خلاصه کتاب – مبانی مدیریت #مدیریت و pdf

خلاصه کتاب – مبانی مدیریت

دانلود

خلاصه کتاب – مبانی مدیریت #مدیریت و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت خلاصه کتاب – مبانی مدیریت   درس اصول سازماندهی و مدیریت ساختار سازمانی   فهرست مطالب    فصل اول: مبانی مدیریت چگونه این نقشها درمشاغل مدیران دیده میشوند؟ صفحه  آیا همه مدیران در آمدهای شش رقمی دارند؟ صفحه 31 فصل دوم: چهره متحول مدیریت نیروی کار در سال 11 چگونه خواهد بود؟ صفحه 1 چگونه مدیران اخالقیات خود را بهبود میبخشند؟ صفحه 3 فصل ششم: تکنولوژی و طراحی فرایندهای کار فناوری با چه روشهایی به تصمیمگیری کمک میکند؟ صفحه 1 فصل هفتم: سازماندهی ساختارتیم محور چیست؟ صفحه 1 چرا حرکت به سوی سازمانهای بدون مرز وجود دارد؟ صفحه 1 فصل نهم: مدیریت منابع انسانی مفاهیم جدید در مدیریت منابع انسانی صفحه 3 فصل دهم جدول سنخ شناسی شخصیتی و نمونه شغلی هالند فصل یازدهم قانون کار فصل سیزدهم سرپرستی فصل چهاردهم شایعه  بینشهای گوناگون در فرایند ارتباطات مدیریت و مدیران هیچ الگوی جهانشمولی برای تعریف مدیر موفق و روش مدیریت بهینه وجود ندارد. در این فصل به منظور آشنایی با  مدیریت، به این سواالت پاسخ داده میشود: مدیران چه کسانی هستند و در چه جاهایی کار میکنند؟ مدیریت چیست و وظایف  مدیران کدامند؟ چرا باید به مطالعه مدیریت پرداخت؟ و چگونه مدیریت را مطالعه کنیم؟ مدیران چه کسانی هستند و در کجا کار میکنند؟ مدیران در جاهایی کار میکنند که آن را سازمان مینامیم. یک سازمان، آرایشی سیستماتیک از افرادی است که به منظور  دسترسی به اهدافی خاص گرد هم آمدهاند.فصل اول مدیریت و مدیران 2   سه ویژگی مشترک همه سازمانها کدامند؟ تمام سازمانها دارای سه ویژگی مشترک زیر هستند: 1. هدف مشخص سازمان معموال به صورت یک هدف یا مجموعهای از اهداف بیان میشود. 2. هیچ هدفی به خودی خود قابل دسترسی نیست مگر اینکه سازمان افراد را وادار به تصمیمگیری در جهت تعیین هدف و انجام اقدامات در جهت نیل به آن کند. 3. همه سازمانها از ساختار سازمانی برای هدایت و کنترل افراد خود استفاده میکنند. وجه تمایز مدیران و کارکنان عملیاتی چیست؟ افراد داخل سازمان را میتوان به دو گروه تقسیم کرد: 1. کارکنان عملیاتی: افرادی هستند که مستقیما شغل و یا وظیفهای دارند و هیچ مسوولیتی برای نظارت بر دیگران ندارند. 2. مدیران: افرادی هستند که فعالیتهای سایر افراد سازمان را هدایت میکنند. معموال مدیران به سه دسته مدیران عملیاتی، مدیران میانی، و مدیران ارشد تقسیم میشوند. یک مدیر ممکن است خود  مسوولیتهای عملیاتی نیز بر عهده داشته باشد. مدیران چه عناوینی را در سازمانها دارند؟ مدیران عملیاتی را سرپرست مینامند که مسوولیت آنها هدایت روزانه کارکنان عملیاتی است. مدیران میانی بین مدیر عملیاتی یا سرپرست و مدیر ارشد قرار دارند و وظیفه آنها تبدیل اهداف تعیین شده مدیریت ارشد به  جزییات است. به مدیران میانی عناوینی از قبیل مدیر گروه، مسوول پروژه، رییس واحد، مدیر منطقه، رییس دانشکده، یا مدیر  بخش اطالق میشود .فصل اول مدیریت و مدیران 3 مدیران ارشد در باالترین سطح سازمان یا نزدیک به آن قرار دارند و وظیفه آنها تصمیم گیری در مورد اهداف، جهت گیریهای  سازمان، و اجرای سیاستهایی است که بر همه سازمان تاثیر میگذارد. مدیران ارشد عناوینی نظیر معاون، رییس، مدیرکل،  مدیرعامل، یا رییس هیات مدیره دارند. مدیریت چیست و وظایف مدیران کدامند؟ مدیران صرف نظر از اینکه در چه شرکت و در چه سطحی هستند، دارای ویژگیهای مشترکی هستند. در این بخش ضمن  تعریف مدیریت، وظایف کالسیک آن، تحقیقات جدید پیرامون نقشهای مدیریت، نگاهی به کاربرد جهانی مفاهیم مدیریت  خواهیم داشت. مدیریت را چگونه تعریف میکنیم؟ مدیریت به معنی فرآیند انجام کارها به طور اثربخش و کارا به وسیله دیگران است. در این تعریف اصطالحات فرآیند، اثربخشی  و کارایی قابل بحث و بررسی هستند. اصطالح فرآیند نشان دهنده وظایف مدیر است. اصطالح کارایی یعنی درست انجام دادن وظایف، و به رابطه ورودی و  خروجی اشاره میکند. اثربخشی در یک سازمان به معنی دستیابی به هدف است. اگرچه اثربخشی و کارایی دو مقوله متفاوت هستند ولی ارتباط نزدیکی با هم دارند. اگر مدیری کارایی را نادیده بگیرد، اثر  بخشی آسانتر خواهد بود. درمقابل، یک سازمان میتواند با درست انجام داده کارهای غلط، بدون اثربخشی کارایی داشته باشد. مدیریت خوب یعنی رسیدن به اهداف )اثربخشی( موردنظر با حداکثر کارایی. بنابراین مدیریت ضعیف اغلب ناشی از عدم  اثربخشی و عدم کارایی یا اثربخشی حاصل از عدم کارایی بوده است.   نوع فایل:Pdf سایز: 1.09 MB   تعداد صفحه:131 
 • پاورپوینت مسئولیت مدنی دولت #علوم انسانی و pptx
 • پاورپوینت مسئولیت مدنی دولت شناسه محصول :99413 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 181 حجم فایل: 4351.001953 مگابایت
 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق گردشگری الکترونیکی #علوم انسانی و docx
 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق گردشگری الکترونیکی شناسه محصول :67747 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 71 تعداد بازدید : 266 حجم فایل: 0.110351563 مگابایت
 • جزوه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل #برنامه نویسی و pdf
 • جزوه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل شناسه محصول :57586 موضوع : برنامه نویسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 104 تعداد بازدید : 1330 حجم فایل: 1.828125 مگابایت
 • پاورپوینت جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد شناسه محصول :74447 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 358 حجم فایل: 1.52734375 مگابایت
 • مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی #فقه و حقوق اسلامی و doc
 • مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی شناسه محصول :59416 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 97 تعداد بازدید : 438 حجم فایل: 0.107421875 مگابایت
 • پاورپوینت نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی شناسه محصول :94763 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 140 تعداد بازدید : 348 حجم فایل: 14098.63477 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *