به آنچه آموزش داده شده ، ایجاد بحث منطقی در مورد موضوع مطرح شده تكرار به منظور ماندگاری یادگیری ونتیجه و باز خورد آن بر روی اجراء وتمرینهای نوشتاری خواهد بود. دانشجویان تظاهر می كنند كه مایلنداهداف موضوع سخنرانی را بدانند در دسترس بودن اهداف مورد نظر وبدست آمده وسیله خوب و مطمئنی برای تهسیل نمودن امر یاد گیری می باشد اگر چه بطور كلی این اهداف بر آسانی محقق نمی شوند. سخنران دانشجویان انتظارات خاصی از سخنران به خصوص در ارائه یك سخنرانی جذاب دارند. اصول مطالب عبارتند از :  1- شفاف بودن بحث و آنچه ارائه می شود. 2-تمامی مواردی كه بیان می شود واضح ومنطقی باشد. 3-دانشجویان قادر به فهمیدن اصول اساسی موضوع باشند. 4-به وضوح سخنرانی را بشنوند. 5-بر موارد به طور هوشمند …….. مفهوم ببخشند. 6-به سخنران در زمینه موضوع به طور دوستانه ومساعدت آمیز كمك نمایند. 7-به ادامه بحث توجه داشته باشند. 8-خود را با دقت مناسب سخنرانی تطبیق بدهند.  بورسیه یا هزینه تحصیلی نشان دادن دانش و علم به روز در مورد موضوع با مثال توضیح دادن در مورد كاربرد های علمی موضوع مورد بحث اشاره به آخرین پیشرفت ها در مورد موضوع نشان دادن ارتباط بین بحث تئوری و عملی موضوع ایجاد انگیزه برای پیشرفت دانشجویان در نظر گرفتن نقطه نظرات دانشجویان اجازه طرح سوال در طول سخنرانی تحریك دانش آموزان برای تفكر مستقل ومنتقدانه . فاكتورهای بالا نشان می دهد روشهای متفاوت می توانند فرایند سخنرانی را تهسیل بخشند .ضروری به نظر می رسد دانشجویان درنظر بگیرند یاد گیری وبحث و مجادله در ساختار و ارائه یك سخنرانی نكاتی كه می بایست سخنران از آن دوری كند: 1-عدم پیوستگی در مطالب در سخنرانی . 2-اجتناب از طرح جزئیات ودرنظر نگرفتن نكات اصلی . 3-سخنرانی نباید سطح علمی دانشجو را پائین بیاورد . 4-سخنران باید دارای بیان خوبی باشد . 5- نباید نت برداشتن برای دانشجویان سخت باشد. 6-سخنران می بایست باهیجان و علاقه موضوعات را بیان نماید زیرا نت ها به ندرت توسط دانشجویان خوانده می شود . 7-نمودارها و نوشته های سخنران نباید خیلی كوچك و نامناسب باشد. ***************************** آمادگی برای سخنرانی «در ابتدا و قبل از شروع سخنرانی باید پاسخی برای سوالات زیر یافت» ·  چه اهدافی در سر دارم (بخش 5 را ملاحظه كنید)؟ ·  آیا طریقه قعلی سخنرانی من می‌تواند بهترین تكنیك آموزش و نیز انتقال اهدافم باشد؟ ·  چه نوع سخنرانی باید ارائه داد؟ ·  در صدد انتقال و تعمیم چه نوع مطالبی هستم؟ ·  چگونه می‌توانم بهترین سازماندهی را برای كاری كه درنظر دارم، انجام دهم؟ ·  كدام (چه) وسایل كمك آموزشی صوتی و تصویری می‌توانند مفید واقع شوند؟ · چه نوع برنامه‌ای برای آماده‌سازی و نیز فعالیت‌های مرتبط با دانش‌آموزان می‌تواند در نقشه (طرح كاری) گنجانده شود؟ به عنوان مثال اگر می‌بینید كه میزان موفقیت دانشجویان در زمینه سخنرانی افت كرده است، باید راه‌هایی برای تشویق و ترغیب دانشجویان در زمینه سخنرانی یافت. این از طریق راه‌های مختلف امكان‌پذیر است؛ از قبیل: ·  طرح سوالاتی در زمینه سخنرانی؛ · دسته‌بندی دانشجویان در گروه‌های كوچك جهت بحث و تبادل در رابطه با مشكل مرتبط با سخنرانی برای (در) دوره‌های زمانی كوتاه مدت و مرتب. ·  تشویق و ترغیب دانشجویان در سرتاسر مدت طول سخنرانی (از لحاظ رفتاری). پیشنهادات بالا همچنین روش‌های موثری جهت یادگیری موارد لازم كه قبلاً آموخته‌اند، می‌باشد و به این طریق می‌توانند به اطلاعات قبلی خود بیافزایند. این عمل باعث افزایش میزان ماندگاری آموخته‌های دانشجویان می‌شود. روش‌های سخنرانی سخنرانی می‌تواند یك نوع خاص باشد و اغلب نیز اینچنین است. با این حال این تنها روش نیبست و برنامه‌ریزی برای سخنرانی می‌تواند مفید واقع شود و در حقیقت ممكن است چند روش دیگر جایگزین برای سخنرانی را پیش روی ما قرار دهد. سخنرانی‌ها می‌توانند حول محورهای زیر مطرح شوند، می‌توانند شامل: · اطلاعات و واقعیت‌های موجو: در این حالت هدف و كانون صحبت (سخنرانی) ارائه اطلاعات در هر دو حالت رسمی و غیررسمی است. اغلب دانشجویان بیشتر مایلند منفعل و آرام باشند، اما سخنرانان می‌توانند با حالتی جالب و تحریك كننده و آن هم با زمینه‌چینی و تلاش اطلاعا را ارائه نمایند. · حل مشكل: سخنرانی حول محور «شامل طرح سوال از طرف سخنران و یا طرح مشكل و سپس ارائه اطلاعات مربوط در غالب استدلال‌ها می‌باشد». كانون سخنرانی نیز «مشكل» می‌باشد. · فعالیت: روش سخنرانی بر پایه فعالیت‌ها، یك نوع از سخرانی است كه طی آن دانشجویان به صورتی فعالند. در جریان نوعی فعالیت واقعی در طی «فراگرفتن» درس سخنرانی هستند، می‌باشد، مثل نوشتن قطعه شعری كوتاه در حالتی خاص با توضیح نقش و یا وانمودی از فردی خارق‌العاده. · مطلب: در این روش كانون و هدف اصلی سخنرانی، تمركز بر موضوعی مهم می‌باشد. تمام وظایف، فعالیت‌ها یا مشكلات مطرح شده به موضوع و هدف اصلی مذكور مرتبط می‌باشند. در این روش هدف این است كه دانشجویان را از اصل مطلب، ولی از دیدگاه‌های گوناگون مطلع سازیم. ارگ زدن در سخنرانی در سخنرانی بهترین روش‌ها برای اینكه ایراد در ذهن شما نماند، وقتی كه نوعی از كه تصمیم گرفتیم ارگ زدن بدن است. این می‌تواند موجب چهار چیز شود: 1. یادداشت كردن نتیجه‌ای كه شما از سخنرانی می‌گیرد. 2.                       یادداشت كردن نكات كلیدی. 3.                      ترتیب دادن نكات كلیدی و اصولاً منطقی در حین 4.                      ایراد سخنرانی خوب برای دانش‌آموزان. سخنرانی‌هایی معمولاً موثر هستند كه در حین سخنرانی از نكات مختصر استفاده می‌كنید، نظیر عنوان‌ها و عنوان‌های فرعی كه معمولاً همه از نكاتی هستند كه روی تخته و یا بالای پرده پرتوافكن یا پرده كامپیوتر نوشته و كپی می‌شوند. اگر نكات نقشه كشیدنی و ارائه دادنی است، منطقی است كه برای دانش‌آموزان چنین یادگیری جالب است. اگرچه جدا از ارگ زدن سخنرانی اغلب نگران كه دانش‌آموزان چه برداشتی می‌كند، چیزهایی كه مربوط به سخنرانی است، برای مثال دانش‌آموزان چه اطلاعاتی می‌گیرد؟ اطلاعات شامل چه چیزهایی است؟ فكر كردن در یادگیری چیزی كه در سخنرانی می‌پذیریم، مهم است، پس كه به دانش‌آموزان داده می‌شود، نباید سخت باشد تا تاثیر زیادی در دانش آنها دهد. اطلاعات ممكن است شامل صورت یادگیری و خلاصه از سخنرانی مرجع سوال و جواب و پیش بردن تحقیق. اطلاعات شاید به اندازه سخنرانی اما می‌توان شناخته شود به صورت یكی دیگر از راه‌های مشغول كردن دانش‌آموزان برای یادگیری مستقل. نقشه كشیدن و تهیه سخنرانی كه سخنرانی پرمحتوایی را با موفقیت تحویل دهد، وقت تحویل سخنرانی باید نكات زیر را درنظر داشته باشد: 1. انجام ندادن حركات زیاد جسمانی در حین سخنرانی. 2.            باطن كنفرانس كه دانش‌آموزان می‌توانند پیروی كنند از پیشرفت شما، اگرچه مفهوم ، مشكل یا باشد در كنفرانس.
 • پاورپوینت عمارت کلاه‌فرنگی عشرت‌آباد و رشت #معماری و pptx
 • پاورپوینت عمارت کلاه‌فرنگی عشرت‌آباد و رشت شناسه محصول :85418 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 354 حجم فایل: 0.483398438 مگابایت
 • پاورپوینت کانسپت مقدمات طراحی 2 #شهرسازی و pptx
 • پاورپوینت کانسپت مقدمات طراحی 2 شناسه محصول :101592 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 415 حجم فایل: 1761.875 مگابایت
 • بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور) #حسابداری و docx
 • بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور) شناسه محصول :72150 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 172 تعداد بازدید : 326 حجم فایل: 0.920898438 مگابایت
 • دانلود پاورپوینت کامل کل کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای #مدیریت و pptx
 • دانلود پاورپوینت کامل کل کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای شناسه محصول :51834 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 108 تعداد بازدید : 533 حجم فایل: 0.475585938 مگابایت
 • تأثیر سطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک در شرایط آب و هوایی کرمان #کشاورزی و docx
 • تأثیر سطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک در شرایط آب و هوایی کرمان شناسه محصول :56606 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 73 تعداد بازدید : 758 حجم فایل: 0.115234375 مگابایت
 • پاورپوینت شهر در شب #شهرسازی و pptx
 • پاورپوینت شهر در شب شناسه محصول :73581 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 353 حجم فایل: 4.7578125 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *