روشها و فنون تدریس #علوم تربیتی و doc

روشها و فنون تدریس

دانلود

روشها و فنون تدریس #علوم تربیتی و doc +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت روشها و فنون تدریس بسمه تعالی تعریف فرستنده یا مربی مربی شخصی است كه اطلاعات علمی پراكنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشی خود تنظیم كرده و با شیوه های مناسب آن را به صورت مطالب ساده و قابل درك برای كارآموز تبدیل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال می دهد. حال با توجه به تعریف مربی می توان فرق بین مربی با كتاب را مقایسه و درك نمود. یعنی اینكه كتاب آنچه را كه در خود دارد چه سخت باشد و چه آسان، بدون توجه به اینكه كارآموزی كه آنرا مطالعه می كند می فهمد یا نه مطالب را انتقال می دهد، ولی مربی اطلاعات كتاب را درك و مطالب سخت و نامفهوم را همانند فیلتری به كنار گذاشته و جایگزین آن مطالب ساده تر و قابل درك و فهم كارآموز به كار می برد. شرایط مربی از نظر قوانین موثر در تدریس 1-   داشتن علاقه به رشته آموزشی خود 2-   داشتن صبر و حوصله در جهت انتقال اطلاعات 3-   تسلط كامل به علوم فنی مورد نیاز 4-   توانایی ایجاد نظم و انضباط در محیط آموزشی 5-   داشتن فن بیان مناسب 6-   توانایی ایجاد روابط خود و صمیمی با كارآموزان در چه شرایطی مربی می تواند اطلاعات علمی خود را به كار آموز موثرتر انتقال دهد؟ 1-   كارآموز به او اطمینان و اعتبار را در نظر داشته باشد. 2-   داشتن نظم و انضباط در كلاس آموزش. 3-   داشتن فن باین تن صدای مربی بسیار تاثیر گذار است. 4-   توجه كردن مربی به افراد كم توجه و یا بی توجه. 5-   توجه به سطح اطلاعاتی كارآموزان و میزان استعداد و توانایی آنها. 6-   پرهیز از ایجاد سدهای ارتباطی. 7-   از نظر (مادی- معنوی- امنیت شغلی و ایمنی) تامین باشد. كارآموز در چه شرایطی مفاهیم آموزشی را بهتر درك می نماید؟ 1-   داشتن علاقه و انگیزه و شناخت و درك علت فراگیری رشته آموزشی. 2-  فراهم بودن عوامل رفاهی (نور- گرما- سرما- صدا- زاویه دید كارآموز نسبت به مربی و كلاس به صورتی قرار گیرد كه همه شاگردان قادر به دیدن و شنیدن حرفهای او باشند) 3-   نیاز بازار كار به حرفه آنها. 4-   آمادگی روحی و جسم و داشتن استعداد اولیه 5-   برخورد مناسب استاد. 6-   توضیح كامل و توجیه در مورد برنامه یا رشته آموزشی در نظام فنون تدریس به دو عامل مهم آموزش تئوری و هم عملی توجه بیشتری شده است و تاكید همیشه در تلفیق انها بوده است، چرا كه باعث می شود خواسته های بیان نشده را در تئوری بتوان در علم بیان نمود و مسائل را با دیدی بازتر و ملموس تر به مشاهده كارآموزان گذارد. وظایف عمومی مربیان از دیدگاه سازمانی 1-   تقویت و پرورش قوه تفكر در كارآموزان: برداشتی كه اكثر ما از تفكر داریم و كم و بیش در جامعه ما رواج دارد یك برداشت صد درصد صحیح و بدون اشكال نبوده. لذا باید ابتدا معنای صحیح آن روشن شود تا درباره تقویت و قدرت بخشیدن آن در افراد به طور صحیح گام برداریم. اصولا زمانی بانسان بهتفكر می پردازد كه با مشكل و مسئله مهمی برخورد كند. و یا مطالبی را به خاطر آورده باشد. با این تعریف مشخص می شود كه انسان به تفكر نمی پردازد و نمی اندیشد مگر در هنگامی كه دچار مشكلی گردد و احتیاح به كار و تلاش یكی از عوامل مهم در امر تفكر و رسیدن به هدف است. 2-ایجاد تفكر عملی: معمولا اینگونه تفكر در مسائل روزمره و عادی جریان دارد و بیشتر برای تنظیم كار و وظایفی كه در قبال آن مسئولیت دارد معطوف می شود. 4- ایجاد تفكر خلاق: در اینگونه تفكر بیشتر به مسائل و مشكلاتی كه حل آن مشكل بوده و نیاز به تلاش فكری بسیار نیاز دارد پرداخته می شود و در این راستا برای حل مسائل مشكل راه حل های جدید كشف می گردد و معمولا در اینگونه اندیشه و تفكر است كه به اختراعات بسیار مهم می انجامد. آنچه مد نظر است دقت نظر به تعاریف یاد شده تفكر خلاق است كه باید مورد توجه قرار گیرد و همه مربیان و مسئولین در این رابطه تلاش كنند. اما آنچه ما در مراكز آموزش و پرورش و تمام مراكز آموزشی شاهد و ناظر آن هستیم غیر از آن چیزی است كه باید مورد توجه قرار گیرد. و با یك بررسی بسیار سطحی متوجه خواهیم شد كه مراكز آموزشی ما با اتخاذ روش های خشك و بی روح و طبق یك عادت دیرینه مشغول به كار هستند و از هرگونه راه حل جدید كه از ناحیه دانشجو بخواهد ارائه شود مخالفت می ورزند و با ایجاد یك محیط انضباطی سخت موجب ركود هرگونه تفكر تازه می شوند و این تفكر در همه مراكز آموزشی سایه نیفكنده. اما باید توجه داشت كه اینگونه روش ها هیچگونه پیشرفت و ترقی را به همراه ندارد. حتی ساكت كردن دانشجویان درمحیط آموزش، مجبور كردن آنها به پذیرفتن مطالبی كه ازناحیه استاد بیان می شود یك نوع ارزش و نشانه اداره خوب كلاس شمرده می شود. باید به این نكته توجه داشت كه انتقال فراوان مفاهیم علمی و تمرین های تكراری هرگونه فرصت اندیشیدن را از دانشجو سلب می كند و آنچه سبب پیشرفت و تعالی هر انسانی می گردد همان ایجاد فرصت هایی برای اندیشیدن است. در اینجا باید شرایط اندیشیدن را برای دانشجویان فراهم مناید و دانشجویان باید با اندیشیدن به شناخت صحیح دست یابند و این شناخت علمی صحیح آنان را به باور تثبیت شده برسانند. در اثر ایجاد باور تثبیت شده است كه گرایش به سوی عمل تحقق می یابد و در نهایت به انجام عمل منجر خواهد شد. 4- ایجاد یگانگی و حس همكاری: ایجاد حس همكاری و تعاون در كاراموزان را می توان یكی از محرك های اصلی پیشرفت در تمام ابعاد كارآموز دانست. به وسیله تعاون وهمكاری می توان فرصت هایی را برای ارتباط متقابل اجتماعی و روانی و نهایتاً تكامل افراد ایجاد كرد. با ایجاد حس همكاری است كه خواسته های افراد آشكار شده و قابلیت های آنان بعنوان عضوی از جامعه نمودار می گردد. اب ایجاد حس همكاری می توان پیشرفت و تكامل كارآموز را سرعت بخشید. در این رابطه با بررسی هائی كه انجام گرفته است عوامل موثر در ایجاد یگانگی و انسجام در سه مورد خلاصه كرد. الف- مربی: اساسی ترین نقش را در انسجام و یگانگی ایفا می كند، با تماس مداوم با دانشجویان فرصت بسیار زیادی برای ایفای نقش خوددارد او می تواند با ایجاد محیطی مناسب و فراهم آوردن امكانات و لوازم مورد نیاز موجبات انسجام و یگانگی را در بین دانشجویان فراهم آورد. ب- ایجاد روابط اولیه همراه با عواطف:    درستی بین یك گروه از دانشجویان بهص ورتی كه در راه اهداف آن منافع مصالح شخصی نادیده گرفته شود از نوع روابط نخستین است و می توان گفت كه این بهترین نوع رابطه است. هیچ عاملی جز دوستی های بی شائبه و بر كنار ماندن از هدف های مادری و شخص نمی تواند همكلاسان را در یك موسسه آموزشی به یكدیگر ارتباط  دهد. به همین دلیل است كه درستی هایی كه از دوران تحصیل نشأت گرفته است عمیق و ریشه دار و مستمر است. و هرچه روابط نیكوتر و صمیمانه تر باشد استوارتر و از یگانگی بالاتری برخوردار است. ج- پرورش گفتاری در كارآموزان:  از آنجائی كه تمام حالات و كردار مربی در دانشجویان تاثیر می گذارد لذا گفتار و طرز بان مربی نیز از این مقوله خارج نیست و مربی باید توجه داشته باشد كه در هنگام بیان مطالب به گونه ای عمل نماید كه همزمان دانشجویان به طریقه سخن گفتن و بیان مطالب را نیز فرا بگیرند و سعی كند كه بسیار روان و سلیس مطالب را باین نماید و كلمات قابل فهم و زیبا باشد تا دانشجویان با الهام از مربی در گفتار از وی پیروی نماید.     فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: تعاریف و مفاهیم مفهوم فنون تدریس و تعاریف آن شرایط مربی از نظر قوانین موثر در تدریس وظایف عمومی مربیان از دیدگاه سازمانی تعریف مطالعه و روش های آن فصل دوم: آیین كلاس داری هدف از بررسی آیین كلاس داری نقش انگیزه نقش انضباط و كنترل بحث انضباط شخصی و تاثیر آن در كلاس داری فصل سومن: روش های كلی تدریس در نظام آموزشی روش های فعال و غیر فعال و قوانین اثر و نتیجه هدف های آموزشی مهایت های فرایند تدریس الف) مهارت های پیش از تدریس- تعریف استاندارد- آشنایی با طرح درست و فواید آن و فرم ب) مهارت های بپمن تدریس: 1- تنظیم صدا و حركات فیزیكی مربی 2- حفظ شخصیت و احترام مربی 3- فروتنی و ادب 4- بیان كافی مطالب درسی 5- اجتناب از ارائه مطالب غیر درسی 6- اجتناب از اختلاط موضوعات 7- كیفیت بیان مطالب بررسی فنون عرضه شده به كارآموز و بیان مطالب ارجاع اطلاعات كافی برای كارآموز انتظاراتی كه كارآموز از مراكز فنی و حرفه ای دارد: تقاضا و نیازهای عمومی و كلی در پداگوژی و نحوه برخورد با دیگران طریق شناخت افكار و استعدادهای افراد مهارت های پس از تدریس فصل چهارم: كلیات روش های تدریس 1- روش های تدریس غیر فعال- شیوه مكتبی- شیوه توضیحی- شیوه سخنرانی 2- روش های تدریس فعال- شیوه پرسش و پاشخ- شیوه بحث- شیوه اكتشافی 3- شیوه یا روش اكتشافی و روش حل مسائل 4- شیوه یا روش اكتشافی و روش حل مسائل بحث پایانی منابع و مأخذ مورد استفاده
 • پاورپوینت بررسی نمایانگر فضایی محله باغ فیض #شهرسازی و pptx
 • پاورپوینت بررسی نمایانگر فضایی محله باغ فیض شناسه محصول :94583 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 275 حجم فایل: 13418.52246 مگابایت
 • پاورپوینت تفسیر آیات 61 توبه و 8 عنکبوت و 92 یوسف #فقه و حقوق اسلامی و pptx
 • پاورپوینت تفسیر آیات 61 توبه و 8 عنکبوت و 92 یوسف شناسه محصول :72654 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 380 حجم فایل: 1.129882813 مگابایت
 • بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه #حسابداری و doc
 • بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه شناسه محصول :71882 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 170 تعداد بازدید : 337 حجم فایل: 1.512695313 مگابایت
 • پاورپوینت زندگینامه عطار نیشابوری #زبان و ادبیات فارسی و ppt
 • پاورپوینت زندگینامه عطار نیشابوری شناسه محصول :100422 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 738 حجم فایل: 1999.505859 مگابایت
 • پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدلهاي خودرگرسيوني و با وقفه توزيعي #اقتصاد و ppt
 • پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدلهاي خودرگرسيوني و با وقفه توزيعي شناسه محصول :99248 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 263 حجم فایل: 703.5507813 مگابایت
 • پاورپوینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی #معماری و pptx
 • پاورپوینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی شناسه محصول :102489 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 233 حجم فایل: 7196.400391 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *