الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی ‌ در جوامع بسته و جوامع باز و آزاد #علوم تربیتی و doc

الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی ‌ در جوامع بسته و جوامع باز و آزاد

دانلود

الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی ‌ در جوامع بسته و جوامع باز و آزاد #علوم تربیتی و doc +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی ‌ در جوامع بسته و جوامع باز و آزاد   دراین مقاله درصددیم تا زوایایی جدید از آموزش و پرورشی را آشكار سازیم كهبه ابعاد خاموش و پنهان الگوهایی در جامعه عطف می كند كه برحسب نوع تربیتو جامعه پذیری متفاوت جوامع مختلف در افراد درونی می شوند و سپس اشخاص آنرا در تفكرات و كنش های شان بازآفرینی می كنند. الگوهایی كه بر طبق نوع تعاملات و تقابلات بین جهانبینی های فردی و گروهی افراد با جهان بینی جمعی جامعهء مرجع رخ می دهند وپس از درونی شدن در قالب كنش هایی جهت یافته، بروز داده می شوند. آنجا كهخاستگاه اش نهادهای پرورشی و تربیتی (خانه، مدرسه، مراكز دینی و رسانه هایجمعی) است و بروزش ابتدا در نهاد خانواده و سپس بازآفرینی اش در سایرنهادهای مدنی، همچون نهادهای اجتماعی، سیاسی و غیره. دو الگوی متفاوتنهادهای پرورشی كه در نهایت به دو جامعه متمایز باز یا بسته منجر می شود. در این راه، در قالب نظریه ای بنیادی و با روش جمع آوری اطلاعات اسنادی وبا استناد به پژوهش هایی كلان نگر و متعدد، به فراتحلیلی كه حاصل ارتباط وامتزاج پژوهش های مختلف بوده است، دست یافته و از آن طریق فرآیندی راتبیین می كنیم كه به نتایج و ارایه راه حلی منتهی می شود، كه برای پرورش وجامعه پذیری یك جامعه سالم و باز ضروری است و آن تعاملی خواهد بود كهمشاركت و قرار گرفتن در جایگاه دیگری را، نه تنها چراغ راه خود، كه تجربهو سیر عملی جامعه ساخته باشد و نوآوری ها و خلاقیت های افراد و به خصوصجوانان اش را در كل نظام اجتماعی و فرهنگی اش جذب و هضم كند. واژگان كلیدی: الگوی خاموش- الگوی پنهان- جامعه باز- جامعه بسته – جهان بینی جمعی.‌   فهرست مطالب   الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی ‌ در جوامع بسته و جوامع باز و آزاد 1 چكیده‌ 1 مقدمه‌ 2 نوع و روش تحقیق 3 الگوهای‌ خاموش‌ و پنهان 3 كنش های شكل دهنده الگوها 4 الگوی خاموش قدرت در پسِ كنش معطوف به قدرت 5 ریشه‌یابی‌ الگوی خاموشِ خودمحوری‌ در خانواده‌ و جامعه‌ 6 الگوی پنهانِ شیفتگی‌ قدرت‌ در روان، ‌آن گاه جامعه‌ 9 ریشه‌یابی‌ استبداد از فرد تا جامعه‌ 11 تعامل یا تقابل‌ جهان‌بینی‌ فردی، گروهی‌ و جمعی‌ 13 نهاد خانواده‌ 16 نهادهای‌ پرورشی‌ و تربیتی‌ 17 نهادهای‌ اجتماعی‌ 18 نقش رسانه ها در جوامع بسته و جوامع باز‌ 19 الگوهای ‌تربیتی‌، جامعه‌پذیری ‌و مشاركت‌ 21 علل ‌برخی ‌از آسیب‌های ‌اجتماعی ‌عدم ‌مشاركت‌ 22 حق انتخاب نسل جوان 24 جامعه‌ باز و آزاد‌ و اركان‌ آن‌ 25 جهان‌بینی‌ فردی‌ و جذب‌ آن‌ در جامعه‌ 26 تعامل عامل‌ پیوند جهان‌بینی‌ فردی‌ و جمعی‌ 27 نتیجه‌گیری‌ 29 فهرست‌ منابع فارسی 31
 • پاورپوینت آشنایی با مفهوم لیبرالیسم #علوم انسانی و pptx
 • پاورپوینت آشنایی با مفهوم لیبرالیسم شناسه محصول :93542 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 281 حجم فایل: 341.4853516 مگابایت
 • پاورپوینت رهبری سازمانها و تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان #مدیریت و pptx
 • پاورپوینت رهبری سازمانها و تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان شناسه محصول :92652 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 132 تعداد بازدید : 250 حجم فایل: 0.599609375 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل معماری استخر Kibitzenau #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل معماری استخر Kibitzenau شناسه محصول :104628 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 333 حجم فایل: 4.02 مگابایت
 • خلاصه کتاب خط مشی های سیاسی نهج البلاغه #جزوات دانشگاهی و doc
 • خلاصه کتاب خط مشی های سیاسی نهج البلاغه شناسه محصول :52824 موضوع : جزوات دانشگاهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 1206 حجم فایل: 0.01953125 مگابایت
 • پاورپوینت طرح مرمت بنا #معماری و pptx
 • پاورپوینت طرح مرمت بنا شناسه محصول :102195 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 264 حجم فایل: 2034.271484 مگابایت
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند داخلی #مدیریت و doc
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند داخلی شناسه محصول :95525 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 200 حجم فایل: 111.6230469 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *