جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست #معماری و pdf

جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست

دانلود

جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست #معماری و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تستتاریخچه:سال هاست که ایرانیان ساروج را به عنوان یک ملات آبی می شناسند و در ساخت تخت جمشید از آن بهرهبردند. تا زمانیکه رومیان 2000 سال پیش اقدام به ساخت پانتئون (27 سال قبل از میلاد) نمودند، آنان از ترکیب نوعیخاکستر با آهک شکفته ماده ای مشابه سیمان امروزی بدست آوردند که در برابر عوامل جوی بسیار مقاوم بود. سیمان از لغت سمنتوم رومی گرفته شده است. همین کار را یونانیان با خاك سانترین و در شمال اروپا با تراس و آهکشکفته انجام دادند. سیمان به شکل امروز خود توسط یک بنای انگلیسی به نام«ژوزف آسپیرین» در سال 1824 م از اختلاط و پختن آهک وخاك رس در حرارت بالا و آسیاب کردن آن حاصل و به عنوان آهک آبی به نام سیمان پرتلند ثبت گردید. این محصول به علّت شباهت با سنگ های ناحیه پرتلند در انگلستان، سیمان پرتلند نام گرفت. این ماده امروزه به عنوانمصالح پایه در عموم ساختمانها به مصرف می رسد. سیمان: پودر ریز و چسبنده ای است به رنگ طوسی متمایل به سبز که از اختلاط و همگن نمودن آهک و خاك رس بهنسبت سه به یک یا چهار به یک و حرارت دادن به آنها حاصل می شود. این ماده پس از ترکیب با آب خاصیت چسبندگی پیدا می کند که به عنوان یکی از مصالح چسبنده ی آبی (هیدرولیک) که در آب و هوا سخت می شود. و در ساخت بتن و ملات های مختلف سیمانی به مصرف می رسد. v مراحل ساخت سیمان به ترتیب زیر می باشد: تهیه مواد اولیه← خرد کردن و آسیاب کردن مواد اولیه ← ترکیب مواد اولیه ← پخت مواد اولیه ← آسیاب کردنکلینکر و افزودن سنگ گچ ←بسته بندی سیمان مرحله اول (تهیه مواد اولیه): مواد اولیه ساخت سیمان آهک و خاك رس می باشد که با نسبت 4 : 1 یا 3 : 1 ترکیبمی شوند، این مواد حاوی کانی های گوناگونی به شرح زیر می باشد: 1. آهک (cao): ماده اصلی ساخت سیمان می باشد که حدود 67 تا 60 درصد (متوسط 63%) وزن سیمان را به خوداختصاص می دهد. چنانچه آهک در سیمان به صورت ترکیب در آمده باشد، سیلیکات کلسیم سیمان افزایش یافته و مقاومت اولیه سیماندر برابر آب دریا و آب های سولفات دار بالا می رود و حرارت زایی سیمان به هنگام ترکیب با آب نیز افزایش می یابد.? نکته: وجود آهک آزاد بیش از اندازه در ملات موجب مکش آب ملات پس از گیرش و شکفته شدن آهک می شودکه این امر ترکیدن ملات را در پی خواهد داشت. مجموعه تست دروس فنی ساختمان 31. انتقال حرارت از یک جداره به چه عواملی بستگی دارد؟ 1) جنس جداره و دمای متوسط جداره و مساحت جداره 2) ضخامت جداره، مساحت جدار و اختلاف دمای داخل و خارج 3) اختلاف دما، مساحت و جرم حجمی جداره 4) ضریب هدایت حرارتی کلی جداره، مساحت جداره، اختلاف دمای دو طرف جداره 32. در سامانههای غیرفعال اقلیمهای سرد مصالح دیوار بایـد، ظرفیـت حرارتـی ………. و چگـالی …………..داشته باشند. 1) بالا- پائین 2) بالا- زیاد 3) پائین- بالا 4) پائین- پائین زبان عمومی و تخصصی Part A: VocabularyDirections: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.1. The new economic policies threaten to ……….. the health care system.1) denote 2) trigger 3) assimilate 4) undermine2. The map clearly ………. the boundary between Turkey and Iraq.1) intrudes 2) conducts 3) delineates 4) withdraws3. A rise in interest rate and inflation would severely ………. economic growth.1) retard 2) depart 3) predispose 4) mistreatدروس تاریخ و مبانی نظری 61. پلکان به عنوان یک عنصر شاخص فضایی، در معماری کدام دورههای زیر مطرح بوده است؟ 1) ایران ساسانی و یونان باستان 2) ایران هخامنشی و روم باستان 3) مصر باستان و روم باستان 4) یونان باستان و مصر باستان 62. مهمترین اصل در طراحی معابد تدفینی مصری کدام است؟ تکیه بر …………….. 1) تقارن محض و مرکز گرایی 2) محور طولی و جهت 3) حضور همسان محور طولی و عرضی 4) محور طولی بدون تأکید بر جهت 63. الگوی «ماندالا»یی در طراحی معابد و شهرهای کدام فرهنگ یا تمدن زیر وجود داشته باشد؟ 1) بودایی 2) بینالنهرین 3) سند 4) هندویی 64. در سیر معماری بودایی از هند به ژاپن «استوپا» به کدام بنا در مجموعه معابد تبدیل میشود؟ 1) پاگودا 2) هی سای شی 3) کوندو 4) چایتیا درك عمومی منظر 111. کدام یک از درختان زیر از نظر قابلیت واکاری و هرس و پیوند مناسبترند؟ 1) توت 2) کاج 3) نخل 4) هیچکدام 3. کدام یک از مصالح زیر برای کفسازی محوطهها در نقاط گرم و خشک مناسبتر است؟ 1) آسفالت 2) آجر 3) سنگ 4) بتنی 114. با توجه به مفاهیم آبشناسی و در ارتباط با فرسایش، توانایی آب در جابجا کردن آبرفت بیشتر بسـتگیبه کدام مورد دارد؟ 1) پهنای رودخانه 2) سرعت آب 3) غلظت آب 4) موقعیت رودخانهپاسخنامه تشریحی زبان عمومی و تخصصی 1. گزینه «4» صحیح است. پاسخ تشریحی: سیاستهای جدید اقتصادی تهدید به تضعیف ساختن سیستم محافظت سلامتی شدهاند. denote (1 نشان دادن، وکالت کردن بر، معنی دادن، اشاره داشتن بر Trigger (2 آغازگر، مقدمه، جرقه، به کار انداختن، عامل ………. شدن trigger sth off assimilate (3 (غذا) جذب کردن، (فکر، دانش، مهاجر و…) جذب کردن، پذیرفتن، شبیه ساختن، همانند کردن Undermine (4 تصعیف کردن، متزلزل ساختن، تحلیل بردن، زیر پای ……….. را خالی کردن فهرست مطالب نواع کوره های سیمان پزی :…………………………………………………………………………………………………..12مواد اولیه سیمان پس از پخت : ……………………………………………………………………………………………….13خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ترکیب های سیمانی :………………………………………………………………………….18آزمایش های سیمان: ………………………………………………………………………………………………………….27تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………….30شناخت اجزای تشکیل دهنده بتن و ویژگی های آنها ………………………………………………………………………….31ویژگی سنگدانه های طبیعی : …………………………………………………………………………………………………33تأثیر سنگدانه های طبیعی بر بتن تولیدی : ……………………………………………………………………………………33ویژگی های سنگدانه های مصنوعی :…………………………………………………………………………………………..33تأثیر سنگدانه های مصنوعی بر بتن تولیدی : ………………………………………………………………………………….34آب مخلوط در بتن : …………………………………………………………………………………………………………..34مشخص شدن مقدار آب : ……………………………………………………………………………………………………..37خواص بتن: ……………………………………………………………………………………………………………………37پاسخنامه تشریحی……………………………………………………………………………………………………. 83بخار سدیم: …………………………………………………………………………………………………………………. 107مجموعه تست………………………………………………………………………………………………………………. 159پاسخنامه تشریحی …………………………………………………………………………………………………………. 195نوع فایل:Pdfسایز: 7.70mbتعداد صفحه:267
 • بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان #روان شناسی و doc
 • بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان شناسه محصول :52360 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 428 حجم فایل: 0.033203125 مگابایت
 • پاورپوینت آماده سازی زمین از منظرگاه طراحی شهری #شهرسازی و ppt
 • پاورپوینت آماده سازی زمین از منظرگاه طراحی شهری شناسه محصول :69489 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 202 تعداد بازدید : 448 حجم فایل: 20.41601563 مگابایت
 • پاورپوینت با موضوع آلودگی هوا #علوم پایه و ppt
 • پاورپوینت با موضوع آلودگی هوا شناسه محصول :101541 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 502 حجم فایل: 3089.275391 مگابایت
 • پاورپوینت آزمایش تجزیه آسفالت #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت آزمایش تجزیه آسفالت شناسه محصول :100715 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 316 حجم فایل: 1134.084961 مگابایت
 • پاورپوینت آسیب شناسی خانه انصاری #معماری و pptx
 • پاورپوینت آسیب شناسی خانه انصاری شناسه محصول :86643 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 357 حجم فایل: 20.33496094 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل دانشگاه پلی تکنیک محمد مراکش #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل دانشگاه پلی تکنیک محمد مراکش شناسه محصول :96660 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 277 حجم فایل: 3304.921875 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *