جزوه کاربرد آزمون های روانی رشته مشاوره #روان شناسی و pdf

جزوه کاربرد آزمون های روانی رشته مشاوره

دانلود

جزوه کاربرد آزمون های روانی رشته مشاوره #روان شناسی و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه کاربرد آزمون های روانی رشته مشاوره     جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فصل اول: تاریخچه آزمون های روانی  شروع واقعی آزمون های روانی  اولین آزمون روانی به معنای واقعی کلمه مقیاس هوشی بنیه- سیمون است، که در سال 1905 جهتاندازه گیری هوش 2 کودکان ساخته شد. و بر همین دلیل بنیه را پدر آزمون های روانی نامبردهاند. جیمز مک کین کتال  (1860 – 1944) کتال از همکاران گالتون و از شاگردان وونت بود. در سال 1890 برای اولین بار کلمه آزمون روانی توسـط کتـال بـه کـار برده شد.  3 فرانسیس گالتون  (1822 -1911) گالتون معدود کسانی است که به نظر روان شناسان دارای بهره هوشی معادل 200 بوده است. او معتقد بودد« تا زمانی که تخیلات و تفکرات و اتفاقات عالم و طبیعت و عقل در قیداندازه و عدد نیاید، نمی توان آن ها را در قلمرو علم در آورد». گالتون (1883) یکی از نخستین کسانی است که به مطالعه واندازه گیری تفاوت های فردی پرداخت. او عقیده داشت که بین توانایی ذهنی (هوش) و تمیز حسی رابطه وجود دارد. هر چه میزان هوش بالاتر باشد، سطح تمیز حسی نیز بالاتر است. بر این اساس بود که برایاندازه گیری قدرت تمیز حسی، آزمون های مختلفی را ابداع کرد. وی معتقد بود که با این آزمون ها می توان هوش و توانایی های ذهنی افراد را مورد اندازه گیری قرار داد.  فصل دوم : طبقه بندی انواع آزمون های روانی آزمون ها را بر حسب ملاك های متفاوت می توان به انواع مختلف طبقه بندی کرد. در اینجا انواع آزمون ها را بر اساس برخی از ملاك ها طبقه بندی می کنیم.  1- از نظر مشخصات خارجی یا فرم و شکل  1 الف- آزمون های مود- کاغذی : در این آزمون ها آزمودنی به طور کتبی به سوال هایی که از او پرسیده می شود، پاسخ می دهد.  ب- آزمون های عملکردی : در این آزمون های از آزمودنی خواسته می شود که یک سلسله کارهای دستی بر روی ابزارهایی 2 که به او ارائه می شود، انجام می دهد.  2- از نظر ماهیت و محتوای ظاهری (استفاده از کلام)  الف- آزمون های کلامی 3 در این آزمون های سوال ها به صورت گفتاری یا نوشتاری مطرح می شود  و آزمودنی پاسخ خود را به صورت گفتار یا نوشتار ارائه می کند. آزمون های کلامی معمولاً وابسته به فرهنگ هستند.  ب- آزمون های غیر کلامی :1 آزمون هایی هستند که در آن ها نقش زبان به حداقل ممکن کاهش می یابد. آزمون های غیر کلامی ممکن است از نوع آزمون عملکردی باشد.  3- از نظر اجرا  الف- فردی، آزمون های فردی توسط یک آزمونگر متخصص بر روی یک آزمودنی اجرا می شود. در این آزمون های آزمونگر  پاسخ های شفاهی و محوی انجام تکالیف تعیین شده توسط آزمودنی را نیز شب کرده و رفتارهای بالینی او را در موقعیت اجرای آزمون نیز یادداشت می کند. تست کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره    1- در آزمون رورشاخ، به عناصری مانند شکل، رنگ و حرکت، که در ادراك لکه و معنی بخشی به آن نقش مهمی دارند، چه می گویند؟  1) محتوا 2) محل ادراك  3) تعیین کننده ها 4) پاسخ های رایج  2- کدام پرسشنامه برای بررسی منبع کنترل درونی یا بیرونی، تهیه شده است؟  1)راتر 2) یونگ 3) آیزنگ 4) برن رویتر  3- اگر آزمودنی در خرده آزمون های حافظه، حساب و تطبیق علائم مقیاس هوشی وکسلر به طور معنی دار دارای نمراتی کمتر از خرده آزمونهای دیگر باشد، احتمال……. در وی وجود خواهد داشت.  1) نقص توجه 2) تفرقه حواس 3) حافظه ضعیف 4) اختلالات یادگیری  4- کدام دانشمند نظریه سلسله مراتب عوامل گروهی هوش را مطرح کرده است؟  1) ترستون 2) ورنون 3) اسپیرمن 4) گیلفورد  5- پاسخ های انضمامی در آزمون کلمات فراخوان یونگ نشانه چیست؟  1) افسردگی 2) درون گرایی 3) پرخاشگری 4) برون گرایی  6- در آزمون رورشاخ کدامیک از موارد زیر جزو «تعیین کنننده ها» طبقه بندی نمی شود؟  1) حرکت 2) رنگ 3) مکان 4) فورم  7- متن کارت های آزمون C. A. T بر اساس کدام یک از رویکردهای روانشناختی ساخته شده است؟  1) روانکاوی 2) رفتار گرایی  3) روان شناسی شناختی 4) روان شناسی انسان گرا  پاسخنامه   3 -1  1 -2  2 -3  2 -4  4 -5  3 -6  1 -7 فهرست مطالب  کاربرد آزمونهای روانی………………………………………………………………………………………………………….. 9 فصل اول: تاریخچه آزمون های روانی…………………………………………………………………………………………. 10 شروع واقعی آزمون های روانی ………………………………………………………………………………………………… 11 3 فرانسیس گالتون 11 …………………………………………………………………………………………… (1822 -1911) 1 آلفردبنیه 11 …………………………………………………………………………………………………. (1857 -1911) فصل دوم : طبقه بندی انواع آزمون های روانی……………………………………………………………………………….. 13 1-از نظر مشخصات خارجی یا فرمو شکل ……………………………………………………………………………………. 13 2-از نظر ماهیت و محتوای ظاهری (استفاده از کلام) …………………………………………………………………………. 13 3-از نظر اجرا ………………………………………………………………………………………………………………… 13 فصل سوم: «پایایی آزمون» …………………………………………………………………………………………………… 17 روش های تعیین پایایی ………………………………………………………………………………………………………. 17 روش دو نیمه کردن آزمون……………………………………………………………………………………………………. 18 روش کودر- ریچاردسون ………………………………………………………………………………………………………..19 فصل چهارم: «روایی آزمون» …………………………………………………………………………………………………. 20 تعریف و مفهومروایی…………………………………………………………………………………………………………. 20 انواع روایی……………………………………………………………………………………………………………………. 20 روایی سازه……………………………………………………………………………………………………………………. 22 فصل پنجم: هنجارها و نیمرخ ها ……………………………………………………………………………………………… 24 تعریف نرم ……………………………………………………………………………………………………………………. 24 انواع نرمها……………………………………………………………………………………………………………………. 24 بهره هوشی …………………………………………………………………………………………………………………… 24 نیمرخ روانی ………………………………………………………………………………………………………………….. 27 فصل ششم: نظریه های هوش ………………………………………………………………………………………………… 28 ماهیت هوش …………………………………………………………………………………………………………………. 28 بنیه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مجموعه تستهای سالهای اخیر……………………………………………………………………………………………… 152 پاسخنامه مجموعه تست کاربرد آزمونهای روانی…………………………………………………………………………….. 159 مجموعه تست………………………………………………………………………………………………………………..164 پاسخنامه …………………………………………………………………………………………………………………….169 منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 173   نوع فایل:Pdf  سایز: 2.59mb  تعداد صفحه:172 
 • دانلود پاورپوینت تأمین مالی بلندمدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری) #حسابداری و pptx
 • دانلود پاورپوینت تأمین مالی بلندمدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری) شناسه محصول :63792 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 392 حجم فایل: 0.396484375 مگابایت
 • پاورپوینت باران اسیدی #معماری و ppt
 • پاورپوینت باران اسیدی شناسه محصول :93263 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 332 حجم فایل: 548.7910156 مگابایت
 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق معیارهای عملکرد جامع #علوم انسانی و docx
 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق معیارهای عملکرد جامع شناسه محصول :67775 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 0.060546875 مگابایت
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سقف شیشه‌ای #مدیریت و doc
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سقف شیشه‌ای شناسه محصول :95430 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 105.4072266 مگابایت
 • اصول و راهکارهای تعمیر و نگهداری ساختمان #عمران و ساختمان و docx
 • اصول و راهکارهای تعمیر و نگهداری ساختمان شناسه محصول :72779 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 347 حجم فایل: 5.190429688 مگابایت
 • ترس #پزشکی و docx
 • ترس شناسه محصول :54681 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 92 تعداد بازدید : 617 حجم فایل: 0.866210938 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *