بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان #حسابداری و docx

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

دانلود

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان #حسابداری و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان صل اول کلیات تحقیق 11مقدمه 121-1) بیان مساله و تبیین موضوع : 121-2) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق : 141-3)اهداف اصلی تحقیق : 151-4)فرضیه های تحقیق: 161-5) تعریف واژگان تحقیق 161-5-1) اعتبار بخشی: 161-6) فرهنگ سازمانی: 181-6-1) عملکرد بیمارستانی : 18فصل دوم ادبیات تحقیق 202-1 ) اعتبار بخشی : 212-1-1 ) مدل های اعتبار بخشی : 232-1-2 ) ارزیابی مدل های اعتبار بخشی : 232-1-2-1 ) مدل JCI : 242-1-3) مراحل اجرای اعتبار بخشی: 252-1-3-1) خود ارزیابی : 252-1-3-2) بررسی حضوری : 252-1-3-3 ) اجرا بازرسی : 262-1-4 )کاربرد : 262-1-4-1) رفتار پرسنلی : 262-1-4-2) گسترش تغییرات : 272-1-4-3) تاثیرات سازمانی : 272-1-4-4 ) تاثیرات مالی : 272-1-4-5 ) دیدگاه مشتریان و رضایتمندی بیماران : 282-1-4-6 ) افشای عمومی : 282-1-4-7 ) اندازه گیری کیفیت : 282-1-4-8 ) توسعه تخصص ها : 292-1-4-9) اعتبار بخشی و توریسم درمانی : 292-1-5 )چالش های عمده استقرار اعتبار بخشی : 302-1-6) اهداف اعتبار بخشی : 302-2) فرهنگ سازمانی 312-2-3-1)مدل کامرون و کویین : 322-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: 322-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 322-2-3-5) مدل دنیسون : 332-2-3-5-1) درگیر شدن در کار : 332-2-3-5-2)سازگاری : 332-2-3-5-3)انطباق پذیری : 342-2-3-5-4)رسالت : 342-3) عملکرد سازمانی : 342-3-1) اهداف اندازه گیری عملکرد 362-3-2)نظریه های مهم عملکرد 361-2-3-2) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: 372-2-3-2) گروه لیپ فراگ : 373-2-3-2)راهبرد های کاربردی : 374-2-3-2) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: 375-2-3-2) نظریه های اثر بخشی سازمانی 381 – مدل اهداف عقلایی 392- مدل سیستم های باز 393-مدل فرایند های داخلی : 394 – مدل ارتباطات انسانی : 402-3-3) مدل های ارزیابی عملکرد : 402-3-3-1) مدل تحلیل پوششی داده ها: 402-3-3-2) کارت امتیاز متوازن: 412-3-3-3) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: 412-3-3-4) مدل پابن لاسو : 422-3-3-5) مدل پارسونز : 422-3-3-6) مدل دنیش : 422-3-3-7) مدل سازمان بهداشت جهانی : 432-3-3-8) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : 432-3-4) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری 442-3-5) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: 442-3-6) عملکرد ورضایتمندی بیماران 452-4) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق 472-4-1 ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی 472-4-2 ) فرهنگ سازمانی و عملکرد 482-5) پیشینه تحقیق 492-5-1) مطالعات داخلی 492-5-2) مطالعات خارجی 50فصل سوم روش شناسی تحقیق 543-1) روش تحقیق 553-2) جامعه آماری 563-3) نمونه آماری 563-4) روش و ابزار گرد آوری داده ها 573-5) روایی و پایایی پرسشنامه 593-5-1) روایی پرسشنامه 593-5-2) پایایی پرسشنامه 633-6) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 63روش رگرسیونی چند گانه تعدیل شده : 64فصل چهارم تجریه و تحلیل داده ها و ارائه یافته ها 654-1)آمارتوصیفی 664-1-1) میزان پراکندگی پرسشنامه ها پخش شده در هریک از بیمارستان ها 664-2) آمار استنباطی 694-2-1) بررسی نرمال بودن دادهها 694-2-2) بررسی فرضیه های تحقیق 694-2-2-1 )بررسی فرضیه اول: 694-2-2-2) بررسی فرضیه دوم: 714-2-2-3 )بررسی فرضیه سوم: 734-2-2-4) بررسی فرضیه چهارم: 754-2-2-5)بررسی فرضیه پنجم : 774-2-3 ) خلاصه نتایج فرضیه ها 79فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد 815-1) مرور کلی تحقیق 825-2) بحث و نتیجه گیری: 835-3 )تحلیل مدل مفهومی پژوهش 865-4 ) محدودیت ها 875-4-1 ) محدودیت های تحقیق 875-5 )پیشنهادهای کاربردی 875-6 )پیشنهادهای پژوهشی 89 چکیده اطمینان از ارائه خدمات کیفی و ایمن ، به عنوان یکی از کارکرد های اصلی نظام سلامت می باشد طبعا سیاست گذاری ، برنامه ریزی، اجرا و کنترل مناسب در این زمینه ،اهمیت ویژه ای دارد . در این راستا مدل ارزشیابی اعتبار بخشی به عنوان یکی از معتبر ترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی، شیوه ای نو در جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت می باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اجرای اعتبار بخشی و عملکرد سازمانی با محوریت  بیمار و همچنین بررسی نقش تعدیل کنندگی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی  بر این رابطه بود .بر این اساس جامعه آماری مجموع 28 بیمارستان دولتی و خصوصی شامل380 بخش بالینی  مستقردر شهر مشهد را تشکیل داد و داده های 449 پرستار (در ارتباط با فرهنگ سازمان ) مبنی پردازش داده ها قرار گرفت .از پرسشنامه و داده های ثانویه برای گرد آوری داده ها استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون خطی ورگرسیون چند گانه تعدیل شده استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه توزیعی بین اعضای نمونه آماری 205 بخش بالینی بیمارستان ها که توسط نرم افراز  SPSS انجام شد نشان داد که اعتبار بخشی پیش بینی کننده مناسبی برای رضایتمندی بیماران(به عنوان عملکرد سازمان) است اما نقش تعدیل کنندگی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی بر این رابطه مورد تائید واقع نشد .   واژگان کلیدی: اعتبار بخشی  عملکرد بیمارستانی ، فرهنگ سازمان
 • پاورپوینت ضوابط و استاندارد بخش قلب بیمارستان #معماری و ppt
 • پاورپوینت ضوابط و استاندارد بخش قلب بیمارستان شناسه محصول :99252 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 71 تعداد بازدید : 176 حجم فایل: 2710.173828 مگابایت
 • مبانی نظری اقدام به خودکشی ، خود کشی #علوم انسانی و docx
 • مبانی نظری اقدام به خودکشی ، خود کشی شناسه محصول :91700 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 250 حجم فایل: 0.068359375 مگابایت
 • پاورپوینت اصول طراحی و ساخت سازه های پوسته ای #معماری و pptx
 • پاورپوینت اصول طراحی و ساخت سازه های پوسته ای شناسه محصول :57861 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 271 حجم فایل: 7.420898438 مگابایت
 • مقاله بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی #مدیریت و doc
 • مقاله بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی شناسه محصول :52700 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 285 حجم فایل: 0.16015625 مگابایت
 • مقاله تحقیق و بررسی روش مطالعه و یادگیری #علوم انسانی و docx
 • مقاله تحقیق و بررسی روش مطالعه و یادگیری شناسه محصول :69913 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 251 حجم فایل: 0.032226563 مگابایت
 • مبانی نظری پرخاشگری #علوم انسانی و docx
 • مبانی نظری پرخاشگری شناسه محصول :70037 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 321 حجم فایل: 0.061523438 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *