جزوه ایستایی معماری #معماری و pdf

جزوه ایستایی معماری

دانلود

جزوه ایستایی معماری #معماری و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه ایستایی معماری   استاتیک یادآوری مفاهیم هم پایۀ علم مکانیک : زمان، فضا، جرم، نیرو قوانین پایۀ مکانیک : قانون متواضی الاضلاع : برای مشخص کردن نیرو نقطه اثر هم لازم است. اصل قابلیت انتقال نیرو : اگر نیرویی که به جسمی وارد می شود در راستای خودش جابجا شود اثرات خـارجی آن تغییـرنمی کند. قانون اول نیوتن (اینرسی) : اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر باشد تمایل به حفظ وضعیت خ Type equation.here . ود دارد قانون دوم نیوتن : F = m.a قانون سوم نیوتن (عمل و عکس العمل) : اگر جسمی به جسمی دیگر نیرویی وارد کند جسم دوم هم نیرویـی در همـینراستا و به همان اندازه اما در جهت مخالف به جسم اول وارد می کند. استاتیک ذرات در صفحه نمایش نیروها : بیان مقدار و زاویۀ نیرو از امتداد افق و در جهت مثبت مثلثاتی . نیروهای مساوی : نیروهایی موازی اند و مقدار جهتشان یکی است. نیروهای قرینه : نیرو هایی موازی که مقدارشان برابر و جهتشان مخالف است. محاسبۀ برآیند نیروها : شرط آنکه یک جسم صلب در صفحه مقید و معین باشد این است که: الف) تعداد معادلات و مجهولات برابر باشند (فقط سه عکس العمل تکیه گاهی وجود داشته باشد) (3و3) ب) هر سه عکس العمل با هم موازی یا متقارب نباشند. *در اجسام صلب نامقید ناقص اگر در شرایط خاص به حالت تعادل برسد عکس العمل های تکیـه گـاهی قابـل نحاسـبهاست ولی در اجسام صلب نا مقید نا مناسب اگر در شرایط خاص هم به حالت تعادل برسند همۀ عکس العمل های تکیـهگاهی قابل محاسبه نیست. *اگر تعداد عکس العمل های تکیه گاهی (تعداد مجهولات) کمتر از (تعداد معادلات) باشدنامقید ناقص است و اگر تعـدادعکس العمل های تکیه گاهی برابر 3 باشددو حالت دارد: هر سه با هم موازی و متقارب نیستند ← جسم مقید و معین است.هر سه با هم موازی و متقارب هستند ← جسم مقید نا مناسب است.و اگر تعداد عکس العمل های تکیه گاهی بزرگتر از 3 باشد نیز دو حالت دارد: فهرست مطالباستاتیک ……………………………………………………………………………………………………………….. ………7یادآوری ……………………………………………………………………………………………………………….. ……….7استاتیک ذرات در صفحه ………………………………………………………………………………………………………..8اجسام صلب و مجموعه نیروها…………………………………………………………………………………… ……………10محاسبۀ زاویۀ بین دو بردار در یک امتداد : …………………………………………………………………………………… .11قضیۀ وارینیون : ……………………………………………………………………………………………………………….12تعادل اجسام صلب…………………………………………………………………………………………………………….14انواع تکیه گاه در صفحه : ……………………………………………………………………………………………………..17اجسام صلب مقید یا نا مقید …………………………………* روش های پایدار کردن کابل های معلق: …………………………………………………………………………………… 74لکاب های ترکه ای: …………………………………………………………………………………………………………… 75سازه های چادری ( غشایی): …………………………………………………………………………………… …………….. 75* سازه های متکی بر هوا (75 ………………………………………………………………………………..(air supported* سازههای پر شده با هوا (76 ………………………………………………………………………………….. (air inflatedمشخصه سازه های تنسگریتی: …………………………………………………………………………………… ………….. 77نوع فایل:Pdfسایز: 5.39mb تعداد صفحه:79
 • پاورپوینت ابزار بندی و رفتار نگاری در مهندسی دیواره های شیبدار #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت ابزار بندی و رفتار نگاری در مهندسی دیواره های شیبدار شناسه محصول :73414 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 258 حجم فایل: 16.84863281 مگابایت
 • پاورپوینت ساختمان و اجزای آن #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت ساختمان و اجزای آن شناسه محصول :67102 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 309 حجم فایل: 1.021484375 مگابایت
 • ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه #مدیریت و docx
 • ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شناسه محصول :56784 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 108 تعداد بازدید : 316 حجم فایل: 0.3125 مگابایت
 • پاورپوینت پیمان آخال چیست #علوم انسانی و pptx
 • پاورپوینت پیمان آخال چیست شناسه محصول :104017 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 1747 حجم فایل: 4.03 مگابایت
 • پاورپوینت مبانی و روش تهیه طرح کسب و کار #کسب و کار و pptx
 • پاورپوینت مبانی و روش تهیه طرح کسب و کار شناسه محصول :64846 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 69 تعداد بازدید : 741 حجم فایل: 0.340820313 مگابایت
 • پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع سهام عادی #حسابداری و pptx
 • پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع سهام عادی شناسه محصول :93607 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 261 حجم فایل: 1306.349609 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *