جزوه فیزیولوژی(قسمت اول) #علوم پایه و pdf

جزوه فیزیولوژی(قسمت اول)

دانلود

جزوه فیزیولوژی(قسمت اول) #علوم پایه و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه فیزیولوژی(قسمت اول) جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 فیزیولوژی سلول مایعات بدن در یک فرد بالغ %60 وزن بدن را مایعات تشکیل می دهند.  – در نوزادان به علت غلبه بافت های همبند ( که محتوی درصد آب بیشتری هستند) 80-70 % وزن بدن را مایعات بدنتشکیل میدهند.  – با افزایش سن، درصد مایعات بدن کاهش می یابد. – در زنان نسبت به مردان به علت بالا بودن درصد چربی، درصد مایعات بدن کمتر از مردان است که بافت عضلانیبیشتری دارند.60% وزن بدن که شامل مایعات بدن میباشد در دو بخش مایعات داخل سلولی و مایعات خارج سلولی قرار میگیرند:  – مایعات داخل سلولی: 40 % وزن بدن – مایعات خارج سلولی: 20% وزن بدن را تشکیل میدهند و خود به دو بخش تقسیم میشوند که شامل مایع بین سلولی یامایع بینابینی (15 ) (interestitial% وزن بدن) و مایع داخل عروقی یا همان پلاسما (5% وزن بدن) است. – خون 8 9- % وزن بدن را تشکیل می دهد.الکترولیت های مایعات بدن آنیون های غالب داخل سلول آنیون های غالب خارج سلولK + Na +Mg ++ Ca ++کاتیونهای غالب داخل سلول کاتیونهای غالب خارج سلولپروتئینها ClPO43- HCO3 مقایسه مایعات خارج سلولی (پلاسما و مایع میان بافتی):  – پروتئینها بیشتر در پلاسما وجود دارند تا در مایع میان بافتی.  – طبق قانون دونان گیبس، وقتی پروتئینهای با بار منفی توانایی خروج از پلاسما را ندارند، یونهای مثبت مانند سدیم وکلسیم را بیشتر در پلاسما کنار خود نگه می دارند. لذا ، یونهای مثبت در پلاسما بیشتر است و یونهای منفی در مایعمیان بافتی بیشتر میباشد .چربی ها: اسکلت اصلی غشاء بوسیله دو لایه فسفولیپیدی ایجاد میشود. دو لایه فسفولیپیدی طوری کنار هم قرار گرفته اند کهبخش های فسفری (بخش های آبدوست) در طرفین و بخش های لیپیدی (آب گریز) در کنار هم و در میان غشاء جایبگیرند. بقیه اجزاء در میان این دو لایه قرار گرفته اند:  – ویژگی اصلی غشاء، سیالیت آن است یعنی اجزای به کار رفته قابلیت تحرك در طول غشاء را دارند. عامل اصلی تعیینکننده سیالیت غشاء ، کلسترولی است که در بین دو لایه چربی به کار رفته است. پروتئین ها: در غشاء سلولی پروتئین ها به دو صورت بکار رفته اند: 1) پروتئین های سرتاسری (.Integral Pro) که در سرتاسر غشاء سلول جای دارند و در انتقال مواد میتوانند نقشبازی کنند و خود دو دسته اند:الف – پروتئین های کانالی (.Channel Pro) که درون خود کانالی دارند که مواد میتوانند از طریق آن به داخل سلول وارد و یا از آن خارج شوند، مانند انواع کانالها.ب – پروتئین های حامل یا ناقل (.Carrier Pro ) که در وسط خود کانال ندارند. ماده انتقالی در یک طرف به آنها متصل شده و به دنبال این اتصال، پروتئین دچار تغییر شکل فضایی شده و ماده مذکور را در طرف دیگر غشاء آزاد میکند. 2) پروتئین های محیطی (.Peripheral Pro): این پروتئین ها چند ویژگی دارند: · در سطح داخلی سلول (داخل سلولی) غشاء قرار دارند.· نقش آنزیمی دارند.· در کنترل فعالیت های داخل سلولی شرکت دارند.کربوهیدرات ها: اینها در سطح خارجی غشاء قرار دارند ( در اتصال با پروتئین ها یا چربیها). نقش آنتی ژنی دارند، مثلا ، آنتی ژنهای گروه خونی ABO کربوهیدرات هستند:  – آنتی ژن A : ان _ استیل گالاکتوز آمین – آنتی ژن B : دی گالاکتوزیل  – آنتی ژن O : ال – فوکوز  – باعث منفی شدن بار غشاء می شوند ( بار خود غشاء، نه سطح درونی غشاء نسبت به بیرون آن).  – در ایجاد گلیکوکالیکس نقش دارند. – در تداخل بین سلولی (Cell to cell interaction ) نقش دارند.انتقال مواد از خلال غشاء سلولی  – انتقال مواد محلول در چربی: 2 و 2 O ، 2 N از طریق بخش لیپیدی به راحتی صورت میگیرد. مثل انتقال COü عامل مهم تعیین کننده سرعت انتقال مواد محلول در چربی : میزان حلالیت در چربی است . 20 ، CO2 ü برابر راحت تر از O2 جابه جا می شود ، چوت میزان حلالیت CO2 در چربی 20 برابر O2 استفهرست مطالب  مایعات بدن……………………………………………………………………………………………………………….. ….15الکترولیت های مایعات بدن …………………………………………………………………………………… ………………15مقایسه مایعات خارج سلولی (پلاسما و مایع میان بافتی):………………………………………………………. ……………… 16ساختمان غشای سیتوپلاسمی…………………………………………………………………………………… …………… 16چربی ها: ……………………………………………………………………………………………………………….. …….17پروتئین ها: ……………………………………………………………………………………………………………….. ….17کربوهیدرات ها:………………………………………………………………………………………………………………..18انتقال مواد از خلال غشاء سلولی …………………………………………………………………………………… …………18-انتقال مواد محلول در چربی: …………………………………………………………………………………… ……………18-انتقال مواد محلول در آب : …………………………………………………………………………………… ……………..18مکانیسم های انتقال …………………………………………………………………………………………………………..1919…… ……………………………………………………………………………………………………………….. :انتشار 1(عوامل موثربر انتشار : ………………………………………………………………………………………………………….20-2 انتقال فعال : ……………………………………………………………………………………………………………….21اسمز : ……………………………………………………………………………………………………………….. ……….2425……………………………………………………………………………………………………… ( : OSMOLE ) اسمولمروری بر کانال های یونی مهم …………………………………………………………………………………… ………….. 26هیپرپلاریزاسیون متعاقب :……………………………………………………………………………………………………..28تحریک ناپذیری مطلق : ……………………………………………………………………………………………………….28تحریک ناپذیری نسبی :………………………………………………………………………………………………………..2828…. …………………………………………………………………………………… : (2 NA/CA+ ) کلسیمی سدیمی کانال29……………………………………………………………………………: (LEAKING CHANEL = نشتی کانال) NA/K+ کانالعمل بی حس کننده های موضعی و اثر++ 30……………………………………………………………………………….. CAپتانسیل استراحت غشاء فیبر عصبی : …………………………………………………………………………………… …….31علل خودکاری ( اتوماتیسم ) در قلب و هعضل احشایی : ………………………………………………………………………..32قانون همه یا هیچ : ……………………………………………………………………………………………………………33هدایت در فیبرهای عصبی میلین دار : …………………………………………………………………………………… ……33فیزیولوژی سلول عضلانی………………………………………………………………………………………………………34عضله اسکلتی……………………………………………………………………………………………………………….. ..34بررسی بافت شناسی یک سارکومر : …………………………………………………………………………………… ……… 36نوع فایل:Pdfسایز: 9.49mbتعداد صفحه:265
 • مقاله درباره ی مركز داده یك انباره مركزی #مقالات مهندسی و doc
 • مقاله درباره ی مركز داده یك انباره مركزی شناسه محصول :74130 موضوع : مقالات مهندسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 1954 حجم فایل: 19.83984375 مگابایت
 • پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR) #پرسشنامه و doc
 • پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR) شناسه محصول :70307 موضوع : پرسشنامه فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 5 تعداد بازدید : 606 حجم فایل: 0.02734375 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی اتوکد #کامپیوتر و pptx
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی اتوکد شناسه محصول :102449 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 373 حجم فایل: 27806.05664 مگابایت
 • مبانی نظری جوانان روستایی و اشتغال کشاورزی #علوم انسانی و docx
 • مبانی نظری جوانان روستایی و اشتغال کشاورزی شناسه محصول :88608 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 57 تعداد بازدید : 189 حجم فایل: 0.112304688 مگابایت
 • پاورپوینت سیستم ساختمان‌سازی ICF #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت سیستم ساختمان‌سازی ICF شناسه محصول :68718 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 294 حجم فایل: 2.916992188 مگابایت
 • پاورپوینت مطالعات مجتمع مسکونی #معماری و pptx
 • پاورپوینت مطالعات مجتمع مسکونی شناسه محصول :88083 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 82 تعداد بازدید : 256 حجم فایل: 0.291992188 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *