ادله اثبات دعوی #فقه و حقوق اسلامی و doc

ادله اثبات دعوی

دانلود

ادله اثبات دعوی #فقه و حقوق اسلامی و doc +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است كه برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احكام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذكر جهات و دلائل در رای این امكان را فراهم می‌سازد. كه طرفین دعوی با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود كه در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احكام عادلانه می‌گردد. ادله اثبات دعوای كیفری یكی از مهمترین موضوعات دادرسی كیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انكار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا كرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حكم محكومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت كیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی كه تحت شكنجه و تهدید با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است كه دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود. رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان كاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ كرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر كافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی كه صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد. این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره كلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور كیفری گفته شده است. فهرست مطالب مقدمه:1 فصل اول – كلیات مبحث اول: تعریف… 4 گفتار اول: دلیل.. 4 گفتار دوم: اثبات… 5 بند اول: اثبات جرم از طریق خاص…. 7 بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7 مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8 مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم.. 10 مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11 گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده12 گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13 گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13 فصل دوم- ادله اثبات دعوی كیفری مبحث اول: معاینه محل.. 15 مبحث اول: معاینه محل.. 16 گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16 گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17 گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18 گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:20 مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21 گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21 گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22 مبحث سوم: كارشناس…. 23 گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره23 گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره23 گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره25 گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ… 26 بند اول: تشخیص هویت:26 بند دوم: تشخیص علت مرگ:27 گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27 بند اول: تكلیف متهم.. 28 بند دوم: تكلیف مجنی علیه. 28 مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماكن.. 29 گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29 گفتار دوم: بازرسی اماكن و اشیا30 مبحث پنجم: اقرار31 گفتار اول: تعریف اقرار32 بند اول: اخبار بودن.. 32 بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33 بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار34 گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور كیفری.. 34 گفتار سوم: انكار بعد از اقرار36 گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار37 مبحث ششم: اسناد. 39 گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی كیفری.. 40 گفتار دوم: استكتاب سند. 42 گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43 مبحث هفتم: شهادت… 44 گفتار اول: تعریف شهادت… 44 گفتار دوم: شرایط شاهد:45 بند اول: شرط بلوغ. 46 بند دوم: شرط عقل.. 47 بند سوم: شرط ایمان.. 48 بند چهارم: طهارت مولد. 48 بند پنجم: عدالت شاهد. 49 بند ششم: عدم انتفاع مشخص…. 50 بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51 بند هشتم: عدم اشتغال به تكدی و لگردی.. 51 گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52 بند اول: احضار شهود. 52 بند دوم: جلب شهود. 52 بند سوم: چگونگی اداء شهادت… 53 بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از كشور53 گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54 2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.55 گفتار پنجم: شهادت در قصاص…. 57 مبحث هشتم: امارات… 60 گفتار اول: انواع اماره60 گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62 مبحث نهم: قسامه. 63 گفتار اول: تعریف قسامه. 63 گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كیفری.. 64 گفتار سوم: تعریف لوث… 65 گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65 گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟66 گفتار ششم: موانع حصول لوث… 67 مبحث دهم: علم قاضی.. 68 گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68 گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.70 منابع
 • پاورپوینت تحلیل برج تروییکا مالزی #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل برج تروییکا مالزی شناسه محصول :97621 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 331 حجم فایل: 10.86 مگابایت
 • پاورپوینت ارزیابی آموزشی چیست #علوم تربیتی و pptx
 • پاورپوینت ارزیابی آموزشی چیست شناسه محصول :90385 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 440 حجم فایل: 0.607421875 مگابایت
 • پاورپوینت مروری بر مشخصات نوزاد سالم، مشکلات دوره نوزادی و رشد و تکامل کودک #پزشکی و ppt
 • پاورپوینت مروری بر مشخصات نوزاد سالم، مشکلات دوره نوزادی و رشد و تکامل کودک شناسه محصول :101088 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 637 حجم فایل: 146.5380859 مگابایت
 • پاورپوینت اشكالات فلزی #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت اشكالات فلزی شناسه محصول :73205 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 558 حجم فایل: 1 مگابایت
 • پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی - لودر #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی - لودر شناسه محصول :103138 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 529 حجم فایل: 2387.118164 مگابایت
 • پاورپوینت بیوپلیمرها #صنایع و pptx
 • پاورپوینت بیوپلیمرها شناسه محصول :85139 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 663 حجم فایل: 5.134765625 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *