جزوه مبانی نظری معماری #معماری و pdf

جزوه مبانی نظری معماری

دانلود

جزوه مبانی نظری معماری #معماری و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه مبانی نظری معماری جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 عناصر اولیه در ارتباط بصری هر تصویری از عناصر اولیه مرکب است. این عناصر عبارتند از: نقطه، خط، شکل، جهت، سایه – روشن، رنگ، بافت، بعـد،مقیاس و حرکت. انتخاب و ترکیب این عناصر بستگی به ساخت و نوع کار دارد. نقطه: ساده ترین، تجزیه ناپذیرترین و اولین عنصر است. نقطه همیشه به شکل دایره توپر نیست و هـر شـکلی مـیتوانـد داشـتهوباشد. نقطه ب دن یا شکل بودن آن نسبت به محدوده فضایی که در آن قرار دارد تعریف میشود. یک واحد سـاختمانی درعکس هوایی شهر، یک نقطه است اما در مقیاس محله دیگر یک نقطه به حساب نیامده و یک شکل محسوب می . شود نقطه مبین یک مکان در فضا است و چشم را شدیداً به خود جذب میکند. نقطه وسیله اندازهگذاری است. چند نقطـه دریک کادر خاصیت اتصالی دارد. سبکی در نقاشی وجود دارد به نام (Pointilist) و پوینتیلیست که وسیله نقاشـی در آنفقط نقطه استتعریف ریاضی نقطه: نقطه عنصر بدون بعد است. از نظر هنرهای بصری اولین اثر قلم روی کاغذ یا… نقطه است و شـکل و انـدازه آن متغیـراست. نقطه انرژی کافی برای ارتباط بصری دارد. از نظر فلسفی فاقد بعد است و حالت ایستا، بدون جهت و مرکزی دارد. در فرمشناسی نقطه میتواند مشخص کننده دو سر یک خط، تقاطع دو خط، برخورد گوشههای یـک سـطح یـا حجـم ومرکز یک شکل یا یک محوطه باشد. نقطه در مرز محیط خود دارای تعادل و سکون است. عناصـر اطـراف را حـول خـودسازماندهی میکند و محیط اطراف را تحت تسلط قرار میدهد. وقتی نقطه از مرکز دور میشود یک کشـش بصـری بـیننقطه و محیطش به وجود می . آیدرنگهای گرم و سرد: اصطلاح رنگ گرم و سرد به دمای رنگ مربوط میشود که حاصل تاثیر فیزیولوژیک رنگهاست. رنگهای گرم باعث افزایشفشارخون، انقباض مردمک چشم، ایجاد انرژی و تحرك میشود و بالعکس رنگهای سرد. رنگهای گرم اصلی زرد و قرمز هستند. رنگ سرد اصلی آبی است. در یک ترکیببندی رنگهای گرم در حال انبسـاط بـودهنزدیکتر دیده میشوند. رنگهای سرد عمیق و آرام هستند و برای رنگ زمینه مناسبند. رنگ گرم در زمینه سرد از خلـوصو تحرك بیشتری برخوردار است و بالعکس. ترکیبات قرمز و زرد رنگهای گرم را تشکیل میدهد. میزان گرمای رنگها به ترتیب به صورت زیر است: نارنجی زرد ← نارنجی ← نارنجی قرمز ? 18 مبانی نظری معماری ترکیبات آبی و آبی سبز رنگهای سرد را تشکیل میدهد. آبی و فیـروزهای و آبـی روشـن رنگهـای سـردند کـه فیـروز هایسردترین رنگ است. رنگهای خنثی: رنگهای سفید، سیاه و انواع مختلف خاکستریها، رنگهای خنثی هستند که بار عاطفی زیادی نداشته و نه سرد و نه گرمند. رنگهای مکمل: ترکیب هر دو رنگ اصلی، رنگی را به وجود میآورد که مکمل رنگ اصلی سوم است. آبی + قرمز = بنفش ← زرد زرد + قرمز = نارنجی ← آبی آبی + زرد = سبز ← قرمز هر دو رنگ مکمل، اگر با نسبتهای مشخصی ترکیب شوند یک رنگ خنثی (خاکستری) به دست می . آید رنگهای مکمل کنار هم خاصیت رنگی یکدیگر را تشدید میکنند. در دایره رنگ اتین، رنگهای مکمل روی یک قطـر قـراردارند. فهرست مطالب عناصر اولیه در ارتباط بصری…………………………………………………………………………………… ……………….8تعریف ریاضی نقطه: …………………………………………………………………………………………………………….8عناصر نقطه مانند در معماری: …………………………………………………………………………………… ……………..9حالات روانی شکلها:……………………………………………………………………………………………………………11رنگمایه ( تونالیته یا سایه – روشن):…………………………………………………………………………………… ……….13ترکیب رنگها: ……………………………………………………………………………………………………………….. ..15رنگهای گرم و سرد: ……………………………………………………………………………………………………………17تضادهای رنگی ( کنتراست رنگی): …………………………………………………………………………………… ………..19نسبتهای گوته: ………………………………………………………………………………………………………………..19ویژگیهای روانی رنگها:…………………………………………………………………………………………………………20شکلها و رنگها:……………………………………………………………………………………………………………….. .22ترکیببندی ( کمپوزسیون 22………………………………………………………………………………….(Compositionطراز کردن و برجسته ساختن:…………………………………………………………………………………… ……………23انواع تعادل: ……………………………………………………………………………………………………………….. ….24تعادل متقارن: ……………………………………………………………………………………………………………….. .24تعادل نامتقارن:………………………………………………………………………………………………………………..25تعادل شعاعی یا مرکزی: ………………………………………………………………………………………………….27نوع فایل:Pdfسایز: 6.27mbتعداد صفحه:137
 • پاورپوینت بررسی انواع بادبندها #معماری و pptx
 • پاورپوینت بررسی انواع بادبندها شناسه محصول :104239 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 347 حجم فایل: 0.7 مگابایت
 • پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان #معماری و pptx
 • پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان شناسه محصول :102137 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 257 حجم فایل: 502.4423828 مگابایت
 • پاورپوینت تحقیق علّی مقایسه ای #علوم تربیتی و ppt
 • پاورپوینت تحقیق علّی مقایسه ای شناسه محصول :100538 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 393 حجم فایل: 203.2988281 مگابایت
 • پاورپوینت بررسی فرآیند ماشین وایرکات #برق و pptx
 • پاورپوینت بررسی فرآیند ماشین وایرکات شناسه محصول :95071 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 89 تعداد بازدید : 393 حجم فایل: 3176.280273 مگابایت
 • طراحی و پیاده سازی وب سایت اطلاعات مشتركین روستایی و شهری اداره گاز #کامپیوتر و doc
 • طراحی و پیاده سازی وب سایت اطلاعات مشتركین روستایی و شهری اداره گاز شناسه محصول :55303 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 87 تعداد بازدید : 451 حجم فایل: 5.954101563 مگابایت
 • پاورپوینت آزمايش تعيين درجه نرمی قير #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت آزمايش تعيين درجه نرمی قير شناسه محصول :100572 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 306 حجم فایل: 940.4462891 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *